Εταιρεία

Skroutz Α.Ε.

Κλάδος

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Λύση SoftOne

Soft1 Cloud ERP

Υλοποίηση έργου από

SoftOne Technologies Α.Ε.




«Το Soft1 Cloud ERP Series 6 αποτέλεσε την καταλληλότερη λύση για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας μας, ειδικότερα αυτών της ταχύτητας και ακρίβειας τιμολόγησης αλλά και διαχείρισης ενός τεράστιου όγκου δεδομένων, λόγω του πλήθους των παραγγελιών που λαμβάνουμε καθημερινά. Παράλληλα, αυτοματοποιεί τη διαδικασία διαχείρισης των Ηλεκτρονικών Βιβλίων myDATA και εξαλείφει την πιθανότητα λαθών ή παραλείψεων διαβίβασης, διασφαλίζοντας πλήρως την εναρμόνιση της εταιρείας μας με τη σχετική νομοθεσία».

Κώστας Κοντογιάννης, CFO Skroutz





Skroutz



Η Skroutz Α.Ε. ιδρύθηκε το 2005 με έδρα την Αθήνα και απασχολεί πάνω από 550 εργαζομένους, ενώ μετά από 18 χρόνια λειτουργίας έχει εδραιωθεί στην αντίληψη των καταναλωτών ως το σημείο αναφοράς για την ιδανική αγοραστική εμπειρία, καταγράφοντας σε μηνιαία βάση περισσότερες από 8 εκατ. μοναδικές επισκέψεις. Η εταιρεία συνδέει καθημερινά εκατομμύρια καταναλωτές με χιλιάδες καταστήματα που επιλέγουν την προβολή τους μέσω της μεγαλύτερης πλατφόρμας ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα, www.skroutz.gr.




 • Ευέλικτη διαχείριση διαρκώς αυξανόμενου όγκου δεδομένων και παραστατικών πωλήσεων
 • Απλοποίηση της διαδικασίας τιμολόγησης συνεργατών και πελατών
 • Παροχή real-time ενημέρωσης για την εξέλιξη κρίσιμων οικονομικών μεγεθών
 • Ανταπόκριση στις αυξημένες απαιτήσεις διαχείρισης των Ηλεκτρονικών Βιβλίων myDATA
 • Διαχείριση όγκου δεδομένων συναλλαγών, εισερχόμενων από επιμέρους custom κανάλια συλλογής
 • Διαχείριση της μισθοδοσίας των 550+ εργαζομένων της επιχείρησης

 • Ενοποίηση εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης αλλά και διαχείρισης μισθοδοσίας, με εγκατάσταση του Soft1 Cloud ERP Series 6
 • Διασύνδεση του Soft1 με custom πλατφόρμα συλλογής δεδομένων της εταιρείας μέσω προηγμένων web και micro services
 • Real-time άντληση δεδομένων (παραγγελιών, εισπράξεων κλπ) από 5 διαφορετικά κανάλια, και αυτόματη καταχώρηση και δημιουργία εγγραφών στο Soft1
 • Ενσωμάτωση υπηρεσίας Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης “EINVOICING” για αυτόματη real-time σήμανση, αυθεντικοποίηση και διαβίβαση τιμολογίων σε τελικούς πελάτες και ΑΑΔΕ
 • Αξιοποίηση λειτουργίας “Soft1 myDATA Live” για αυτόματη διαχείριση και διαβίβαση παραστατικών εξόδων και των λοιπών λογιστικών εγγραφών τακτοποίησης στην πλατφόρμα myDATA
 • Διενέργεια τακτικών, αυτοματοποιημένων ελέγχων για έγκαιρη εύρεση αστοχιών και παραλείψεων διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ
 • “Soft1 Payroll” για αυτόματο υπολογισμό μισθοδοσίας και μεταφορά δαπανών στην ενότητα δαπανών της κεντρικής εγκατάστασης
 • Εγκατάσταση υποδομών για κάλυψη επικείμενων απαιτήσεων διαχείρισης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

 • Απρόσκοπτη διαχείριση ενός διαρκώς αυξανόμενου όγκου δεδομένων (η βάση υπερβαίνει τα 300GB)
 • Αυτοματοποιημένη εκτέλεση πολύπλοκων καθημερινών εργασιών χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση
 • Ακρίβεια και ταχύτητα τιμολόγησης και ενημέρωσης κυκλώματος εισπράξεων
 • Εξοικονόμηση κόστους και χρόνου εκτέλεσης εργασιών
 • Αυτοματοποιημένη διαχείριση και πλήρης εναρμόνιση με τις απαιτήσεις τήρησης των Ηλεκτρονικών Βιβλίων myDATA
 • Έγκαιρη εναρμόνιση της επιχείρησης με τις εκάστοτε διατάξεις της φορολογικής, εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας


Δείτε πως μπορεί η επιχείρησή σας να κερδίσει περισσότερα με λιγότερα


Ζητήστε παρουσίαση του Soft1