Εταιρεία

JT International Hellas

Κλάδος

Προϊόντα Καπνού

Εφαρμογή που αντικαταστάθηκε

Legacy system

Λύση SoftOne

Soft1 ERP

Υλοποίηση έργου από

SoftOne Technologies Α.Ε.

JT International HellasH Japan Tobacco International (JTI) είναι μέλος του ομίλου εταιρειών Japan Tobacco (JT), κορυφαίας εταιρείας καπνικών προϊόντων στον κόσμο. Η εταιρεία έχει την έδρα της στη Γενεύη και εμπορεύεται τρεις από τις μεγαλύτερες μάρκες τσιγάρων στον κόσμο: Winston, Mild Seven και Camel.
 • Δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας που θα εξυπηρετούσε τις επιχειρησιακές ανάγκες των εμπορικών αντιπροσώπων της JTI στην Ελλάδα
 • Παραγωγή ενός παραμετροποιημένου μοντέλου με στόχο την ενιαία και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση του εμπορικού δικτύου για νέα προϊόντα, τιμές και προωθητικές ενέργειες
 • Ενιαία διαδικασία διαχείρισης των διανομών και του εφοδιασμού των τελικών σημείων πώλησης
 • Αυτοματοποίηση της διαδικασίας ανταλλαγής δεδομένων, από και προς τους τελικούς συνεργάτες, χωρίς να απαιτείται η συνεχής σύνδεση μεταξύ τους
 • Εκσυγχρονισμός των διαδικασιών λειτουργίας του δικτύου, χρησιμοποιώντας χρήσιμα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και Business Practices
 • Καθημερινή αυτόματη ενημέρωση της JTI με τα στοιχεία πωλήσεων ανά τελικό σημείο πώλησης

 • Ενοποίηση των διαδικασιών και των επιχειρησιακών ενεργειών των συνεργατών που προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης αγοράς
 • Δυνατότητα διαχείρισης της απαιτούμενης πληροφορίας γρήγορα και αποτελεσματικά σε κεντρικό επίπεδο, αξιοποιώντας τις ενότητες του Soft1 ERP και την προηγμένη τεχνολογικά πλατφόρμα ανάπτυξής του
 • Ασφαλής και αυτοματοποιημένη αναπαραγωγή της πληροφορίας στους εμπορικούς συνεργάτες

 • Αυτοματοποιήθηκε η διαδικασία ανταλλαγής δεδομένων, με αποτέλεσμα την αξιόπιστη ροή πληροφοριών
 • Δημιουργήθηκαν κανόνες κοινής καταγραφής και διαχείρισης της πληροφορίας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτητα καταχώρησης και η αξιοποίηση της πρωτογενούς πληροφορίας, τόσο από το συνεργάτη, όσο και από την ίδια την επιχείρηση
 • Οργανώθηκε το τμήμα παραγγελιοληψίας των συνεργατών, προσφέροντας ειδικά σχεδιασμένη λύση call center για καθημερινή επαφή με τους τελικούς πελάτες, βάσει προγραμματισμού
 • Με τη χρήση εργαλείων επιχειρηματικής ευφυΐας, δόθηκε η δυνατότητα κεντρικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των πληροφοριών, τόσο από τους συνεργάτες, όσο και από την ίδια την επιχείρηση
 • Αναβαθμίστηκε η διαδικασία παρακολούθησης της επιχειρηματικής οντότητας του εκάστοτε συνεργάτη, χρησιμοποιώντας προσχεδιασμένο μοντέλο καταγραφής και αποτύπωσης των οικονομικών του μεγεθών, την ανάλυση της κερδοφορίας και της αποδοτικότητας των επενδύσεών του


Δείτε πως μπορεί η επιχείρησή σας να κερδίσει περισσότερα με λιγότερα


Ζητήστε παρουσίαση του Soft1