Σεμινάριο: Soft1 Accounting & Management Administration
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Τετάρτη 26/02/2020
Ώρα διεξαγωγής:
17:00 – 21:00 μμ.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

SoftOne Technologies
Λ. Κατσώνη & Αχιλλέως 8
Καλλιθέα
Αίθουσα Εκπαιδεύσεων
(Ισόγειο)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

SoftOne Training Services
Αθήνα
211 10 22222
info@softone.gr

Σύντομη περιγραφή

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για τη λειτουργία των χρηματοοικονομικών, λογιστικών και διοικητικών δυνατοτήτων της εφαρμογής Soft1, προκειμένου να αποτελέσουν για εσάς ένα χρήσιμο εργαλείο διοίκησης της εταιρείας σας.

Πιο συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν οι δυνατότητες παραμετροποίησης των γεφυρών λογιστικής, ώστε να δημιουργούνται αυτόματα τα επιθυμητά λογιστικά άρθρα με την καταχώρηση παραστατικών του εμπορικού.

Θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες παραμετροποίησης για την εξαγωγή λογιστικών καταστάσεων, όπως ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσης, μέσα από τα αποτελέσματα της λογιστικής.

Τέλος, θα παρουσιαστούν εργαλεία του Soft1 σχετικά με τη διοικητική διαχείριση, όπως η διενέργεια Activity Based Costing και Προϋπολογισμών.

Στο τέλος του σεμιναρίου, θα υπάρχει δυνατότητα διατύπωσης ερωτημάτων, ενώ ταυτόχρονα όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Στόχος

Η εκμάθηση της λειτουργίας των γεφυρών λογιστικής, των βασικών λειτουργιών, εργασιών και εκτυπωτικών των λογιστικών και διοικητικών καταστάσεων της εφαρμογής

Η παραμετροποίηση οποιασδήποτε γέφυρας λογιστικής της εφαρμογής βάσει των αναγκών του χρήστη

Η εξαγωγή λογιστικών καταστάσεων (Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης) χωρίς χρήση excel

Η εκμάθηση του τρόπου λειτουργίας του ABC και των Προϋπολογισμών μέσα από την εφαρμογή

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων και Λογιστηρίων, Βοηθούς Λογιστές και γενικότερα, σε εξοικειωμένους χρήστες της εφαρμογής που επιθυμούν να γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιούν τα εργαλεία του Soft1.

Διδακτέα ύλη

Σύνδεση Εμπορικού με Λογιστική

  • Τρόποι ενημέρωσης λογιστικής από εμπορικό
  • Παραμετροποίηση γεφυρών λογιστικής
  • Trace λογιστικής από εμπορικό
  • Διαχωρισμός Φορολογικής – Λογιστικής βάσης

Οικονομικές Καταστάσεις Λογιστικής

Activity Based Costing (εξωλογιστική παρακολούθηση Κέντρων Κόστους)

Προϋπολογισμοί

TIMH ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: €80

* Η τιμή είναι ανά συμμετέχοντα και δεν συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α.
Σημείωση: Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας!
*Η συμπλήρωση των πεδίων είναι υποχρεωτική