Επίλεξε το δικό σου
επόμενο βήμα μπροστά
με επιδότηση 90%


Εκμεταλλευτείτε τις παροχές των προγραμμάτων voucher του Ελλάδα 2.0.
Επιλέξτε ψηφιακές λύσεις και υπηρεσίες του Ομίλου SOFTONE που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες και κάντε ακόμη ένα βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας.Ενότητες Capital

Αυτοτελής ενότητα για την διαχείριση Βιβλίων Β’ Κατηγορίας. Η ενότητα δέχεται εγγραφές από όλες ανεξαιρέτως τις λοιπές ενότητες της εφαρμογής με μηχανισμό «γέφυρας» που λειτουργεί είτε on line, είτε batch - αναλόγως ρύθμισης που επιφέρει ο χειριστής στις παραμέτρους κάθε παραστατικού. Περιλαμβάνει λογαριασμούς, παραστατικά εσόδων, παραστατικά εξόδων, θεωρημένες και λοιπές λογιστικές εκτυπώσεις, Έντυπα και Οικονομικές Αναφορές.
Wiki Link 1 Wiki Link 2 Wiki Link 3