Εταιρεία

Ernst & Young

Κλάδος

Επαγγελματικές Υπηρεσίες

Εφαρμογή που αντικαταστάθηκε

Legacy system

Λύση SoftOne

Soft1 ERP

Υλοποίηση έργου από

SoftOne Technologies Α.Ε.

Ernst & YoungΗ ERNST & YOUNG είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως στην παροχή ελεγκτικών, συμβουλευτικών, φορολογικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στον κόσμο. Ο οργανισμός λειτουργεί ως ένα δίκτυο εταιρειών-μελών, οι οποίες είναι ξεχωριστές νομικές οντότητες σε επιμέρους χώρες. Έχει 167.000 υπαλλήλους και 700+ γραφεία σε περισσότερες από 140 χώρες.
 • Ενίσχυση οικονομικών λειτουργιών της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Υποστήριξη και βελτιστοποίηση δραστηριοτήτων των θυγατρικών της εταιρείας στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
 • Δημιουργία προηγμένων επιχειρησιακών αναφορών για τις ανάγκες της μητρικής εταιρείας στις ΗΠΑ
 • Συγχώνευση δεδομένων και απλοποίηση διαδικασιών λήψης αποφάσεων

 • Ενιαία κάλυψη επιχειρησιακών και οικονομικών λειτουργιών της εταιρείας από το Soft1 ERP
 • Βελτιστοποίηση οικονομικής διαχείρισης με χρήση των ισχυρών σχετικών ενοτήτων, καθώς και του προηγμένου μοντέλου Soft1 Activity Based Costing της εφαρμογής
 • Δημιουργία ισχυρού υποσυστήματος επιχειρησιακών αναφορών με αξιοποίηση των διευρυμένων δυνατοτήτων Reporting του Soft1
 • Αξιοποίηση ενσωματωμένων BI εργαλείων για δημιουργία εύκολα παραμετροποιήσιμων αναφορών
 • Ενοποίηση διαδικασιών των θυγατρικών της εταιρείας στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με εφαρμογή τοπικών εκδόσεων του Soft1
 • Συγχώνευση δεδομένων και ενιαία παρακολούθηση επιχειρησιακών διαδικασιών του ομίλου

 • Ενοποίηση επιχειρησιακών λειτουργιών με αποτέλεσμα την καλύτερη και ταχύτερη διαχείριση δεδομένων
 • Ενίσχυση δυνατοτήτων οικονομικής διαχείρισης, τόσο σε κεντρικό, όσο και σε επίπεδο λειτουργίας θυγατρικών εταιρειών
 • Αξιόπιστη και άμεση πληροφόρηση μητρικής εταιρείας με τη δημιουργία αυτοματοποιημένων αναφορών
 • Αύξηση αποδοτικότητας διαδικασιών, καθώς και παραγωγικότητας εργαζομένων
 • Πληρέστερη παρακολούθηση λειτουργίας δραστηριοτήτων θυγατρικών εταιρειών μέσα από τη δυνατότητα ενοποίησης διαδικασιών και δεδομένων


Δείτε πως μπορεί η επιχείρησή σας να κερδίσει περισσότερα με λιγότερα


Ζητήστε παρουσίαση του Soft1