Μοντέλα Λειτουργίας
Ευελιξία και προσαρμογή σε πραγματικές ανάγκες!

 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργεί νέους, εναλλακτικούς τρόπους για τη λειτουργία της μηχανογράφησης μιας επιχείρησης.

Σήμερα, εκτός από το παραδοσιακό μοντέλο λειτουργίας σε φυσικούς servers που είναι εγκατεστημένοι στα γραφεία της επιχείρησης, η μηχανογράφηση μπορεί να αξιοποιήσει λύσεις με virtualized servers και εναλλακτικές εκδοχές του cloud.

To Soft1 ERP προσφέρει κάθε δυνατότητα λειτουργίας, με την ευελιξία που χρειάζεται κάθε επιχείρηση ώστε να ικανοποιήσει τις μηχανογραφικές ανάγκες της με τον πλέον αποδοτικό τρόπο.

Οι επιλογές αυτές περιλαμβάνουν:

Λειτουργία on-premise: Οι εφαρμογές Soft1 εγκαθίστανται σε εξοπλισμό της επιχείρησης. Η ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού αυτού ανήκει στην επιχείρηση. Η επιχείρηση προμηθεύεται το λογισμικό Soft1 με άδειες χρήσης και το εγκαθιστά στο δικό της εξοπλισμό. Η επιχείρηση είναι συνολικά υπεύθυνη για τη λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση του μηχανογραφικού συστήματος (π.χ. για αναβαθμίσεις της εφαρμογής, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας κλπ).

Λειτουργία ASK: Με το μοντέλο ASK, το λογισμικό Soft1 και τα εταιρικά δεδομένα εγκαθίστανται σε εξοπλισμό της επιχείρησης. Με την υπηρεσία αυτή, η επιχείρηση καταβάλλει το τίμημα χρήσης (ετήσια συνδρομή) αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιεί το λογισμικό. Με την άδεια χρήσης του προγράμματος, η επιχείρηση αποκτά ταυτόχρονα και τις αναβαθμισμένες εκδόσεις του λογισμικού. Η συνδρομή ανανεώνεται, κάθε φορά για διάστημα ενός έτους.

Λειτουργία στο Cloud: Η SoftOne έχει τη συνολική ευθύνη λειτουργίας των εφαρμογών Soft1 σε cloud εξοπλισμό που διαθέτει η ίδια και η επιχείρηση χρησιμοποιεί το λογισμικό ως συνδρομητική υπηρεσία. Το τίμημα της συνδρομής περιλαμβάνει και πρόσθετες υπηρεσίες που προσφέρει η SoftOne, όπως λειτουργία 24×7, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, διαχείριση βάσης δεδομένων κλπ. Για τη λειτουργία των εφαρμογών αξιοποιείται η προηγμένη public cloud πλατφόρμα Microsoft Windows Azure.

Software as a Service (SaaS) – Με αξιοποίηση των πρωτοποριακών cloud τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί από τη SoftOne (π.χ. αρχιτεκτονική multitenancy, μηχανισμός load balancing, διαχείριση Soft1 Hypervisor κλπ.), οι επιχειρήσεις διαμοιράζονται πόρους της cloud πλατφόρμας Windows Azure για δημιουργία οικονομιών κλίμακας και μείωση λειτουργικού κόστους.

Hosted ERP (Virtual Private Cloud) – Οι εφαρμογές Soft1 αναπτύσσονται στο Public Cloud με τέτοιο τρόπο, ώστε οι επιχειρήσεις που το επιθυμούν, να διαθέτουν τους δικούς τους πόρους χωρίς να χρειάζεται να τους διαμοιράζονται με άλλους οργανισμούς.