Εταιρεία

Deliveras Α.Ε.

Κλάδος

Υπηρεσίες Online

Λύση SoftOne

Soft1 Cloud ERP

Υλοποίηση έργου από

Extend

Deliveras.grΗ DELIVERAS Α.Ε. αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών online παραγγελιών φαγητού και άλλων προϊόντων εστίασης στην Ελλάδα. Η πλατφόρμα της επιχείρησης www.deliveras.gr ενσωματώνει πληθώρα επωνύμων εστιατορίων, αλυσίδων, αλλά και συνοικιακών καταστημάτων εστίασης, διαχειριζόμενη χιλιάδες παραγγελίες πελατών, ημερησίως.
 • Ολοκληρωμένη μηχανογραφική υποστήριξη καθημερινής λειτουργίας
 • Οργάνωση διεύθυνσης λογιστηρίου
 • Αναλυτική παρακολούθηση και καταγραφή λειτουργικών δαπανών
 • Διεξοδικός έλεγχος της ροής εσόδων, καθώς και της πορείας των εισπράξεων
 • Βελτίωση μηχανισμού εισπράξεων
 • Εύκολη και γρήγορη απεικόνιση της απόδοσης της επιχείρησης

 • Εγκατάσταση του συστήματος Soft1 Cloud ERP με τη μορφή συνδρομητικής υπηρεσίας “pay as you go”
 • Ενοποίηση όλων των λειτουργιών οικονομικής διαχείρισης (έσοδα, έξοδα, εισπράξεις) σε μία εφαρμογή λογισμικού
 • Ανάπτυξη υποσυστήματος ελέγχου και αυτόματου επιμερισμού των εξόδων της επιχείρησης σε προκαθορισμένες κατηγορίες
 • Real-time διασύνδεση του Soft1 με την πλατφόρμα www.deliveras.gr για αυτόματη ενημέρωση της καρτέλας των πελατών με κάθε online συναλλαγή
 • Αξιοποίηση εφαρμογής Soft1 360 για διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν εισπράξεις από οπουδήποτε, με τη χρήση φορητής συσκευής
 • Εφαρμογή ισχυρών εργαλείων reporting για εξαγωγή αυτοματοποιημένων αναφορών

 • Χαμηλό κόστος μηχανογράφησης, με εξάλειψη επενδύσεων σε software και hardware
 • Ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον
 • Απλοποίηση και ταχύτερη εκτέλεση καθημερινών εργασιών λογιστηρίου
 • Αυτόματη ενημέρωση για φορολογικές αλλαγές και εξελίξεις
 • Αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων
 • Άμεση πληροφόρηση για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης
 • Εύκολη και γρήγορη απεικόνιση απαιτήσεων και υποχρεώσεων
 • Ταχύτερη είσπραξη τιμολογίων
 • Παρακολούθηση λειτουργίας εισπράξεων σε πραγματικό χρόνο


Δείτε πως μπορεί η επιχείρησή σας να κερδίσει περισσότερα με λιγότερα


Ζητήστε παρουσίαση του Soft1