Εταιρεία

Welcome Stores

Κλάδος

Εμπορία Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Ειδών

Εφαρμογή που αντικαταστάθηκε

DOS Application

Λύση SOFTONE

SOFTONE Cloud ERP

Υλοποίηση έργου από

SOFTONE
Θεωρούμε ότι η επιλογή του SOFTONE Cloud ERP για την ενιαία μηχανογράφηση των καταστημάτων μας και τη σύνδεσή τους με τη μητρική, ήταν η καταλληλότερη για το μοντέλο που στήνουμε. Το πρόγραμμα καλύπτει τις ανάγκες όλων των καταστημάτων, ανεξαρτήτως μεγέθους, και ο καθένας μπορεί να το εκμεταλλευτεί σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Είναι ένα αξιόπιστο πρόγραμμα, ευέλικτο για custom λειτουργίες και εύχρηστο για όλους.

Δημήτριος Γκένιος, IT Manager, Welcome Stores

Welcome StoresΗ πολυμετοχική εταιρεία Welcome Stores αποτελεί μία από τις κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις εμπορίας ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης. Ξεκινώντας τη λειτουργία της από τη Βόρεια Ελλάδα με 19 σημεία πώλησης, αποτελεί σήμερα μία πρότυπη αλυσίδα με ισχυρή παρουσία σε όλη την Ελλάδα, μέσω ενός διευρυμένου δικτύου 86 καταστημάτων.
 • Ενοποιημένη λειτουργία και κεντρική διαχείριση του εκτεταμένου δικτύου καταστημάτων
 • Ενοποίηση και εκσυγχρονισμός πληροφοριακών υποδομών
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός εταιρικών διαδικασιών
 • Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ μητρικής εταιρείας και σημείων πώλησης
 • Υποστήριξη αυτόνομων καταστημάτων βάσει των εξειδικευμένων απαιτήσεών τους
 • Αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση καθημερινών λειτουργιών

 • Κεντρική διαχείριση παραγγελιοληψίας, αποθεμάτων και κωδικοποίησης προϊόντων
 • Εφαρμογή πρότυπων, τυποποιημένων σεναρίων ενσωμάτωσης και λειτουργίας καταστημάτων
 • Ανάπτυξη ενιαίας, αυτοματοποιημένης διαδικασίας καταχώρησης παραστατικών ενδοεταιρικών συναλλαγών
 • Αυτόματη αποστολή παραγγελιών και εντολών αγοράς σε προμηθευτές (μέσω email)
 • Αυτόματη εισαγωγή παραστατικών από τη μία εταιρεία στην άλλη
 • Διασύνδεση του e-shop της εταιρείας με την κεντρική εγκατάσταση SOFTONE ERP

 • Ενιαίο, κεντρικό μοντέλο διαχείρισης και αυξημένος έλεγχος λειτουργίας καταστημάτων
 • Απαλλαγή από κάθε πρόσθετη επένδυση μηχανογράφησης, καθώς και κόστη συντήρησης server, VPN, εργασίες backup, αναβαθμίσεις κα.
 • Εξοικονόμηση χρόνου, πόρων και εργατοωρών, αποφυγή λαθών και αύξηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων
 • Άντληση σημαντικών πολυεταιρικών στοιχείων για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων
 • Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών και ταχύτερη εξυπηρέτηση πελατών
 • Αυτοματοποίηση και τυποποίηση εργασιών και ενημερώσεων προς τα καταστήματα-μέλη
 • Real-time ροή πληροφόρησης μεταξύ εταιρείας και δικτύου καταστημάτων
 • Άμεση ενημέρωση ηλεκτρονικού καταστήματος με πληροφορίες προϊόντων και έγκαιρη αναπλήρωση αποθεμάτων


Δείτε πως μπορεί η επιχείρησή σας να κερδίσει περισσότερα με λιγότερα


Ζητήστε παρουσίαση του SOFTONE ERP