Διεθνής Δραστηριότητα
Το SOFTONE ERP είναι ένα προϊόν με προδιαγραφές που ανταποκρίνονται στην εσωτερική και τη διεθνή αγορά.

Από την αρχή, η στρατηγική της εταιρείας είχε ως μία από τις βασικές της προτεραιότητες, την ανάπτυξη των εμπορικών της λύσεων τόσο για την εξυπηρέτηση των ελληνικών επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα, όσο και για την ανεξάρτητη διείσδυσή τους στις διεθνείς αγορές (με πρώτες αυτές της Νότιας και της Ανατολικής Ευρώπης).

Θυγατρική εταιρεία SOFTONE Romania: Η εταιρεία SoftOne Open Enterprise Solutions SRL βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, με γραφεία και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό που προσφέρει υψηλές υπηρεσίες και τεχνογνωσία στη ρουμάνικη και ευρύτερη αγορά.
Τα γραφεία της εταιρείας εδράζονται στο Βουκουρέστι (διεύθυνση: Str. A.P. Cehov nr.2, Sector 1, Bucharest, Romania), με δυνατότητα επικοινωνίας στο τηλέφωνο: +40 212 24 3925. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.softone.ro

Θυγατρική εταιρεία SOFTONE Κύπρου: Η εταιρεία SoftOne Technologies Ltd απαρτίζεται από διακεκριμένα στελέχη της κυπριακής αγοράς πληροφορικής, εγγυώμενη την παροχή λύσεων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση.
Η εταιρεία διατηρεί γραφεία στη Λεμεσό (διεύθυνση: Νικολάου Γύζη 2 & Αρχ. Μακαρίου III, Olympia Business Center – 1ος όροφος, 3060, Λεμεσός, Κύπρος) και τη Λευκωσία (διεύθυνση: Βασιλίσσης Φρειδερίκης 33, Palais D’ Ivoire House – 2ος όροφος, office 201, 1066, Λευκωσία, Κύπρος), με δυνατότητα επικοινωνίας στο τηλέφωνο: +357 25 561356. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.softone.com.cy

Θυγατρική εταιρεία SOFTONE Bulgaria: Η εταιρεία SoftOne Technologies EOOD διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και υψηλά καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό, προωθώντας αποτελεσματικά τις πρωτοποριακές λύσεις της SoftOne στην αγορά της Βουλγαρίας.
Τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στη Σόφια (διεύθυνση: 4-6, Lyubata Str., floor 4, office 10, 1407 Sofia, Bulgaria) με δυνατότητα επικοινωνίας στο τηλέφωνο: +359 700 20 715. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.softone.bg

Διεθνείς συνεργασίες: Η SOFTONE έχει συνάψει συνεργασία με ειδικευμένες εταιρείες του εξωτερικού, οι οποίες εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται προκειμένου να αποκτήσουν ιδιότητα Regional Integrator. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα έργα των νέων συνεργατών, τελούν για μεγάλο χρονικό διάστημα υπό την επίβλεψη και ευθύνη της SOFTONE.

 

Διεθνή προϊοντικά χαρακτηριστικά

 

Multilingual: Το προϊόν μπορεί να μεταφράζεται εύκολα από οποιονδήποτε φορέα. Όλες οι ενδείξεις γλώσσας (τίτλοι πεδίων, μηνύματα κλπ) είναι εντελώς αποκεντρωμένες από τον κώδικα της εφαρμογής. Ακόμη, έχουν αναπτυχθεί εύχρηστα εργαλεία διαχείρισης των γλωσσικών αλλαγών, έτσι ώστε η «συντήρηση» της εθνικής γλώσσας να είναι απλό θέμα. Σήμερα, το SOFTONE ERP έχει μεταφραστεί στα Αγγλικά, Βουλγάρικα, Ρουμάνικα, Σέρβικα, Ρώσικα και Τούρκικα.

Localization: Το προϊόν διαχειρίζεται τις φοροτεχνικές και άλλες εθνικές ιδιαιτερότητες, με προδιαγραφές ταξινομημένες μεν σε διακριτά modules, αλλά και ενταγμένες στην κεντρική γραμμή παραγωγής. Οι κατά περίπτωση εθνικές προδιαγραφές υπόκεινται στις ίδιες, ενιαίες διαδικασίες ανάλυσης, ανάπτυξης και ποιοτικού ελέγχου με τις κεντρικές προδιαγραφές του SOFTONE ERP – ουσιαστικά, αποτελούν φυσικό και αδιάσπαστο μέρος του. Η γλώσσα της εφαρμογής δεν συνδέεται κατ’ ανάγκην με τις εθνικές φοροτεχνικές ή τοπικές «business process» προδιαγραφές. Έτσι, μπορεί μια αγγλική εγκατάσταση SOFTONE ERP να λειτουργεί με βουλγάρικες προδιαγραφές κλπ.