Εταιρεία

Service One Α.Ε.

Κλάδος

Επισκευή & Συντήρηση Ηλεκτρικών Συσκευών

Εφαρμογή που αντικαταστάθηκε

UNIX – EX WAN – WIN CE

Λύση SoftOne

Soft1 Cloud ERP

Υλοποίηση έργου από

DIGIMARK A.Ε. , Connect Line A.E.
Αξιοποιώντας τις λύσεις που προσφέρει η SoftOne, πετύχαμε την ενοποίηση και αυτοματοποίηση των λειτουργιών της επιχείρησής μας, καθώς επίσης και τον άμεσο έλεγχο των δεδομένων μας, περιορίζοντας δραστικά την πιθανότητα εμφάνισης λαθών. Η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε δεδομένα, βελτίωσε αισθητά την καθημερινή λειτουργία τόσο των εξωτερικών μας συνεργείων, όσο και των εκατοντάδων συνεργατών μας πανελλαδικά, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Άγγελος Φραγκουλίδης, IT Services Director, Service One

Service OneΗ Service One Α.Ε. είναι θυγατρική της Fourlis Trade Α.Ε.Β.Ε. και μέλος του Fourlis Group, ενός εκ των κορυφαίων ομίλων εταιρειών στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, στον τομέα παροχής υψηλής ποιότητας αγαθών διαρκούς κατανάλωσης. Η εταιρεία, έχοντας αναπτύξει μία από τις καλύτερα οργανωμένες δομές παροχής υπηρεσιών στον κλάδο της, είναι σε θέση να παρέχει άμεση και αποτελεσματική υποστήριξη σε Ηλεκτρικές, Ηλεκτρονικές συσκευές και Έπιπλα σπιτιού.
 • Συγκέντρωση όλων των λειτουργιών σε ένα ενιαίο σύστημα μηχανογράφησης
 • Ελαχιστοποίηση πιθανότητας εμφάνισης λαθών
 • Μείωση δαπανών λειτουργίας, υποστήριξης και συντήρησης των συστημάτων
 • Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας καταχώρησης πληροφοριών
 • Δημιουργία αρχείου ιστορικότητας επισκευών και εγγυήσεων
 • Κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των εξωτερικών συνεργείων
 • Δυνατότητα άμεσης επεξεργασίας των δεδομένων και αυτοματοποιημένης δημιουργίας σύνθετων αναφορών
 • Μείωση του χρόνου ανταπόκρισης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών

 • Ενοποίηση όλων των λειτουργιών σε ένα σύστημα με ενημέρωση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο
 • Αυτοματοποιημένη διαδικασία καταχώρησης πληροφοριών για την ελαχιστοποίηση εμφάνισης λαθών
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού, αυτοματοποιημένου αρχείου ιστορικότητας
 • Απλοποίηση και διασφάλιση της διαδικασίας τιμολόγησης
 • Δημιουργία διαδικασίας για άμεση επεξεργασία των δεδομένων και αυτοματοποιημένη δημιουργία σύνθετων αναφορών
 • Δημιουργία εξειδικευμένης λύσης σε Windows 8 tablets για την κάλυψη των αναγκών των εξωτερικών συνεργείων και τη συνολική μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πελατών

 • Ενοποίηση όλων των λειτουργιών με αποτέλεσμα την καλύτερη και ταχύτερη διαχείριση των πληροφοριών
 • Σημαντική μείωση του χρόνου απόκρισης και εξυπηρέτησης αναγκών
 • Αξιόπιστη και άμεση ροή δεδομένων από και προς τα εξωτερικά συνεργεία
 • Σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας
 • Ταχύτατη και χωρίς λάθη καταχώρηση πληροφοριών
 • Άμεση πληροφόρηση και ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο


Δείτε πως μπορεί η επιχείρησή σας να κερδίσει περισσότερα με λιγότερα


Ζητήστε παρουσίαση του Soft1