Εταιρεία

Sarah Lawrence Α.Ε.

Κλάδος

Γυναικεία Ένδυση

Εφαρμογή που αντικαταστάθηκε

ERP LOGIC / COMPAK WIN

Λύση SoftOne

Soft1 Cloud ERP

Υλοποίηση έργου από

SoftOne Technologies Α.Ε.





Sarah Lawrence



Η Sarah Lawrence αποτελεί μία από τις πλέον επώνυμες εταιρείες σχεδίασης και παραγωγής γυναικείων ενδυμάτων στην ελληνική αγορά, διαθέτοντας τα προϊόντα της μέσω ενός διευρυμένου δικτύου 36+ σημείων πώλησης. Επιδεικνύοντας σπουδαίες συνεργασίες με καταξιωμένους διεθνώς καλλιτεχνικούς διευθυντές και σχεδιαστές μόδας, η εταιρεία αναπτύσσει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα στην Αγγλία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Σουηδία και την Κύπρο.




 • Εκσυγχρονισμός συστήματος μηχανογραφικής σύνδεσης καταστημάτων
 • Τυποποίηση μοντέλου παραγωγικής διαδικασίας
 • Αυτοματοποίηση διαδικασιών παραγωγής ειδών από τρίτους προμηθευτές
 • Αποδοτική οργάνωση και έλεγχος αποθηκευτικών χώρων
 • Βελτίωση καθημερινής λειτουργίας διεύθυνσης Λογιστηρίου
 • Αποτελεσματική διαχείριση σχέσεων με πελάτες

 • Εγκατάσταση του σύγχρονου συστήματος μηχανογράφησης Soft1 Cloud ERP για real-time διασύνδεση των σημείων λιανικής και αξιόπιστη πρόσβαση δεδομένων από οπουδήποτε, οποιαδήποτε χρονική στιγμή
 • Αξιοποίηση λειτουργικότητας Παραγωγής για αυτοματοποίηση βασικών διαδικασιών όπως η αναπαραγγελία πρώτων υλών, ο προσδιορισμός παραγόμενων ποσοτήτων και ο υπολογισμός αναλώσεων
 • Εφαρμογή λειτουργίας διαχείρισης και παρακολούθησης παραγωγής ειδών σε μονάδες τρίτων, από το στάδιο αποστολής των πρώτων υλών έως και την παραλαβή των τελικών προϊόντων
 • Τυποποίηση διαδικασιών αποθήκης με λεπτομερή καταγραφή κινήσεων όπως διακινήσεις και παραλαβές ειδών, επιστροφές προϊόντων από καταστήματα κα.
 • Ενσωμάτωση λογιστικών ενοτήτων Soft1 για απλοποίηση και αυτοματοποίηση πολύπλοκων και χρονοβόρων καθημερινών εργασιών
 • Αξιοποίηση ενότητας CRM για διαμόρφωση οργανωμένης λίστας πελατών, υποστήριξη αιτημάτων, σχεδίαση προωθητικών ενεργειών και αξιοποίηση ευκαιριών πώλησης

 • Μείωση κόστους λειτουργίας ΙΤ, άμεση και συνεχής ροή πληροφόρησης για τη λειτουργία των καταστημάτων λιανικής
 • Real-time έλεγχος και αυξημένη ακρίβεια παραγωγής για άμεση ανταπόκριση σε πραγματικές συνθήκες ζήτησης
 • Ελαχιστοποίηση απαιτούμενου χρόνου, καθώς και λαθών παραγωγής/μεταποίησης προϊόντων σε μονάδες τρίτων
 • Ελεγχόμενη διαχείριση αποθεμάτων και βελτίωση χρόνου παράδοσης προϊόντων
 • Ταχύτερη διεκπεραίωση λογιστικών εργασιών, πλήρης και συνεχής εναρμόνιση με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία
 • Άμεση και στοχευμένη αξιοποίηση εισερχόμενης πληροφόρησης καταστημάτων, βελτίωση εξυπηρέτησης πελατών


Δείτε πως μπορεί η επιχείρησή σας να κερδίσει περισσότερα με λιγότερα


Ζητήστε παρουσίαση του Soft1