Εταιρεία

ΕΖΑ πρότυπος ελληνική ζυθοποιία

Κλάδος

Τρόφιμα & Ποτά

Λύση SoftOne

Soft1 ERP

Υλοποίηση έργου από

ΜΙΒ Πληροφορική
Ο μόνος τρόπος για να αναπτυχθεί η επιχείρηση πέρα από τα όρια της μικροζυθοποιίας, ήταν ένα πραγματικό άλμα ανάπτυξης της τάξεως του 50%, του 75% ή και του 100%. Και αυτό ακριβώς επέτρεψε η λύση ERP της SoftOne! Ένα άλμα με υπολογισμένο ρίσκο και κινδύνους, που έφτασε το διπλασιασμό σχεδόν του τζίρου και της παραγωγής, μέσα σε μία μόλις χρονιά.

Άγγελος Καρακυριάκος, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, ΕΖΑ πρότυπος ελληνική ζυθοποιία

ΕΖΑ πρότυπος ελληνική ζυθοποιίαΗ ΕΖΑ πρότυπος ελληνική ζυθοποιία αποτελεί μία αμιγώς ελληνική εταιρεία που συμμετέχει ενεργά στην αποκεντρωμένη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Με σύγχρονη, ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής στην Αταλάντη Φθιώτιδας, καθώς και θυγατρική επιχείρηση διανομής (Crystal Beverages), η ΕΖΑ πρότυπος ελληνική ζυθοποιία διαθέτει στην εγχώρια αγορά πέντε εξαιρετικά προϊόντα (εζα ζ premium pilsener, Pils HELLAS, Odyssey, BLUE island, Βerlin Premium Lager), αναπτύσσοντας ταυτόχρονα σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα.
 • Ανάπτυξη και φορολογική μετεξέλιξη της εταιρείας (από μικροζυθοποιία) σε ζυθοποιία
 • Εκσυγχρονισμός υποδομών μηχανογράφησης
 • Υποστήριξη επιμέρους εταιρικών εγκαταστάσεων (παραγωγή, κεντρικά γραφεία διοίκησης)
 • Διαχείριση πολλαπλών εταιρειών του ομίλου
 • Εξειδικευμένες απαιτήσεις λειτουργίας που δεν καλύπτονται από “off-the-self” λύσεις
 • Ανταπόκριση σε ιδιαιτερότητες του κλάδου που αφορούν τόσο τον τρόπο διάθεσης (εγγυοδοσία), όσο και την τιμή (ειδική φορολογία) του προϊόντος
 • Αυτόνομη διαχείριση κάθε brand και αντίστοιχη παρακολούθηση επιμέρους ισολογισμών
 • Οργάνωση και παρακολούθηση δικτύου διανομής και μεταπώλησης των προϊόντων της εταιρείας

 • Ενιαία κάλυψη όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης με το Soft1 ERP, διατιθέμενου με τη μορφή συνδρομητικού μοντέλου
 • Ενσωμάτωση εφαρμογής “Soft1 Μισθοδοσία” για αυτοματοποιημένη καταχώρηση μισθοδοτικών στοιχείων, τήρηση αναλυτικού αρχείου εργαζομένων, πλήρη διαχείριση ασφαλιστικών ταμείων κα.
 • Αναλυτική διαχείριση δαπανών, με αυτόματο επιμερισμό τους ανά brand, συσκευασία, πελάτη και κέντρο κόστους
 • Λεπτομερής παρακολούθηση πελατών τόσο σε επίπεδο περιεχομένου (όγκος μπύρας), όσο και σε επίπεδο ειδών εγγυοδοσίας (συσκευασία μπύρας)
 • Εφαρμογή προκαθορισμένων κανόνων τιμολόγησης για αυτόματο και ακριβή υπολογισμό τιμών, συμπεριλαμβανόμενων εκπτώσεων και ειδικών φόρων κατανάλωσης
 • Χρήση ενσωματωμένων εργαλείων BI για εξαγωγή προηγμένων αναφορών απόδοσης και καταστάσεων PnL

 • Ενοποιημένη εταιρική λειτουργία, με χαμηλό συνολικό κόστος
 • Διπλασιασμός παραγωγής και τζίρου πωλήσεων, με ταυτόχρονη συγκράτηση δαπανών
 • Σημαντική εξοικονόμηση τόσο σε επίπεδο κόστους, όσο και χρόνου διεκπεραίωσης διαδικασιών
 • Αυτοματοποίηση διαδικασίας τιμολόγησης και εξάλειψη λαθών καταχώρησης
 • Ευκολία και ακρίβεια παρακολούθησης στοιχείων εγγυοδοσίας
 • Αναβάθμιση business διαδικασιών και αυξημένος έλεγχος λειτουργίας
 • Real-time, αναλυτική πληροφόρηση τόσο για κάθε προϊόν (κερδοφορία, εποχικότητα, σημεία πώλησης κα.), αλλά και κάθε πελάτη ξεχωριστά
 • Βελτίωση διαδικασίας λήψης αποφάσεων


Δείτε πως μπορεί η επιχείρησή σας να κερδίσει περισσότερα με λιγότερα


Ζητήστε παρουσίαση του Soft1