Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει ιδιαίτερη αξία στο σύγχρονο επιχειρείν και για τη SoftOne, αποτελεί δέσμευση η διαρκής ανάπτυξη δράσεων που ενισχύουν τη συνεισφορά στην αντιμετώπιση κοινωνικών θεμάτων, τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την υποστήριξη της νέας γενιάς εργαζομένων και του ευρύτερου εταιρικού οικοσυστήματος (εργαζόμενοι, συνεργάτες κλπ.).

Οι κυριότερες κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται η SoftOne, είναι οι ακόλουθες:

  • Εκπαιδευτικές Σχολές και Πανεπιστήμια
  • Εθελοντισμός
  • Περιβάλλον
  • Ανθρώπινο Δυναμικό
  • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Κινήσεις Πολιτών.

 

H SoftOne συνεργάζεται επί σειρά ετών με πανεπιστημιακές και άλλες εκπαιδευτικές σχολές, με υπηρεσίες που περιλαμβάνουν συνδρομές για δωρεάν χρήση λογισμικού Soft1 ή/και ενσωμάτωσή του σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, διάθεση εργασιακών θέσεων για πρακτική άσκηση φοιτητών, συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα κλπ.

Σε σχέση με το περιβάλλον, η SoftOne εφαρμόζει ειδικό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για ανακύκλωση υλικών και μείωση του εταιρικού ενεργειακού αποτυπώματος.

Η προσφορά της SoftOne στην κοινωνία έχει πολλαπλούς τρόπους έκφρασης, όπως οικονομική ενίσχυση φορέων, εθελοντική συμμετοχή εργαζομένων σε δράσεις και ενέργειες αναγνωρισμένων φορέων, προσφορά υλικού πληροφορικής σε οργανισμούς κλπ.