Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας (ΕΡΓΑΝΗ)

για τους πελάτες της EUROBANKΗ SoftOne σε συνεργασία με τη Eurobank προσφέρει, σε επιλεγμένους πελάτες, τις προηγμένες λύσεις της για την εναρμόνισή τους με τις απαιτήσεις της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, αλλά και για την αναβάθμιση της καθημερινής λειτουργίας του τμήματος HR.

για κάθε σύστημα λογισμικού και εφαρμογή μισθοδοσίας, της επιχείρησης ή του λογιστή της

Η πρωτοποριακή λύση myErgani LIVE της SoftOne αυτοματοποιεί τον τρόπο λειτουργίας της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας για οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξαρτήτως του μοντέλου εργασίας ή του αριθμού των εργαζομένων που απασχολεί, διασφαλίζοντας την εναρμόνισή της με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ενσωματώνοντας προηγμένα εργαλεία ελέγχου και συστήματα ειδοποιήσεων, το myErgani LIVE αποτελεί τη μοναδική λύση της αγοράς που προστατεύει πραγματικά τις επιχειρήσεις από λάθη και πρόστιμα, πραγματοποιώντας όλους τους απαραίτητους ελέγχους ΠΡΙΝ τη διαβίβαση των χτυπημάτων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Εξειδικευμένη λειτουργικότητα
για κάθε επιχείρηση

Επικοινωνία με το ΕΡΓΑΝΗ και αυτόματη άντληση στοιχείων και δηλωθέντων ψηφιακών ωραρίων εργαζομένων

Αποστολή ψηφιακού ωραρίου και χτυπημάτων σε εξωτερικό πάροχο υπολογισμού μισθοδοσίας

Δημιουργία ψηφιακού ωραρίου εργαζομένων της επιχείρησης, είτε προϋπολογιστικά είτε απολογιστικά

Υπολογισμός μισθοδοσίας από το δηλωθέν ψηφιακό ωράριο ή τις δηλώσεις προσέλευσης/αποχώρησης

Αυτόνομη λειτουργία χωρίς εφαρμογή μισθοδοσίας

Άμεση έναρξη χρήσης στο δοκιμαστικό περιβάλλον λειτουργίας του ΕΡΓΑΝΗ II

Αυτόματοι Έλεγχοι Ορθότητας δεδομένων
ΠΡΙΝ την αποστολή τους στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Εργαλεία Ελέγχου

  • Έλεγχος ημερολογίου εργασίας
  • Έλεγχος συμβατότητας ωραρίου
  • Έλεγχος σπαστού ωραρίου, πρόωρης/ευέλικτης αποχώρησης

Έλεγχος Συμμόρφωσης

  • Έλεγχος στοιχείων προσέλευσης/αποχώρησης
  • Έλεγχος τήρησης ωραρίου
  • Έλεγχος μη υποβληθέντων κινήσεων & απαγόρευση διπλών χτυπημάτων
  • Έλεγχος διαβιβάσεων ανά τμήμα/διεύθυνση

Ειδοποιήσεις Alert

  • Ειδοποιήσεις εργαζομένων/εργοδοτών
  • Ειδοποιήσεις παράλειψης διαβίβασης προσέλευσης/αποχώρησης
  • Ειδοποιήσεις ωροαδειών/υπερωριακής εργασίας

Πολλαπλοί τρόποι
συλλογής & διαβίβασης δεδομένων

Ενσωματωμένο Mobile App
για σάρωση της κάρτας κατά την προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων από το χώρο εργασίας

Απρόσκοπτη διασύνδεση με οποιοδήποτε σύστημα φυσικής ωρομέτρησης
και αυτόματη λήψη και διαβίβαση δεδομένων στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Web Check In & Check Out
για τις ανάγκες απομακρυσμένης δήλωσης της ώρας προσέλευσης/αποχώρησης (remote work)

Το Soft1 myWorkplace αποτελεί μια πρωτοποριακή πλατφόρμα αλληλεπίδρασης εργαζομένων και επιχείρησης, η οποία αλλάζει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, επιτρέποντας την άμεση πρόσβαση κάθε εργαζόμενου σε πληροφορίες καθώς και την εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με το HR. Κάθε εργαζόμενος -και σύμφωνα με το ρόλο του- μπορεί να ανατρέχει άμεσα σε σημαντικές εταιρικές ενημερώσεις ή τα προσωπικά του στοιχεία, να καταχωρεί αιτήματα, να εγκρίνει άδειες υφισταμένων του, να έχει πρόσβαση στο πρόγραμμα εργασίας κα.

Ταυτόχρονα, η εμπλουτισμένη έκδοση της εφαρμογής, ενσωματώνει και τη λειτουργικότητα του myErgani LIVE επιτρέποντας στους εργαζομένους να τρέχουν μέσα από την εφαρμογή myWorkplace και όλες τις εργασίες που σχετίζονται με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας (να δηλώνουν σε πραγματικό χρόνο και μέσα από οποιαδήποτε συσκευή την προσέλευση και αποχώρησή τους από την εργασία).

Πλάνο Συνδρομής

Soft1 myErgani LIVE
50 εργαζόμενοι
67€/μήνα
50 extra εργαζόμενοι
13€/μήνα

*Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για ετήσια χρέωση
**Το κόστος της ετήσιας τηλεφωνικής υποστήριξης ανέρχεται στα 100€
***Το κόστος του αρχικού setup ανέρχεται στα 1600€

Soft1 myErgani LIVE + myWorkplace
50 εργαζόμενοι
92€/μήνα
50 extra εργαζόμενοι
34€/μήνα

*Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για ετήσια χρέωση
**Το κόστος της ετήσιας τηλεφωνικής υποστήριξης ανέρχεται στα 200€
***Το κόστος του αρχικού setup ανέρχεται στα 2200€

Προσφορά για πελάτες EUROBANK

Διάρκεια Συνδρομής Έκπτωση
2 έτη 20%
3 έτη 30%
4 έτη 40%


Με ενδιαφέρει
   Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου*

*Η συμπλήρωση των πεδίων είναι υποχρεωτική