Home > Διαχείριση Προσωπικού > HRMSSoft1 HRMS

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού


iStock_000054378336_Largetiny

Η εφαρμογή Soft1 HRMS προσφέρει όλα όσα χρειάζεται η επιχείρησή σας για την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού εργασιακού περιβάλλοντος με σύγχρονα και ευέλικτα μοντέλα εργασίας, που αυξάνουν την παραγωγικότητα και μειώνουν το κόστος διαχείρισης των ανθρώπων σας. H λύση της SoftOne καλύπτει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τις ιδιαίτερες απαιτήσεις λειτουργίας ενός τμήματος HR, παρέχοντας άμεση και ασφαλή πρόσβαση σε ακριβείς πληροφορίες που βοηθούν τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.
 
Το Soft1 HRMS περιλαμβάνει ολοκληρωμένο αρχείο στελεχών με απεριόριστες δυνατότητες καταχώρησης προσωπικών και επαγγελματικών στοιχείων, υποστηρίζοντας παράλληλα την παρακολούθηση κάθε στοιχείου εξέλιξης των εργαζομένων. Ενσωματώνοντας εξειδικευμένη λειτουργικότητα, επιτρέπει στα τμήματα HR να εντοπίζουν κατάλληλους υποψηφίους για καίριες θέσεις εργασίας, καθώς επίσης να αξιολογούν την απόδοση κάθε εργαζόμενου αναφορικά με τις απαιτήσεις της εργασίας του, τη συνεργασία με τους συναδέλφους του, τη συμπεριφορά και την κατανόηση του ρόλου του στην εταιρεία.
 
Σε πλήρη διασύνδεση με την πρωτοποριακή πλατφόρμα αλληλεπίδρασης εργαζομένων-επιχείρησης, Soft1 MyWorkplace, η εφαρμογή Soft1 HRMS κάνει πράξη τον ψηφιακό μετασχηματισμό όλων των λειτουργιών της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, επιτυγχάνοντας την εξάλειψη παραδοσιακών, χειρόγραφων διαδικασιών αλλά και τη βελτιστοποίηση λειτουργιών, καθώς όλοι οι εργαζόμενοι αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε εργασίες που προσδίδουν αξία στην εταιρεία.

 


Σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Η εφαρμογή Soft1 HRMS αποτελεί μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη λύση που διευκολύνει την αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων, επιτρέποντας στα τμήματα HR να εντοπίζουν και να καταγράφουν ανάγκες εκπαίδευσης με στόχο την ταχύτερη εξέλιξη των ανθρώπων της επιχείρησης. Την ίδια στιγμή, αυτοματοποιεί τη διαχείριση βιογραφικών, διευκολύνοντας τη δημιουργία λίστας με τους πλέον κατάλληλους υποψήφιους για κάθε νέα θέση εργασίας.
 

Ζητήστε παρουσίαση

Πλατφόρμα αλληλεπίδρασης εργαζομένων-εταιρείας

Το Soft1 MyWorkplace αποτελεί μία πρωτοποριακή online πλατφόρμα αλληλεπίδρασης εργαζομένων και επιχείρησης, η οποία επιτρέπει την άμεση και ασφαλή πρόσβαση σε διαδικασίες και πληροφορίες που αφορούν το HR.
 
Μέσα από ένα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον, κάθε εργαζόμενος μπορεί να καταχωρεί αιτήματα προς τον προϊστάμενό του ή/και το τμήμα HR (παρακολουθώντας την εξέλιξή τους), να έχει πρόσβαση στο πρόγραμμα εργασίας του καθώς επίσης σε σημαντικές προσωπικές και εταιρικές ανακοινώσεις κα.
 

Mάθετε περισσότερα

Μοναδικά οφέλη για την επιχείρησή σας

Ολοκληρωμένη διαχείριση

Απλοποιήστε και αυτοματοποιήστε όλες τις διαδικασίες διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησής σας με ένα λειτουργικό και εύχρηστο σύστημα HRMS που κάνει πράξη τον ψηφιακό μετασχηματισμό της καθημερινής λειτουργίας κάθε σύγχρονου τμήματος HR.

Αποδοτικότερη εργασία

Μεγιστοποιήστε την απόδοση των εργαζομένων σας με συνεχή παρακολούθηση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισής τους. Προσφέρετε στα στελέχη σας τα κατάλληλα εργαλεία για την αξιολόγηση των υφισταμένων τους, μειώνοντας έως και 50% το χρόνο ανάλυσης και επεξεργασίας των αξιολογήσεων.Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον

Διαμορφώστε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που προωθεί την αλληλεπίδραση των εργαζομένων με την επιχείρηση και καταργεί άσκοπες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Προσφέρετε στους ανθρώπους σας όλα όσα χρειάζονται για να επικεντρώνονται σε εργασίες με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Λειτουργία 24/7

Ενισχύστε ουσιαστικά τους εργαζόμενούς σας, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήματα προς έγκριση οποιαδήποτε χρονική στιγμή και μέσα από οποιαδήποτε συσκευή. Υποστηρίξτε έμπρακτα κάθε μοντέλο (φυσική παρουσία ή τηλεργασία) αλλά και ρόλο εργασίας (πωλητές, τεχνικούς κα.).Εύκολη επέκταση

Βελτιστοποιήστε τη λειτουργία του τμήματος HR με μία σύγχρονη εφαρμογή που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, διαθέτοντας ταυτόχρονα απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης και επέκτασης για την αποτελεσματική κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών μεγάλων εταιρειών.

Καλύτερες αποφάσεις

Αξιοποιήστε ισχυρά εργαλεία HR metrics και επεξεργαστείτε real-time πλήθος αναφορών και μετρήσεων για κάθε παράμετρο που αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησής σας (δημογραφικά και μισθολογικά στοιχεία, ανάγκες εκπαίδευσης και αξιολόγησης προσωπικού, καθορισμού και παρακολούθησης στόχων κα.).Λειτουργικές Ενότητες

Ολοκληρωμένο αρχείο στελεχών με απεριόριστες δυνατότητες καταχώρησης εταιρικών και προσωπικών στοιχείων, τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου ανά εργαζόμενο, αναλυτική παρακολούθηση εκπαίδευσης, προσόντων, δεξιοτήτων, καθηκόντων και στόχων

View Data Sheet

Πρόσβαση των προϊστάμενων στο παρουσιολόγιο του τμήματός τους, δυνατότητα καταχώρησης βαρδιών, απουσιών, ρεπό, τηλεργασίας, επέκτασης ωραρίου κλπ, με άμεση ενημέρωση των υφισταμένων τους και του HR

View Data Sheet

Υπολογισμός βαρδιών με τη χρήση πολλαπλών μοντέλων και κανόνων υπολογισμού

View Data Sheet

Πρόσβαση των εργαζομένων στα στοιχεία που τηρεί η εταιρεία για αυτούς (προσωπικά, εργασιακά, επικοινωνίας κλπ), δυνατότητα αποστολής αιτήματος στο HR σε περίπτωση αλλαγής τους με ταυτόχρονη επισύναψη σχετικών εγγράφων εάν είναι απαραίτητο

View Data Sheet

Πρόσβαση των προϊστάμενων σε αιτήσεις υφισταμένων τους προς έγκριση ή απόρριψη, αναλυτικό ημερολόγιο αδειών τμήματος, online ενημέρωση υπολοίπου αδειών υφισταμένων

View Data Sheet

Δυνατότητα παρακολούθησης αναλυτικού οργανογράμματος ανά εταιρεία, υποκατάστημα, οργανωτική μονάδα και τμήμα, πλήρως παραμετρικό ώστε να προσαρμόζεται απόλυτα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε εταιρείας

View Data Sheet

Παρακολούθηση κάθε τύπου σεμιναρίων, ενημέρωση εργαζομένων για τα σεμινάρια που τους αφορούν, αναλυτική καταγραφή συμμετεχόντων και δυνατότητα αξιολόγησης από τους εργαζόμενους

View Data Sheet

Απεριόριστος αριθμός πακέτων παροχών εργαζομένων πλήρως οριζόμενων από τη θέση κάθε στελέχους στο οργανόγραμμα της εταιρείας

View Data Sheet

Δυνατότητα αποστολής αιτήσεων αδείας οποιουδήποτε τύπου με παραμετρικά σχεδιαζόμενο διάγραμμα εγκριτικών ροών και αυτοματοποιημένες διαδικασίες ενημέρωσης για την εξέλιξη κάθε αίτησης αδείας

View Data Sheet

Πρόσβαση των εργαζόμενων στο πρόγραμμα εργασίας τους, εύκολη παρακολούθηση των ημερών εργασίας, αδείας, απουσίας κλπ, δυνατότητα ενημέρωσης του ημερολογίου μέσω web (check in - check out)

View Data Sheet

Διαχείριση κάθε τύπου αξιολόγησης (αυτοαξιολόγηση εργαζόμενου, αξιολόγηση από προϊστάμενο, διευθυντή κλπ) με παραμετρικά σετ ερωτήσεων και απαντήσεων, ανάλυση επιδόσεων και υπολογισμός βαθμολογίας

View Data Sheet

Πλήρης διαδικασία recruitment, δημοσίευση αγγελιών, λήψη και αξιολόγηση βιογραφικών, αξιολογήσεις υποψηφίων

View Data Sheet

Διαχείριση εξοδολογίων και υπολογισμός προμηθειών

View Data Sheet

Ολοκληρωμένη παρακολούθηση αιτημάτων κάθε τύπου (βεβαιώσεων, μεταβολής στοιχείων, χρηματικών διευκολύνσεων, παροχής εξοπλισμού κλπ) με δυνατότητα αναζήτησης της πορείας έγκρισης

View Data Sheet

Web & mobile check in - check out με αυτόματη δημιουργία ενεργειών για τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, δυνατότητα διαβίβασης των δεδομένων στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ όπως απαιτεί η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

View Data Sheet
Δείτε επιπλέον
Ζητήστε παρουσίαση
   Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου*

*Η συμπλήρωση των πεδίων είναι υποχρεωτική
Ελλάδα 2.0 - Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU