Διασφάλιση Ποιότητας
Πρωταρχική επιδίωξη της SoftOne αποτελεί η παροχή αναβαθμισμένων business λύσεων που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της. Στην κατεύθυνση αυτή, η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην αρτιότητα των υποδομών της, την κτήση υψηλής τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση της cloud τεχνολογίας.

Εναρμονιζόμενη με τα διεθνή πρότυπα, η SoftOne εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας, θέτοντας αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας για το σύνολο των διαδικασιών της. Όλοι οι άνθρωποι της εταιρείας εργάζονται καθημερινά με προσήλωση στις αρχές της, διασφαλίζοντας την ανάπτυξη και διάθεση ποιοτικών και αξιόπιστων προϊόντων και cloud υπηρεσιών, που προσφέρουν στις σύγχρονες επιχειρήσεις μεγαλύτερη αξία σε χαμηλότερο κόστος.

Υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της, η SoftOne έχει σχεδιάσει κι εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής και Ασφάλειας Πληροφοριών βάσει των προτύπων ISO/IEC 20000-1:2018 και EN ISO 27001:2013 αντίστοιχα. Οι διεργασίες των συστημάτων έχουν πιστοποιηθεί από τον ανεξάρτητο φορέα TUV AUSTRIA HELLAS και αξιολογούνται διαρκώς ώστε να βρίσκονται σε συνεχή ευθυγράμμιση με τις προϋποθέσεις των διεθνών προτύπων διασφάλισης ποιότητας.

 

ISO-IEC-20000-1-2011-Certification_Gr

ISO/IEC 20000-1:2018

Η πιστοποίηση ISO/IEC 20000-1:2018 επιβεβαιώνει με τον πλέον εμφατικό τρόπο την άριστη ποιότητα των προϊόντων και cloud υπηρεσιών της SoftOne. Αποδεικνύει την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για την παροχή υπηρεσιών λογισμικού, που λειτουργούν αποτελεσματικά τόσο σε παραδοσιακές (on-premise), όσο και σε cloud εγκαταστάσεις.

EN-ISO-27001-2013-Certification_Gr

EN ISO 27001:2013

Η πιστοποίηση EN ISO 27001:2013 υπογραμμίζει την προσήλωση της SoftOne σε ζητήματα ασφάλειας υποδομών και πληροφοριών. Τεκμηριώνει τη δυνατότητα της εταιρείας να παρέχει on-premise και cloud λύσεις που εγγυώνται την υψηλή διαθεσιμότητα, προστασία και ασφαλή διαχείριση των δεδομένων των πελατών της.