Διασφάλιση Ποιότητας
Πρωταρχική επιδίωξη της SoftOne αποτελεί η παροχή αναβαθμισμένων business λύσεων που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της. Στην κατεύθυνση αυτή, η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην αρτιότητα των υποδομών της, την κτήση υψηλής τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση της cloud τεχνολογίας.

Εναρμονιζόμενη με τα διεθνή πρότυπα, η SoftOne εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας, θέτοντας αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας για το σύνολο των διαδικασιών της. Όλοι οι άνθρωποι της εταιρείας εργάζονται καθημερινά με προσήλωση στις αρχές της, διασφαλίζοντας την ανάπτυξη και διάθεση ποιοτικών και αξιόπιστων προϊόντων και cloud υπηρεσιών, που προσφέρουν στις σύγχρονες επιχειρήσεις μεγαλύτερη αξία σε χαμηλότερο κόστος.

Υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της, η SoftOne έχει σχεδιάσει κι εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών βάσει του προτύπου EN ISO 27001:2013. Οι διεργασίες του συστήματος έχουν πιστοποιηθεί από τον ανεξάρτητο φορέα TUV AUSTRIA HELLAS και αξιολογούνται διαρκώς ώστε να βρίσκονται σε συνεχή ευθυγράμμιση με τις προϋποθέσεις του διεθνούς προτύπου διασφάλισης ποιότητας.

 

EN-ISO-27001-2013-Certification_Gr

EN ISO 27001:2013

Η πιστοποίηση EN ISO 27001:2013 υπογραμμίζει την προσήλωση της SoftOne σε ζητήματα ασφάλειας υποδομών και πληροφοριών. Τεκμηριώνει τη δυνατότητα της εταιρείας να παρέχει on-premise και cloud λύσεις που εγγυώνται την υψηλή διαθεσιμότητα, προστασία και ασφαλή διαχείριση των δεδομένων των πελατών της.