Εταιρεία

Γ. Σαμαράς Α.Β.Ε.Ε.

Κλάδος

Ιατρικά Μηχανήματα

Λύση SoftOne

Soft1 Cloud ERP

Υλοποίηση έργου από

Ι. Πολίτης Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Η μεταφορά λειτουργίας του λογισμικού στο cloud, προσέφερε στην επιχείρησή μας ένα σύγχρονο σύστημα μηχανογράφησης, το οποίο διαμορφώνεται βάσει των αναπτυξιακών μας απαιτήσεων και εγγυάται τη μέγιστη ασφάλεια των δεδομένων μας. Οι προηγμένες λύσεις του Soft1 Cloud ERP προσφέρουν την εύκολη και αξιόπιστη πρόσβαση των ανθρώπων μας στα δεδομένα της επιχείρησης, χωρίς γεωγραφικούς ή χρονικούς περιορισμούς, διευκολύνοντας την υλοποίηση έργων σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές.

Μενέλαος Σαμαράς, Διευθύνων Σύμβουλος, Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Γ. Σαμαράς Α.Β.Ε.Ε.H Γ. Σαμαράς Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται από το 1968 στην παραγωγή και εμπορία συστημάτων παροχής ιατρικών αερίων σε νοσοκομειακές μονάδες, αναλαμβάνοντας παράλληλα τις σχετικές υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης. Κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά με μερίδιο, το οποίο αγγίζει το 85%, εμφανίζοντας ταυτόχρονα έντονη δραστηριοποίηση σε διεθνείς αγορές μέσα από την ανάληψη έργων σε δεκάδες χώρες (σε 4 ηπείρους: Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Αμερική).
 • Εκσυγχρονισμός του συστήματος μηχανογράφησης της επιχείρησης
 • Ευέλικτη διαχείριση του συνεχώς αυξανόμενου όγκου πληροφοριών από την είσοδο σε νέες αγορές
 • Εξασφάλιση πρόσθετου χώρου για ασφαλή αποθήκευση κρίσιμων πληροφοριακών δεδομένων βάσει αναγκών
 • Άμεση πρόσβαση των εργαζομένων της επιχείρησης σε εταιρικά δεδομένα από απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές
 • Αποτελεσματική διαχείριση αυξημένων αναγκών υποστήριξης και συνεχής ενημέρωση του λογισμικού από τον πάροχο
 • Μείωση του κόστους λειτουργίας μηχανογράφησης

 • Λειτουργία της μηχανογράφησης στην cloud πλατφόρμα Windows Azure για υψηλή διαθεσιμότητα συστήματος
 • Ενιαία κάλυψη όλων των business λειτουργιών από το Soft1 Cloud ERP
 • Ασφαλής και ευέλικτη κάλυψη αυξανόμενων αναγκών αποθήκευσης πληροφοριών με αξιοποίηση των υπερσύγχρονων βάσεων δεδομένων της Microsoft
 • Γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση των στελεχών της επιχείρησης στο λογισμικό με χρήση προηγμένων Soft1 Web και Mobile εφαρμογών
 • Συνεχής λειτουργία του συστήματος μηχανογράφησης (24x7) χωρίς απαιτήσεις υποστήριξης
 • Συνεχείς αναβαθμίσεις λογισμικού με νεότερες εκδόσεις
 • Υιοθέτηση ευέλικτου μοντέλου πληρωμής (pay as you go) που επιτρέπει την κλιμάκωση των εξόδων της επιχείρησης βάσει των πραγματικών αναγκών της

 • Αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών που διευκολύνει την ταχύτερη και αποδοτικότερη εκτέλεση των business λειτουργιών
 • Σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας μηχανογράφησης
 • Ευέλικτη αποθήκευση κρίσιμων πληροφοριακών πόρων της επιχείρησης σε cloud περιβάλλον
 • Δυνατότητα εύκολης προσαρμογής σε μελλοντικές ανάγκες λόγω αναπτυξιακών απαιτήσεων
 • Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε δεδομένα της επιχείρησης από παντού
 • Αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και αποδοτικότερες συνεργασίες με Πελάτες και Προμηθευτές
 • Οικονομικότερη κάλυψη απαιτήσεων μηχανογράφησης με χαμηλό ρίσκο αρχικής επένδυσης


Δείτε πως μπορεί η επιχείρησή σας να κερδίσει περισσότερα με λιγότερα


Ζητήστε παρουσίαση του Soft1