Πολιτική Απορρήτου της SOFTONE
Στη SOFTONE, θέτουμε ως προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Κατανοούμε τη σημασία των προσωπικών σας πληροφοριών και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να αποθηκεύουμε και να επεξεργαζόμαστε με προσοχή τις πληροφορίες, τις οποίες μοιράζεστε μαζί μας.

Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη σας. Για το λόγο αυτό, σας ενημερώνουμε σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης των πληροφοριών σας. Η συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των πληροφοριών σας, εκ μέρους μας, βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή όπως προβλέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Στη SOFTONE, ενισχύουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω τεχνικών μέτρων ασφαλείας δεδομένων και εσωτερικών διαδικασιών διαχείρισης, καθώς και φυσικών μέτρων προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για να το πετύχουμε, η εμπιστοσύνη σας είναι κορυφαίας σημασίας, και για το λόγο αυτό λαμβάνουμε μέτρα για να προστατέψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Σας ευχαριστούμε για το συνεχές ενδιαφέρον και την υποστήριξή σας.

Πλαίσιο πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τον παρόντα διαδικτυακό τόπο www.softone.gr, για κάθε τοποθεσία web ή online εφαρμογή, για κάθε online και offline προωθητική ενέργεια της Soft One Technologies Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, καθώς και για κάθε υπηρεσία ή λειτουργία που παρέχεται από εμάς, οι οποίες αναφέρονται στην Πολιτική Απορρήτου ή παρέχουν σύνδεση σε αυτή (συνολικά αναφερόμενες ως οι «Υπηρεσίες» μας). Η Πολιτική Απορρήτου ισχύει ανεξαρτήτως χρήσης υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου, tablet, τηλεόρασης ή άλλης συσκευής.

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε

Πολιτική cookies

Εγγραφή σε newsletter

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

Σε ποιον κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας

Τι κάνουμε για να διατηρούμε τα δεδομένα σας ασφαλή

Πρόσβαση στις πληροφορίες σας

Διατήρηση δεδομένων

Σήματα

Software piracy

Αλλαγές στο κείμενο προσωπικών δεδομένων

Ημερομηνία ανανέωσης Πολιτικής Απορρήτου:
25 Μαΐου 2018