Τεχνολογία SOFTONE
Πρωτοποριακές τεχνολογίες που δημιουργούν business αποτελέσματα!

 

Το λογισμικό SOFTONE παρουσιάζει μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την αρχιτεκτονική δόμησή του, τις τεχνολογίες που ενσωματώνει και τις λειτουργίες που ικανοποιεί.

Αποτελεί μία από τις πλέον σύγχρονες λύσεις business λογισμικού, καθώς σχεδιάστηκε από την αρχή με βάση πραγματικά υψηλές τεχνικές προδιαγραφές και αξιοποιώντας τα καλύτερα τεχνολογικά εργαλεία.

Οι τεχνολογίες που αξιοποιεί το SOFTONE ERP επιτρέπουν εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες επεξεργασίας σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων και έχουν μειωμένες απαιτήσεις για bandwidth δικτύου.

Η ευελιξία αυτή καθιστά το SOFTONE ERP την ιδανική λύση τόσο για μικρότερες εταιρείες με απλές ανάγκες, όσο και για μεγάλες επιχειρήσεις με πιο σύνθετες απαιτήσεις. Είναι ιδανικό για ομίλους εταιρειών, αλλά και για μικρότερες εμπορικές επιχειρήσεις, μονάδες παραγωγής, επιχειρήσεις franchise, αλυσίδες καταστημάτων, εταιρείες παροχής υπηρεσιών κλπ, προσφέροντας οφέλη όπως:

 

Αξιοποίηση προηγμένων εργαλείων ανάπτυξης, μεθοδολογιών και σύγχρονων τεχνολογιών.

Ανάπτυξη εφαρμογών με βάση διεθνή standards που επιβάλλουν ποιοτικά πρότυπα, από τον αρχικό σχεδιασμό της εφαρμογής και σε όλο τον κύκλο ανάπτυξης.

Χρήση κοινής πλατφόρμας εκτέλεσης – SoftOne Business Explorer (Player) – που ομογενοποιεί την ανάπτυξη, τυποποίηση, εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση των εφαρμογών.

Ανάπτυξη εφαρμογών με βάση διεθνή standards που επιβάλλουν ποιοτικά πρότυπα, από τον αρχικό σχεδιασμό της εφαρμογής και σε όλο τον κύκλο ανάπτυξης.

Αξιοποίηση του SOFTONE Business Explorer προκειμένου να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος προσαρμογής λειτουργιών σε νέες ή ειδικές απαιτήσεις.

Δυνατότητα επιμερισμού της επεξεργαστικής ισχύος ή/και της βάσης δεδομένων σε περισσότερους του ενός server για αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος.