Εταιρεία

Δημητριάδης Α.Ε.

Κλάδος

Είδη Υπαίθριων Δραστηριοτήτων

Εφαρμογή που αντικαταστάθηκε

Eurofasma

Λύση SOFTONE

SOFTONE ERP

Υλοποίηση έργου από

Info Process

Δημητριάδης Action StoresΗ εταιρεία Δημητριάδης Α.Ε. δραστηριοποιείται από το 1982 στην εμπορία ειδών camping, ski, θαλάσσιων και λοιπών υπαίθριων δραστηριοτήτων. Αποτελεί αποκλειστικό αντιπρόσωπο στην ελληνική αγορά επώνυμων εταιρειών όπως οι ROSSIGNOL, DYNASTAR, LANGE και VAUDE, διαθέτοντας τα προϊόντα της μέσω ενός διευρυμένου δικτύου χονδρικής, της αλυσίδας καταστημάτων Action Stores ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, καθώς και του αντίστοιχου ηλεκτρονικού της καταστήματος.
 • Ενσωμάτωση όλων των λειτουργιών σε ένα σύστημα μηχανογράφησης
 • Εξαγωγή αξιόπιστων στατιστικών αναφορών
 • Βελτίωση διαδικασίας ελέγχου αποθεμάτων
 • Κεντρική εποπτεία διανομής προϊόντων σε συνεργάτες χονδρικής
 • Διαχείριση αυξημένων αναγκών λιανικής πώλησης
 • Διεκπεραίωση εισαγωγών ειδών τόσο από τρίτες, όσο και από χώρες της ΕΕ
 • Συνεχής ροή δεδομένων μεταξύ της εταιρείας και των καταστημάτων λιανικής
 • Διασύνδεση του on-line shop της επιχείρησης με την κεντρική βάση δεδομένων

 • Ενιαία κάλυψη όλων των business δραστηριοτήτων από το SOFTONE ERP
 • Εξαγωγή σύνθετων reports με χρήση των ενσωματωμένων εργαλείων Business Intelligence της πλατφόρμας QlikView
 • Συστηματικός και ακριβής έλεγχος αποθεμάτων με ανάλυση ειδών σε επίπεδο χρώματος και μεγέθους
 • Αξιοποίηση των δυνατοτήτων στατιστικής ανάλυσης του συστήματος για συνεχή παρακολούθηση και προσδιορισμό των πωλήσεων χονδρικής
 • Διασύνδεση του SOFTONE με συστήματα POS και κάλυψη σύνθετων αναγκών λιανικής πώλησης όπως δόσεις και διακανονισμοί
 • Αυτοματοποιημένη διαχείριση εισαγωγών προϊόντων με αξιοποίηση των ενσωματωμένων εργασιών διεκπεραίωσης διεθνών συναλλαγών
 • Απρόσκοπτη λειτουργία καταστημάτων και μεταφορά δεδομένων στην κεντρική βάση με χρησιμοποίηση του εργαλείου SOFTONE Remote Systems
 • Χρήση ισχυρών εργαλείων παραμετροποίησης του SOFTONE ERP για την πλήρη διασύνδεσή του με το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας

 • Ενοποίηση λειτουργιών με αποτέλεσμα την καλύτερη και ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων
 • Αυξημένες δυνατότητες πληροφόρησης και βελτίωση διαδικασίας λήψης αποφάσεων
 • Αξιόπιστη διαχείριση αποθεμάτων με πλήρη εικόνα για όλα τα προϊόντα
 • Αναλυτική παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης και δρομολόγησης παραγγελιών χονδρικής
 • Αναβάθμιση λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής πώλησης
 • Αυτοματοποίηση διαδικασίας διενέργειας εισαγωγών με πλήρη συμμόρφωση στις ισχύουσες νομικές διατάξεις
 • Real-time πληροφόρηση και ανάλυση στοιχείων πωλήσεων των σημείων λιανικής πώλησης
 • Εύκολη κι άμεση ενημέρωση του e-shop της εταιρείας από το σύστημα μηχανογράφησης


Δείτε πως μπορεί η επιχείρησή σας να κερδίσει περισσότερα με λιγότερα


Ζητήστε παρουσίαση του Soft1