Έρευνα της SoftOne σε 6.000+ επιχειρήσεις
Υιοθέτηση του Cloud
Πλεονεκτήματα και προοπτικές
Cloud ERP:
Καταλύτης για την απρόσκοπτη λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης

Μάθετε σε αριθμούς και ποσοστά πως η υιοθέτηση cloud λύσεων επιταχύνει ουσιαστικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, βοηθώντας τες να αντλούν υψηλή προστιθέμενη αξία με χαμηλότερο κόστος.

Δείκτης ικανοποίησης

Ανακαλύψτε τις προκλήσεις που οδηγούν στην υιοθέτηση cloud λύσεων καθώς και τα σημαντικά πλεονεκτήματα που αυτές προσφέρουν, όπως καταμαρτυρούνται από υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Κύπρο και τη Βουλγαρία.

Cloud και πανδημία Covid-19

Μάθετε πώς οι cloud λύσεις της SoftOne υποστήριξαν στην πράξη την προσπάθεια των επιχειρήσεων για την ευέλικτη καθημερινή διαχείριση των προκλήσεων και των επιπτώσεων που επιφέρει η πανδημία COVID-19.

Cloud και Digital Transformation

Ενημερωθείτε για τις τάσεις και την πρόθεση των επιχειρήσεων αναφορικά με την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της λειτουργίας τους, μέσα από την περαιτέρω υιοθέτηση cloud αλλά και λύσεων enterprise mobility.Κατεβάστε την Έρευνα


Highlights της Έρευνας ->


89

%

των επιχειρήσεων σημειώνουν την απομακρυσμένη πρόσβαση σε εταιρικές εφαρμογές και δεδομένα ως το σημαντικότερο πλεονέκτημα που έχουν αποκομίσει από τη λειτουργία της μηχανογράφησής τους στο Cloud


77

%

των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα (ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου), σημειώνουν ότι οι cloud λύσεις και υπηρεσίες διασφάλισαν την απρόσκοπτη καθημερινή τους λειτουργία κατά τη διάρκεια της πανδημίας


2

/

3

επιχειρήσεις προτίθενται να προβούν σε νέες cloud επενδύσεις στο άμεσο μέλλον, με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, το Cloud CRM και τις mobile εφαρμογές να βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα των σχεδιαζόμενων επενδύσεών τους