Εταιρεία

Spotawheel

Κλάδος

Εμπορία & Μίσθωση Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων

Λύση SoftOne

Soft1 Cloud ERP

Υλοποίηση έργου από

Digimark Α.Ε.
«Το Soft1 Cloud ERP μας έδωσε την ευελιξία που χρειαζόμαστε για να οραματιστούμε και να υλοποιήσουμε τις λύσεις που ταιριάζουν σε εμάς και ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα των λειτουργιών μας».

Αθανασιάδου Ελευθερία, Business Process Manager

SpotawheelH Spotawheel αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη επιχείρηση στην Ελλάδα και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη, συγκαταλεγόμενη στη σχετική λίστα “FT 1000” των Financial Times. Με έτος ίδρυσης το 2016, η Spotawheel έχει αναπτύξει μία πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα αγοράς και μίσθωσης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, αλλάζοντας τα δεδομένα στο χώρο μέσα από την παροχή διαφοροποιημένων υπηρεσιών, όπως γραπτή τεχνική αναφορά ελέγχου 200+ σημείων, παροχή εγγύησης έως και 5 έτη, πολιτική επιστροφής χρημάτων 7 ημερών, ευέλικτα προγράμματα leasing, δυνατότητα ανέπαφης αγοράς κα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και επιλεγμένες διεθνείς αγορές (Πολωνία, Γερμανία, Ρουμανία) και αριθμεί ήδη περισσότερους από 300 εργαζομένους, δρομολογώντας σταθερά την εισαγωγή νέων ψηφιακών υπηρεσιών στην πλατφόρμα της.
 • Διαρκής και λεπτομερή παρακολούθηση εμπορεύσιμων οχημάτων, με συνεχή ενημέρωση για το status κάθε οχήματος αλλά και εμπλεκόμενων logistic components
 • Ευέλικτη διαχείριση εργασιών συνεργείου (ελέγχου και επισκευής οχημάτων)
 • Ακριβής παρακολούθηση της εξέλιξης παραγγελιών, αγορών και πωλήσεων μεταχειρισμένων οχημάτων
 • Αποτελεσματική διαχείριση αποθηκών ανταλλακτικών και παρακολούθηση της διακίνησής τους προς το συνεργείο
 • Παραγωγή τακτικών αναλυτικών χρηματοοικονομικών αναφορών και αναφορών πωλήσεων

 • Εγκατάσταση Soft1 Cloud ERP με ενσωμάτωση εξειδικευμένης λειτουργικότητας “Automotive” που έχει αναπτύξει η Digimark
 • Αξιοποίηση εξειδικευμένων Digi Car Modules για Διαχείριση Συνεργείου, Εμπορίας Νέων και Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων, RAC & Leasing
 • Real-time διασύνδεση υποκαταστημάτων σε Ελλάδα, Ρουμανία, Πολωνία και Γερμανία σε μία ενιαία cloud πλατφόρμα
 • Εξειδικευμένα “Work and Approvals Flow” για την καταγραφή του ιστορικού κινήσεων κάθε οχήματος, από την εισαγωγή του στο συνεργείο έως την παράδοσή του στην έκθεση
 • Λειτουργία “Inspection” για την αυτοματοποιημένη εκτέλεση εργασιών προετοιμασίας οχημάτων (βάσει προδιαγεγραμμένων εταιρικών standards) και αυτόματη απεικόνισή τους στην κοστολόγηση υπηρεσιών (ABC Costing)
 • Σύστημα καταγραφής εντολών επισκευής και προγραμματισμού παραγωγής συνεργείου, καθώς και real-time παρακολούθησης εκτέλεσης εργασιών (συνεργείου)
 • Δημιουργία απεικονιστικής καρτέλας ελέγχου οχημάτων, με αυτόματη καταγραφή κάθε σχετικής εργασίας
 • Σύγχρονα εργαλεία real-time αποτύπωσης διακινήσεων οχημάτων
 • Εξελιγμένα εργαλεία reporting για αυτόματη παραγωγή τακτικών αναφορών για σημαντικούς δείκτες απόδοσης (αξία εισαγωγών-εξαγωγών, stock, κόστος πωληθέντων, μεικτό κέρδος, χρηματοοικονομικό κόστος, στατιστικό κέρδος κα)

 • Ταχύτερη και αυτοματοποιημένη εκτέλεση εταιρικών διαδικασιών
 • Αύξηση της απόδοσης τμημάτων και της παραγωγικότητας εργαζομένων
 • Real-time πληροφόρηση τόσο για την εξέλιξη κάθε επιμέρους εργασίας, όσο και για το status των οχημάτων της πλατφόρμας
 • Μείωση λειτουργικού κόστους με παράλληλη εξάλειψη δαπανών και επενδύσεων ΙΤ και hardware
 • Ταχύτερη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων βάσει έγκυρων reports
 • Αποτελεσματική ανταπόκριση σε αιτήματα πελατών/προμηθευτών με άμεση πρόσβαση σε αναλυτικό ιστορικό κινήσεων
 • Απομακρυσμένος έλεγχος εργασιών μέσω οποιασδήποτε συσκευής
 • Ενιαία λογιστική και εμπορική παρακολούθηση όλων των χωρών δραστηριοποίησης μέσω ενός συστήματος


Δείτε πως μπορεί η επιχείρησή σας να κερδίσει περισσότερα με λιγότερα


Ζητήστε παρουσίαση του Soft1