Σεμινάριο: Υπολογισμός Ρευστότητας Επιχειρήσεων - Cash Flow Workshop
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Τετάρτη 26/06/2019
Ώρα διεξαγωγής:
10:00 πμ. – 17:30 μμ.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

SoftOne Technologies
Λ. Κατσώνη & Αχιλλέως 8
Καλλιθέα
Αίθουσα Εκπαιδεύσεων
(Ισόγειο)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

SoftOne Training Services
Αθήνα
211 10 22222
info@softone.gr

Σύντομη περιγραφή

Όλες οι επιχειρήσεις στην σημερινή περίοδο της κρίσης αφιερώνουν πολύ σημαντικό χρόνο για την κατάρτιση και παρακολούθηση των ταμειακών ροών τους. Οι ταμειακές ροές σύμφωνα και με τα ΔΛΠ αποτελούν τον σημαντικότερο δείκτη και είναι ένα βασικό εργαλείο διαχείρισης μίας επιχείρησης το οποίο επιβάλλεται να παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Με τη βοήθεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τη δυνατότητα, μέσω πρακτικών εφαρμογών και σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Soft1, να καταρτίζουν καταστάσεις ταμειακών ροών με βάση τον προϋπολογισμό της επιχείρησης, να υπολογίζουν τις εισροές – εκροές, να παρακολουθούν και να προγραμματίζουν τον τρόπο διαχείρισης των διαθεσίμων της.

Επίσης, θα μάθουν να συντάσσουν απολογιστικές καταστάσεις ταμειακών ροών λαμβάνοντας υπόψιν τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης προηγούμενων περιόδων. Παράλληλα θα μελετηθούν τρόποι βελτίωσης της ρευστότητας της επιχείρησης, η αξιολόγηση προμηθευτών / πελατών για την μείωση των επισφαλειών και ο καθορισμός των πιστωτικών ορίων και πλαφόν στους πελάτες. Τέλος, οι συμμετέχοντες θα μάθουν τους τρόπους με τους οποίους οι τράπεζες αξιολογούν τις επιχειρήσεις σχετικά με την πιστοληπτική τους ικανότητα.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα διανεμηθούν:

• Τεύχος διαφανειών της παρουσίασης

• Τεύχος θεμάτων μελέτης και ασκήσεων

Με την επιστημονική υποστήριξη της ONC-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Στόχος

Με τη μελέτη περιπτώσεων και με χρήσιμες πρακτικές οδηγίες από την πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία των εισηγητών, μετά το πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Γνωρίζουν τη μεθοδολογία κατάρτισης της Κατάστασης Ταμειακών Ροών σύμφωνα με τις οδηγίες και τα υποδείγματα των Διεθνών και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Αναλύουν την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και να εξάγουν αξιολογικά συμπεράσματα για τη χρηματοοικονομική θέση και επίδοση της επιχείρησης

Συνθέτουν αυτά τα συμπεράσματα για τον εντοπισμό προβληματικών περιοχών στον οργανωτικό – λειτουργικό σχεδιασμό της επιχείρησης (διαγνωστική ανάλυση βιωσιμότητας) και να εντοπίζουν τις λειτουργικές αιτίες των προβλημάτων

Προτείνουν λύσεις βελτίωσης για την ενίσχυση της δυναμικής ρευστότητας της επιχείρησης με βάση τον Ταμειακό Προϋπολογισμό (Cash Flow Forecast)

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Επιχειρηματίες, Γενικούς και Οικονομικούς Διευθυντές, Στελέχη του Treasury management, Λογιστές, Αναλυτές και Οικονομικούς Συμβούλους, οι οποίοι θέλουν να μάθουν πώς να συμμετέχουν αποτελεσματικά στη διαδικασία κατάρτισης και παρακολούθησης του ταμειακού προϋπολογισμού και πώς να αναλύουν την ταμειακή απόδοση των χρηματοοικονομικών και λοιπών λειτουργικών αποφάσεων της διοίκησης της επιχείρησης.

Εισηγητές

Νεοφύτου Ορθόδοξος – Απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος MBA του University of Nottingham στην Αγγλία. Έχει διατελέσει ως διευθυντικό στέλεχος (Οικονομικός / Διοικητικός Διευθυντής) σε μεγάλες εταιρείες όπως PwC, Coca Cola HBC, Frigoglass, IDEAL, PLIAS κα. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία ως εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων στις κατευθύνσεις Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα χρηματοοικονομικά θέματα, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τις ενοποιήσεις ισολογισμών, την αναδιοργάνωση επιχειρήσεων, το Budgeting και το Management Reporting.

Πέτρος Παπαζαχαρίου – Απόφοιτος Οικονομικών Σπουδών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), με μεταπτυχιακούς τίτλους ειδίκευσης στη χρηματοοικονομική διοίκηση και στη συμβουλευτική μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών σε επιτελική θέση στον τομέα της Επιχειρηματικής Πίστης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, εξειδικευόμενος σε θέματα πιστωτικής πολιτικής, διαχείρισης κινδύνων και διαδικασιών πιστωτικής αξιολόγησης. Από το 1998, ασχολείται με την εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών του τραπεζικού και του επιχειρηματικού τομέα σε θέματα επιχειρηματικού σχεδιασμού και χρηματοοικονομικής διαχείρισης ως συνεργάτης καθηγητής του ελληνικού παραρτήματος του Γαλλικού Πανεπιστημίου Conservatoire National des Arts et Métiers – CNAM (Κολλέγιο Rene des Cartes), ως συνεργάτης του ΕΚΠΑ στο e-learning πρόγραμμα εξειδίκευσης “Personal Finance” και στο «Judicial Education Programme in Banking and Finance», και ως εκπαιδευτής στο Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, στην Ακαδημία Πίστης της Εθνικής Τράπεζας, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και σε εταιρείες εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διδακτέα ύλη

Εισαγωγή

  • Η έννοια της ρευστότητας και των ταμειακών εισροών και εκροών της επιχείρησης
  • Σχέση κερδών με ταμειακά διαθέσιμα: κέρδη χωρίς μετρητά και μετρητά χωρίς κέρδη
  • Το παραγωγικό – εμπορικό κύκλωμα «αγορές – πωλήσεις» έναντι του συναλλακτικού κυκλώματος «πληρωμών – εισπράξεων»

Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Διαχείριση Ταμειακών Ροών

Ανάλυση Ταμειακών Ροών

Ταμειακό Πρόγραμμα

Συμπεράσματα και προτάσεις βελτίωσης της ρευστότητας της επιχείρησης με βάση τον Ταμειακό Προϋπολογισμό (Cash Flow Forecast)


TIMH ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: €200


* Η τιμή είναι ανά συμμετέχοντα και δεν συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α.
Σημείωση: Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας!

Σε κάθε πρόσθετη συμμετοχή από την ίδια εταιρεία
(πέραν της πρώτης), έκπτωση 20%.


*Η συμπλήρωση των πεδίων είναι υποχρεωτική