Εταιρεία

Sarah Lawrence Α.Ε.

Κλάδος

Γυναικεία Ένδυση

Εφαρμογή που αντικαταστάθηκε

ERP LOGIC / COMPAK WIN

Λύση SoftOne

Soft1 Cloud ERP

Υλοποίηση έργου από

SoftOne Technologies Α.Ε.

Sarah LawrenceΗ Sarah Lawrence αποτελεί μία από τις πλέον επώνυμες εταιρείες σχεδίασης και παραγωγής γυναικείων ενδυμάτων στην ελληνική αγορά, διαθέτοντας τα προϊόντα της μέσω ενός διευρυμένου δικτύου 36+ σημείων πώλησης. Επιδεικνύοντας σπουδαίες συνεργασίες με καταξιωμένους διεθνώς καλλιτεχνικούς διευθυντές και σχεδιαστές μόδας, η εταιρεία αναπτύσσει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα στην Αγγλία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Σουηδία και την Κύπρο.
 • Εκσυγχρονισμός συστήματος μηχανογραφικής σύνδεσης καταστημάτων
 • Τυποποίηση μοντέλου παραγωγικής διαδικασίας
 • Αυτοματοποίηση διαδικασιών παραγωγής ειδών από τρίτους προμηθευτές
 • Αποδοτική οργάνωση και έλεγχος αποθηκευτικών χώρων
 • Βελτίωση καθημερινής λειτουργίας διεύθυνσης Λογιστηρίου
 • Αποτελεσματική διαχείριση σχέσεων με πελάτες

 • Εγκατάσταση του σύγχρονου συστήματος μηχανογράφησης Soft1 Cloud ERP για real-time διασύνδεση των σημείων λιανικής και αξιόπιστη πρόσβαση δεδομένων από οπουδήποτε, οποιαδήποτε χρονική στιγμή
 • Αξιοποίηση λειτουργικότητας Παραγωγής για αυτοματοποίηση βασικών διαδικασιών όπως η αναπαραγγελία πρώτων υλών, ο προσδιορισμός παραγόμενων ποσοτήτων και ο υπολογισμός αναλώσεων
 • Εφαρμογή λειτουργίας διαχείρισης και παρακολούθησης παραγωγής ειδών σε μονάδες τρίτων, από το στάδιο αποστολής των πρώτων υλών έως και την παραλαβή των τελικών προϊόντων
 • Τυποποίηση διαδικασιών αποθήκης με λεπτομερή καταγραφή κινήσεων όπως διακινήσεις και παραλαβές ειδών, επιστροφές προϊόντων από καταστήματα κα.
 • Ενσωμάτωση λογιστικών ενοτήτων Soft1 για απλοποίηση και αυτοματοποίηση πολύπλοκων και χρονοβόρων καθημερινών εργασιών
 • Αξιοποίηση ενότητας CRM για διαμόρφωση οργανωμένης λίστας πελατών, υποστήριξη αιτημάτων, σχεδίαση προωθητικών ενεργειών και αξιοποίηση ευκαιριών πώλησης

 • Μείωση κόστους λειτουργίας ΙΤ, άμεση και συνεχής ροή πληροφόρησης για τη λειτουργία των καταστημάτων λιανικής
 • Real-time έλεγχος και αυξημένη ακρίβεια παραγωγής για άμεση ανταπόκριση σε πραγματικές συνθήκες ζήτησης
 • Ελαχιστοποίηση απαιτούμενου χρόνου, καθώς και λαθών παραγωγής/μεταποίησης προϊόντων σε μονάδες τρίτων
 • Ελεγχόμενη διαχείριση αποθεμάτων και βελτίωση χρόνου παράδοσης προϊόντων
 • Ταχύτερη διεκπεραίωση λογιστικών εργασιών, πλήρης και συνεχής εναρμόνιση με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία
 • Άμεση και στοχευμένη αξιοποίηση εισερχόμενης πληροφόρησης καταστημάτων, βελτίωση εξυπηρέτησης πελατών


Δείτε πως μπορεί η επιχείρησή σας να κερδίσει περισσότερα με λιγότερα


Ζητήστε παρουσίαση του Soft1