Ανθρώπινο Δυναμικό

Η κουλτούρα μας

Συμβάλλουμε στη διαρκή ανάπτυξη των ανθρώπων μας, διασφαλίζοντας ένα εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει τη συνεργασία, την καινοτομία και την αριστεία, ενώ παράλληλα προάγει τη διαφορετικότητα και την ισότητα.

Οι αξίες μας

Συνεργασία

Δημιουργούμε αξία για τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους μετόχους μας, αναπτύσσοντας λύσεις υψηλών προδιαγραφών.

Καινοτομία

Εστιάζουμε σε καινοτόμες λύσεις. Είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Ακούμε προσεκτικά κάθε ανάγκη και παρέχουμε βιώσιμες λύσεις.

Αριστεία

Εμπνέουμε και παρακινούμε τις ομάδες μας να επιτυγχάνουν εξαιρετικά αποτελέσματα.

Η δέσμευσή μας για τους ανθρώπους μας

Κουλτούρα & Εργασιακό Περιβάλλον

Σταδιοδρομία & Εξέλιξη

Συνολικές Ανταμοιβές

Υγεία, Ασφάλεια & Ευεξία

Κουλτούρα & Εργασιακό Περιβάλλον

Οι άνθρωποί μας μοιράζονται τις εμπειρίες και το ταλέντο τους με τους συναδέλφους τους. Αισθάνονται πολύτιμοι και συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία ενός ευχάριστου και φιλικού περιβάλλοντος εργασίας.

Με Επίκεντρο τον Άνθρωπο

Η φωνή των εργαζομένων μας δημιουργεί την κουλτούρα μας. Χτίζουμε ένα πλάνο δράσεων που πηγάζει από τις προτάσεις και τα αιτήματα των ανθρώπων μας, με στόχο τη βελτίωση της εργασιακής τους εμπειρίας.

Καλωσορίζουμε τα νέα μέλη μας με διοργάνωση ημερών υποδοχής, καθώς και ένα δομημένο πλάνο ένταξης και ενσωμάτωσής τους στην κουλτούρα του οργανισμού αλλά και της επιμέρους ομάδας στην οποία ανήκουν. Βρισκόμαστε δίπλα τους σε κάθε τους βήμα.

Ύψιστη προτεραιότητά μας είναι ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, καθώς και η ισότητα των ανθρώπων μας, θέτοντας σταθερά τις βάσεις για τη διαμόρφωση και τήρηση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος που εκτιμά και διαχειρίζεται την ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού μας.

Ανοιχτή Επικοινωνία

Πιστεύουμε στη συνεχή, ανοιχτή επικοινωνία και παρέχουμε τα κατάλληλα εσωτερικά κανάλια για την ανταλλαγή ιδεών, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη δέσμευση των ανθρώπων μας.

 • Μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού “myWorkplace”, οι άνθρωποί μας επικοινωνούν τα αιτήματά τους και ενημερώνονται καθημερινά για τις διάφορες ενέργειες, διαδικασίες και πολιτικές της εταιρείας μας.
 • Μέσω των “The BEAT Meetings” που διοργανώνονται ανά τρίμηνο από τη Διοίκηση, οι εργαζόμενοι συμμετέχουν και ενημερώνονται για τα αποτελέσματα και τους μελλοντικούς στόχους της εταιρείας.
 • Μέσω τακτικών εταιρικών εκδηλώσεων (parties, team building κα.), ερχόμαστε πιο κοντά με τους συναδέλφους μας, ενισχύουμε το κλίμα συνεργασίας και μοιραζόμαστε τις νίκες μας.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Υιοθετούμε τακτικά πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ευρύτερων κοινωνικών ζητημάτων όπως ενδεικτικά η στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, η ενίσχυση εκπαιδευτικών φορέων και η ανάληψη περιβαλλοντικών δράσεων.

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, διοργανώνουμε ενέργειες σε συνεργασία με οργανώσεις και ΜΚΟ, πραγματοποιούμε bazaars ενισχύοντας φιλανθρωπικούς οργανισμούς, ανακυκλώνουμε και ενεργούμε με τρόπο ώστε να μειώνουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα.

Σταδιοδρομία & Εξέλιξη

Επενδύουμε στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας, καλλιεργώντας μια κουλτούρα βασισμένη στη διαρκή μάθηση, τη συνεχή βελτίωση και ανάδειξη των δεξιοτήτων τους. Μέσω της εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης της απόδοσης των εργαζομένων μας, προάγουμε την κουλτούρα της συνεχούς και εποικοδομητικής ανατροφοδότησης.

Επαγγελματική Ανάπτυξη

Αναδεικνύουμε τα ταλέντα των ανθρώπων μας εφαρμόζοντας ένα σύγχρονο ετήσιο πλάνο εκπαίδευσης και κατάρτισης, υποστηρίζοντας έμπρακτα τη φιλοσοφία της δια βίου μάθησης και υιοθετώντας πλάνα ανάπτυξης σταδιοδρομίας των εργαζομένων, με στόχο τη διαρκή ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.

Περισσότερα+

 • Χρησιμοποιούμε το μοντέλο εκπαίδευσης και ανάπτυξης «70-20-10»
 • Προάγουμε εσωτερικά τα ταλέντα μας
 • Προωθούμε την εκπαίδευση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας
 • Υποστηρίζουμε και ενισχύουμε τη χρηματοδότηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων και πιστοποιήσεων των εργαζομένων μας με στόχο την επαγγελματική τους εξέλιξη
 • Υλοποιούμε «Ατομικά Πλάνα Ανάπτυξης» προσαρμοσμένα στις ανάγκες των εργαζομένων μας

Συνεχής Βελτίωση & Ανατροφοδότηση

Προωθούμε μια κουλτούρα ανάπτυξης όπου κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει και να δώσει ανατροφοδότηση βελτιώνοντας την απόδοση, τις εργασιακές σχέσεις και τις δεξιότητές του.

Στοχεύουμε στη συνεχή εξέλιξη των ανθρώπων και του οργανισμού μας εν γένει, εφαρμόζοντας ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης της απόδοσης των εργαζομένων μας, το οποίο βασίζεται στη στοχοθέτησή τους και την τακτική ανατροφοδότηση αναφορικά με την πορεία τους.

Πολυεπίπεδη Μάθηση

Οι άνθρωποί μας εργάζονται σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου όλοι συνεργάζονται αρμονικά και μαθαίνουν από τις βέλτιστες πρακτικές κάθε χώρας και κάθε εταιρείας.

Μέσω της συμμετοχής τους σε ενδο-ομιλικά projects, της εφαρμογής ομιλικών διαδικασιών, και της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών, οι άνθρωποί μας εξελίσσονται συνεχώς.

Συνολικές Ανταμοιβές

Παρέχουμε ευέλικτες και ανταγωνιστικές ανταμοιβές, που ευθυγραμμίζονται τόσο με τις ανάγκες των ανθρώπων μας, όσο και με τις συνθήκες της αγοράς. Μέσα από ένα πλήθος προνομίων, προσφέρουμε υψηλή προστιθέμενη αξία στους εργαζομένους μας, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης ικανοποίησης από την εργασία τους, και κατ’ επέκταση την ισχυρή δέσμευση και πιστότητά τους στην εταιρεία. Προωθούμε την κουλτούρα “#ONE Team”, ενισχύοντας την «αίσθηση του ανήκειν» σε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Επενδύουμε στην προσφορά ενός πλήθους παροχών και προνομίων, θέτοντας ως προτεραιότητα τη συνολική εργασιακή εμπειρία, την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων μας και των οικογενειών τους.

Ομαδικό ιατροφαρμακευτικό
& συνταξιοδοτικό πρόγραμμα

Υβριδικό
μοντέλο εργασίας

Early-Fridays
τους καλοκαιρινούς μήνες

Ευκαιρίες εκμάθησης & ανάπτυξης
(online μαθήματα, χρηματοδότηση μεταπτυχιακών-πιστοποιήσεων, κα.)

Επιδότηση
ημερήσιου γεύματος

Υπηρεσίες υποστήριξης για θέματα
ψυχολογίας & διατροφής

Δωρεάν
χρήση ποδηλάτου

Εκπτώσεις σε εταιρείες του
ομίλου Olympia & σε συνεργάτες

Ομαδικές & εθελοντικές
δραστηριότητες

Εταιρικά λεωφορεία
για τη μετακίνηση των εργαζομένων

Ευέλικτο
ωράριο εργασίας

Συμμετοχή σε δομημένο
onboarding πρόγραμμα

Υγεία, ασφάλεια & ευεξία

Δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας που προάγουν την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής των εργαζομένων.

Δραστηριότητες Ευεξίας

Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που τοποθετεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους ανθρώπους μας.
Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων μας,
βοηθώντας τους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους.

Πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης των εργαζομένων για παροχή βοήθειας σε θέματα εργασιακού άγχους, εργασιακών σχέσεων κ.α

Παροχή πληροφοριών ευεξίας μέσω της πλατφόρμας soulfood.gr

Πρόγραμμα διατροφικής υποστήριξης, μέσω επικοινωνίας με αρμόδιο κέντρο όπου παρέχει συμβουλές για διατροφικές συνήθειες

Ενημερωτικές συναντήσεις για θέματα που αφορούν στην υγεία και την ευεξία

Χρήση ποδηλάτων μέσω της υπηρεσίας Bike Sharing

Εταιρικές δραστηριότητες ευεξίας με συμμετοχή σε εταιρικές ομάδες τρεξίματος & καλαθοσφαίρισης

Εναρμόνιση Επαγγελματικής – Προσωπικής Ζωής

Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των εργαζομένων μας και εφαρμόζουμε προγράμματα
για τη διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και υλοποιούμε:

 • Υβριδικό μοντέλο εργασίας
 • Ευέλικτο ωράριο προσέλευσης στην εργασία
 • Πρόωρη αποχώρηση τις Παρασκευές τους θερινούς μήνες

Υγεία & Ασφάλεια

Με συνεχή προσήλωση στην παροχή ενός απολύτως ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, αναπτύσσουμε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομένων μας μέσα από μία σειρά δράσεων και ενεργειών όπως:

 • Μηνιαία ραντεβού με Ιατρό Εργασίας
 • Μηνιαίες επισκέψεις Τεχνικού Ασφάλειας και ενημέρωση για θέματα ασφάλειας
 • Ασκήσεις εκκένωσης των εγκαταστάσεων μας με συμμετοχή του συνόλου των εργαζομένων
 • Μαθήματα παροχής πρώτων βοηθειών
 • Αυστηρά ελεγχόμενη πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας