Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ
και myDATAΗ εισαγωγή των Ηλεκτρονικών Βιβλίων από την ΑΑΔΕ επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, τόσο σε ότι αφορά την τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και σε ότι αφορά την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων.

Η SoftOne, υποστηρίζοντας σε διαρκή βάση τις πραγματικές και ταχύτατα μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών της, διευκολύνει τη μετάβαση των επιχειρήσεων στην εποχή των Ηλεκτρονικών Βιβλίων myDATA, διασφαλίζοντας την εύρυθμη κι αποδοτική λειτουργία τους καθώς και την εναρμόνισή τους με τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.Τι είναι τα Ηλεκτρονικά Βιβλία;

Πρόκειται πρακτικά για τα “online λογιστικά βιβλία” των επιχειρήσεων, τα οποία τηρούνται υποχρεωτικά στους servers της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), απεικονίζοντας το ετήσιο λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα αλλά και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για απόδοση ΦΠΑ, παρακρατούμενους φόρους και λοιπά τέλη και φορολογίες.

Τι είναι η πλατφόρμα myDATA;

Η εισαγωγή του μέτρου των ηλεκτρονικών βιβλίων συνοδεύεται από την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA (my Digital Accounting and Tax Application), στην οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαβιβάζουν όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά εσόδων/εξόδων και λοιπών λογιστικών εγγραφών με σκοπό την αυτόματη ενημέρωση των ηλεκτρονικών τους βιβλίων.

Τι διαβιβάζεται στα Ηλεκτρονικά Βιβλία;

Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ:
- Διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων.
- Γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρημένων συναλλαγών
- Καταχωρούνται οι Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.


Μάθετε Περισσότερα

Οι εφαρμογές Soft1 & τα Ηλεκτρονικά ΒιβλίαΜηχανογραφική Υποστήριξη στην πράξη


Η SoftOne, αντιλαμβανόμενη πλήρως τις νέες και ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις διαχείρισης που απορρέουν για τις επιχειρήσεις, έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη μηχανογραφική τους υποστήριξη, διασφαλίζοντας παράλληλα την έγκαιρη και εύκολη συμμόρφωσή τους με τη νέα νομοθεσία.


Στο πλαίσιο αυτό, οι νέες εκδόσεις των μηχανογραφικών λύσεων της SoftOne είναι πλήρως προσαρμοσμένες σε όλα τα νέα δεδομένα, βοηθώντας κάθε επιχείρηση να ανταπεξέλθει με ασφάλεια, αξιοπιστία και ταχύτητα στις υποχρεώσεις που δημιουργεί η τήρηση των ηλεκτρονικών βιβλίων.
Μάθετε Περισσότερα

Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Η SoftOne υπήρξε μία από τις πρώτες εταιρείες επιχειρηματικού λογισμικού που πιστοποιήθηκαν επισήμως από την ΑΑΔΕ ως «Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης», προσαρμόζοντας πλήρως την cloud υπηρεσία EINVOICING στις απαιτήσεις της αρμόδιας αρχής αναφορικά με την έκδοση και αυθεντικοποίηση τιμολογίων και στοιχείων λιανικής πώλησης μέσω της χρήσης υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης (ΥΠΑΗΕΣ).


Σε πλήρη διασύνδεση με την ΑΑΔΕ και οποιοδήποτε σύστημα λογισμικού της αγοράς, και αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες cloud τεχνολογίες, η υπηρεσία EINVOICING ελέγχει, σημαίνει και αυθεντικοποιεί κάθε συναλλαγή πώλησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, διαβιβάζοντας σε πραγματικό χρόνο (real-time) όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά της επιχείρησης τόσο στους τελικούς λήπτες, όσο και την πλατφόρμα των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA.


Μάθετε Περισσότερα

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία είναι εδώ
Ενημερωθείτε σήμερα

WEBINARS
Ηλεκτρονικά Βιβλία myDATA


  • Μάθετε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υποχρεωτική εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της ΑΑΔΕ
  • Γνωρίστε στην πράξη τη μηχανογραφική υποστήριξή τους μέσα από τις εφαρμογές της SoftOne

Δείτε τα WEBINARS


Soft1 myDATA Live


Θέτοντας τις βάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων μέσα από απλά και απολύτως εφικτά βήματα, η SoftOne κάνει πράξη τη μετάβαση κάθε εταιρείας στην εποχή των Ηλεκτρονικών Βιβλίων με την πρωτοποριακή, εξειδικευμένη λειτουργία “Soft1 myDATA Live”.

To Soft1 myDATA Live αποτελεί ένα ισχυρό και ταυτόχρονα πρακτικό τεχνολογικό εργαλείο που επιτρέπει τον έλεγχο και την εκτέλεση όλων των ενεργειών που προϋποθέτει η υποχρεωτική διαβίβαση δεδομένων (συνόψεων, χαρακτηρισμών και λογιστικών εγγραφών τακτοποίησης) στην online πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.
Εκπλήρωση υποχρεώσεων
εύκολα, γρήγορα κι αξιόπιστα

Σε real-time διασύνδεση με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, το Soft1 myDATA Live αυτοματοποιεί και απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία διαχείρισης και ενημέρωσης των ηλεκτρονικών βιβλίων της επιχείρησής σας. Με τη νέα, προηγμένη λειτουργική ενότητα του Soft1, μπορείτε να διαχειρίζεστε κι εσείς εύκολα, γρήγορα, χωρίς λάθη ή παραλείψεις (και σύμφωνα πάντοτε με τα πρότυπα και τις διατάξεις της ΑΑΔΕ) όλες τις εργασίες myDATA και να εκπληρώνετε έγκαιρα κι έγκυρα όλες τις απορρέουσες υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, αποφεύγοντας την επιβολή κυρώσεων και προστίμων.

Όλες οι εργασίες myDATA
μέσα από μία οθόνη του Soft1

Μέσα από μία εύχρηστη οθόνη διαχείρισης με απλή, κατανοητή διάταξη στοιχείων και ευδιάκριτες ενδείξεις, η λειτουργία Soft1 myDATA Live συγκεντρώνει όλες τις συναλλαγές/παραστατικά (ανά τύπο) που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις των ηλεκτρονικών βιβλίων, εμφανίζοντας παράλληλα και τη ροή των εργασιών που θα πρέπει να εκτελεστούν για την επιτυχή διαβίβαση όλων των προβλεπόμενων δεδομένων και την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων της επιχείρησής σας.

Συγκέντρωση εγγραφών myDATA

Με το Soft1 myDATA Live, μπορείτε να αντλείτε άμεσα από το σύστημά σας και να προβάλλετε στην οθόνη σας όλες τις συναλλαγές/παραστατικά που αφορούν τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA, για το χρονικό διάστημα που σας ενδιαφέρει. Παράλληλα, μπορείτε να φιλτράρετε τις εγγραφές με βάση το στοιχείο που επιθυμείτε (πχ συναλλασσόμενος, ΑΦΜ ή ΜΑΡΚ) καθώς και να ανατρέχετε απευθείας στις πληροφορίες κάθε εγγραφής με ένα απλό κλικ.

Διαβίβαση συνόψεων & χαρακτηρισμών

Αξιοποιώντας το Soft1 myDATA Live, έχετε τη δυνατότητα να παράγετε αυτόματα και να διαβιβάζετε (στην πλατφόρμα myDATA) τις συνόψεις και τους χαρακτηρισμούς είτε για το σύνολο, είτε για επιμέρους μόνο συναλλαγές/παραστατικά της επιχείρησής σας. Η λειτουργία σημαίνει άμεσα τις εγγραφές με το αποτέλεσμα της διαβίβασης (επιτυχής ή σφάλμα) ώστε να μπορείτε να προβείτε άμεσα σε τυχόν απαραίτητες διορθώσεις και να προχωρήσετε εκ νέου στη διαβίβασή τους.

Έλεγχος ορθότητας

Η προηγμένη λειτουργία του Soft1 ενσωματώνει ειδικές εργασίες κι ενδείξεις, επιτρέποντάς σας να εντοπίζετε έγκαιρα τυχόν ασυνέπειες ή τους λόγους αποτυχίας της διαβίβασης δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA, αλλά και εκκρεμότητες όπως ο χαρακτηρισμός μίας συναλλαγής ή η αποστολή των συνόψεων ακυρωμένων παραστατικών κλπ.

Λήψη συνόψεων & αντιστοίχιση συναλλαγών

Με το Soft1 myDATA Live, μπορείτε να αντλείτε -με ένα κλικ- από την πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα παραστατικών που αφορούν την επιχείρησή σας κι έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ από τρίτους εκδότες. Εξίσου εύκολα, μπορείτε να τα αντιστοιχίζετε με τις εγγραφές του συστήματός σας ώστε να προχωράτε στο χαρακτηρισμό εξόδων και την προώθησή τους στην ΑΑΔΕ ή και να εντοπίζετε συναλλαγές που δεν έχουν διαβιβαστεί εμπρόθεσμα από τον υπόχρεο εκδότη.Δείτε επιπλέον

Με ενδιαφέρει
   Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου*

*Η συμπλήρωση των πεδίων είναι υποχρεωτική