Υπηρεσίες

Υποστηρίξτε καλύτερα τους πελάτες σας


Η επιτυχία κάθε σύγχρονης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών σχετίζεται άμεσα με το βαθμό ικανοποίησης των πελατών της. Το SOFTONE ERP Series 6 ενσωματώνει εξειδικευμένη λειτουργικότητα, βοηθώντας τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών, να προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πελάτες τους, τη στιγμή ακριβώς που τις χρειάζονται και με χαμηλότερο κόστος.

Αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες marketing, πωλήσεων και customer service, και διασυνδέοντας τες με την οικονομική διαχείριση της επιχείρησής σας, το SOFTONE ERP Series 6 σας επιτρέπει να διαχειριστείτε αποδοτικά τις σχέσεις σας με τους πελάτες σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα, τις πωλήσεις και τα κέρδη σας.

Με ειδικά εργαλεία που καλύπτουν ιδανικά τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κλάδου των υπηρεσιών, το σύστημα ERP της SOFTONE υποστηρίζει ευέλικτα και αποτελεσματικά, την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησής σας.


Επιλέξτε και εσείς το SOFTONE ERP

Μεγιστοποιήστε την απόδοσή σας

Οργανώστε καλύτερα τους διαθέσιμους πόρους σας. Αναγνωρίστε έγκαιρα τα προβλήματα των πελατών σας και επιταχύνετε την επίλυσή τους, ανταποκρινόμενοι άμεσα στα αιτήματά τους.


Συγκρατήστε το κόστος σας

Βελτιώστε το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών σας. Διαχειριστείτε κάθε φορά τους διαθέσιμους πόρους σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διατηρώντας πάντοτε χαμηλά το λειτουργικό σας κόστος.


Ξεπεράστε τις προσδοκίες πελατών

Προσφέρετε στους ανθρώπους σας πρόσβαση στα δεδομένα πελατών από όπου και αν βρίσκονται, μέσα από τη φορητή τους συσκευή. Βοηθήστε τους τεχνικούς σας να παρέχουν άψογες υπηρεσίες υποστήριξης.


Ανακαλύψτε νέες ευκαιρίες

Δημιουργήστε αξία για την επιχείρησή σας, αξιοποιώντας νέες ευκαιρίες πωλήσεων. Ενισχύστε τους ανθρώπους σας, θέτοντας τις βάσεις για την υλοποίηση συμπληρωματικών πωλήσεων σε υφιστάμενους πελάτες.

Εξειδικευμένες Λειτουργίες

Διαχειριστείτε πλήρως τα συμβόλαια υποστήριξης των πελατών σας, για μία σειρά αιτημάτων. Καθορίστε εύκολα θέματα τιμών και διακανονισμών και εκδώστε τα τιμολόγια παροχής των υπηρεσιών σας.

View Data Sheet

Αυτοματοποιήστε τις διαδικασίες επιστροφής προϊόντων, εντοπίζοντας άμεσα τυχόν εκκρεμείς εργασίες.

View Data Sheet

Μάθετε τι γνώμη έχουν οι πελάτες σας για τις υπηρεσίες σας, χρησιμοποιώντας το σχετικό ερωτηματολόγιο ικανοποίησης που συνοδεύει κάθε εργασία.

View Data Sheet

Προγραμματίστε τις εργασίες σας βάσει της διαθεσιμότητας των συνεργείων σας, καθώς και των απαιτούμενων υλικών. Εισάγετε τον τύπο και τις απαιτούμενες ώρες στο ticket της εργασίας, υπολογίζοντας τις σχετικές χρεώσεις.

View Data Sheet

Προσθέστε και προγραμματίστε εργασίες εξυπηρέτησης είτε στις εγκαταστάσεις σας, είτε στο χώρο του πελάτη. Συγχρονίστε τις εργασίες σας με το Microsoft Outlook και δείτε εύκολα τα δρομολόγιά σας στο χάρτη (Google Maps), ακόμα και μέσα από τη φορητή σας συσκευή.

View Data Sheet

Διαμορφώστε αρχεία πελατών και ανατρέξτε εύκολα στα δεδομένα σας για να εκμεταλλευθείτε νέες ευκαιρίες πώλησης. Συνδέστε προωθητικές ενέργειες με ενδιαφερόμενους πελάτες, προωθώντας τους στους πωλητές της επιχείρησής σας.

View Data Sheet

Οργανώστε καλύτερα τις εργασίες σας, χωρίζοντας κάθε μία σε επιμέρους ενέργειες. Προβλέψτε το κόστος των εργασιών σας (υπολογίζοντας ώρες εργασίας, χρεώσεις και ανταλλακτικά) και ελέγξτε εύκολα την εξέλιξή τους βάσει των πραγματικών εξόδων.

View Data Sheet

Παρακολουθήστε τα αποθέματά σας ανά εγκατάσταση, αποθήκη, θέση, παρτίδα και serial number. Αξιοποιήστε προηγμένα συστήματα ελέγχου και μεθόδους αποτίμησης όπως FIFO και LIFO. Περιορίστε το κόστος και τις αστοχίες με τη χρήση ABC ανάλυσης.

View Data Sheet

Δημιουργήστε φακέλους υπηρεσιών και διαχειριστείτε αυτόματα εργασίες που αφορούν συμβόλαια υποστήριξης. Ελέγξτε εύκολα το serial number και την εγγύηση του πελάτη και καταγράψτε πλήρως το χρόνο και το κόστος των υπηρεσιών, καθώς και τυχόν απαιτούμενα ανταλλακτικά.

View Data Sheet

Παρακολουθήστε τις εργασίες υποστήριξης με ένα προηγμένο σύστημα ticketing. Διαχειριστείτε κάθε αίτημα με μία μόνο εργασία, λαμβάνοντας εύκολα feedback από τους πελάτες σας.

View Data Sheet

Παρακολουθήστε με ακρίβεια το συνολικό χρόνο των εργασιών, καθώς και τις σχετικές χρεώσεις μέσω προηγμένων εργαλείων διαχείρισης.

View Data Sheet

Διαχειριστείτε αποτελεσματικά περισσότερες θέσεις αποθήκευσης, περισσότερων κωδικών. Ελέγξτε εύκολα τα αποθέματά σας, μέσω οποιασδήποτε συσκευής.

View Data Sheet


Δείτε επιπλέον


Ιστορίες Πελατών


Η ERNST & YOUNG είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως στην παροχή ελεγκτικών, συμβουλευτικών, φορολογικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στον κόσμο. Ο οργανισμός λειτουργεί ως ένα δίκτυο εταιρειών-μελών, οι οποίες είναι ξεχωριστές νομικές οντότητες σε επιμέρους χώρες. Έχει 167.000 υπαλλήλους και 700+ γραφεία σε περισσότερες από 140 χώρες.

Δείτε το case study


Με ενδιαφέρει
   Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου*

*Η συμπλήρωση των πεδίων είναι υποχρεωτική