Σεμινάριο: Μισθοδοσία από τη Θεωρία στο Soft1 Payroll (Advanced level)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Έναρξη: Πέμπτη 05/03/2020
Ώρα διεξαγωγής:
17:00 – 21:00 μμ.

Πρόγραμμα

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

SoftOne Technologies
Λ. Κατσώνη & Αχιλλέως 8
Καλλιθέα
Αίθουσα Εκπαιδεύσεων
(Ισόγειο)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

SoftOne Training Services
Αθήνα
211 10 22222
info@softone.gr

Περιγραφή

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη που γνωρίζουν βασικές έννοιες μισθοδοσίας και επιθυμούν να εμβαθύνουν στις διαδικασίες της και παράλληλα να εξοικειωθούν με τη μηχανογραφική αντιμετώπιση των σχετικών διαδικασιών με βάση την εφαρμογή Soft1/ Payroll.

Αποτελείται από δύο διακριτά μέρη:

A. Θεωρητική – Θεσμική αντιμετώπιση των όρων (Διάρκεια 8 ώρες)

B. Πρακτική εφαρμογή στο Soft1/Payroll (Διάρκεια 8 ώρες)

Κατά την πρακτική εφαρμογή θα καλυφθούν θέματα σχετικά με:

 • Παραμετροποίηση (Εταιρείες – Υποκαταστήματα – Λοιπές παράμετροι)
 • Συμβάσεις Εργασίας – Φύλλα υπολογισμού
 • Ασφαλιστικές εισφορές (ΟΣΥΚ-ΑΠΔ – Επικουρικά/Ιδιωτικά ταμεία)
 • ΦΜΥ
 • ΕΡΓΑΝΗ
 • Εισαγωγή νέων εργαζόμενων
 • Διαχείριση χρόνου απασχόλησης (Ωράρια – Προγραμματισμός εργασίας)
 • Πληρωμές (Τράπεζες)
 • Ενημέρωση Λογιστικής
 • Διαχείριση Αποχωρήσεων
 • Διαχείριση ειδικών περιπτώσεων απασχόλησης (Τίτλοι κτήσης, ΕΕ, Μέλη ΔΣ κ.α.)
 • Στο τέλος του σεμιναρίου θα διανεμηθεί εκπαιδευτικό υλικό, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

  Στόχος

  Η πλήρης κατανόηση των διαδικασιών Μισθοδοσίας και η υλοποίηση αυτών μέσω της λειτουργίας της εφαρμογής Soft1/Payroll.

  Σε ποιους απευθύνεται

  Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη των τμημάτων ή των διευθύνσεων μίας επιχείρησης, που είναι υπεύθυνα για την διεκπεραίωση της μισθοδοσίας και κατά κύριο λόγο σε χρήστες της εφαρμογής Soft1/Payroll. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο σεμινάριο είναι η γνώση των βασικών εννοιών της μισθοδοσίας.

  Εισηγητές

  Νίκος Α. Φραγκιαδάκης – Λογιστής – Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Μέλος Δ.Σ. Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

  Στέφανος Χανιωτάκης – HR & Payroll Presale & Project Manager, εταιρείας SoftOne

  Διδακτέα ύλη

  Θεωρητική Κατάρτιση (8 ώρες – 2 ημέρες)


  Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.)

  • Είδη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
  • Ισχύς Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
  • Θεσμικές ρυθμίσεις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
  • Περιεχόμενο των Σ.Σ.Ε.
  • Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
  • Ομοιοεπαγγελματικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
  • Διάκριση κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών συμβάσεων
  • Η επιχειρησιακή Σ.Ε

  Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας

  Εξαρτημένη Εργασία & Ανεξάρτητες υπηρεσίες

  Διευθυντικό δικαίωμα εργοδότη – Βλαπτική μεταβολή

  Θέματα απασχόλησης

  Αποχή από την εργασία – Οικειοθελής αποχώρηση

  Αποδοχές

  Ετήσια κανονική άδεια

  Χρονικά όρια εργασίας

  Ανυπαίτιο κώλυμα – Ασθένεια – Εργατικό ατύχημα

  Αργίες

  Καταγγελία της Σύμβασης Εργασίας

  Επιδόματα εορτών

  Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»

  Ειδικές περιπτώσεις απασχόλησης

  Κυρώσεις – Πρόστιμα

  Πρακτική Εφαρμογή στο Soft1 Payroll (8 ώρες – 2 ημέρες)


  Ορισμός Παραμέτρων

  Είδη Συμβάσεων Εργασίας

  Δημιουργία εργαζόμενου – Διαδικασία Πρόσληψης

  Νόμιμες & Καταβαλλόμενες Αποδοχές

  Ωρομέτρηση

  Υπολογισμός Μισθοδοσίας

  Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ)

  Επιδόματα – Δώρα Εορτών

  Άδεια, Τύποι Αδείας, Επίδομα Αδείας

  Ασθένεια, Λοχεία, Προστασία Μητρότητας (Ν. 3655/08), Στράτευση, Εργατικό Ατύχημα

  Υπερεργασία, Υπερωρίες, Προσαυξήσεις, Πρόσθετες Αποδοχές, Παροχές

  Αποχώρηση Μισθωτού

  Ειδικές περιπτώσεις απασχόλησης

  Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»

  Αρχεία – Εκτυπώσεις


  TIMH ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: €250


  * Η τιμή είναι ανά συμμετέχοντα και δεν συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α.
  Σημείωση: Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας!

  Σε κάθε πρόσθετη συμμετοχή από την ίδια εταιρεία
  (πέραν της πρώτης), έκπτωση 20%.
  Το σεμινάριο επιχορηγείται από τον ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 0,24%
  Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων


  *Η συμπλήρωση των πεδίων είναι υποχρεωτική