Εταιρεία

Αθηναϊκή Γενικές Μεταφορές Α.Ε.

Κλάδος

Αποθήκευση-Logistics-Μεταφορές

Λύση SoftOne

Soft1 300

Υλοποίηση έργου από

CDSoft

Αθηναϊκή Γενικές ΜεταφορέςΗ Αθηναϊκή Γενικές Μεταφορές Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των μεταφορών από το 1969. Με έδρα την Αθήνα, υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και τη Λάρισα, καθώς και αντιπροσώπους στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας, καλύπτει το μεγαλύτερο κομμάτι της επικράτειας, παρέχοντας ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών στο χώρο των μεταφορών και των Logistics.
 • Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρησιακών διαδικασιών
 • Αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Αυτοματοποίηση και απλοποίηση business λειτουργιών
 • Ελαχιστοποίηση πιθανότητας εμφάνισης λαθών κατά την καταχώρηση δεδομένων
 • Βελτίωση ροής πληροφόρησης μεταξύ των επιμέρους τμημάτων της εταιρείας
 • Εύκολη διασύνδεση συστήματος με άλλα λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές της επιχείρησης

 • Ενιαία κάλυψη όλων των business λειτουργιών από το Soft1 ERP
 • Δημιουργία συστήματος ελέγχου και επιμερισμού αρμοδιοτήτων ανά χρήστη και τμήμα
 • Αξιοποίηση έξυπνων εφαρμογών τύπου gadget, που καθιστούν εύκολη τη χρήση του συστήματος από όλους, ακόμα και μη εξειδικευμένους χρήστες
 • Ανάπτυξη διαδικασιών ελέγχου καταχώρησης δεδομένων προς αποφυγή σφαλμάτων χειρισμού
 • Ενιαία διαχείριση δεδομένων και αναπαραγωγή πληροφοριών από όλα τα τμήματα της εταιρείας
 • Αξιοποίηση των ισχυρών εργαλείων παραμετροποίησης του Soft1 για επεκτασιμότητα και διασύνδεση του συστήματος με άλλα προγράμματα και εφαρμογές

 • Σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας της μηχανογράφησης
 • Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου με ταχύτερη εκτέλεση εργασιών
 • Αύξηση παραγωγικότητας εργαζομένων
 • Αξιόπιστη λειτουργία μηχανογράφησης με εξάλειψη λαθών χειρισμού
 • Αποδοτικότερη εταιρική οργάνωση και λειτουργία με άμεση αξιοποίηση πληροφοριών
 • Βελτίωση διαδικασίας λήψης αποφάσεων
 • Αυξημένες δυνατότητες διοικητικής πληροφόρησης
 • Ολοκληρωμένη κάλυψη business λειτουργιών και εύκολη προσαρμογή σε μελλοντικές ανάγκες


Δείτε πως μπορεί η επιχείρησή σας να κερδίσει περισσότερα με λιγότερα


Ζητήστε παρουσίαση του Soft1