Επίλεξε το δικό σου
επόμενο βήμα μπροστά
με επιδότηση 90%
 

Εκμεταλλευτείτε τις παροχές των προγραμμάτων voucher του Ελλάδα 2.0.
Επιλέξτε ψηφιακές λύσεις και υπηρεσίες του Ομίλου SOFTONE που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες και κάντε ακόμη ένα βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας.

 

Συνδυασμοί Soft1

Εφαρμογή λογισμικού για μικρές επιχειρήσεις που καλύπτει τις βασικές πτυχές της εμπορικής λειτουργίας των πωλήσεων και των αγορών, υποστηρίζοντας παράλληλα τη διαχείριση αποθηκευτικών χώρων και ειδών, συναλλασσομένων καθώς και του μηχανισμού εισπράξεων της επιχείρησης σε μετρητά, αξιόγραφα και πιστωτικές κάρτες. Υποστηρίζει κάθε μοντέλο λειτουργίας (on-premise και cloud).

Περιλαμβάνει αναλυτικά: Αριθμός Εταιρειών (1 εταιρεία), Διαχείριση Αποθήκης (3 αποθηκευτικοί χώροι), Υποκαταστήματα, Εναλλακτικά – Αντίστοιχα Είδη, Πωλήσεις & Παραγγελιοληψία, Αγορές & Παραγγελιοδοσία, Διαχείριση Πελατών – Προμηθευτών, Διαχείριση Λιανικής, Εισπράξεις – Πληρωμές, Αξιόγραφα, Πιστωτικές Κάρτες, Ελεύθερα Πεδία & Αθροιστές, Έγγραφα, Alert Systems & Remote Systems, Soft1 Web Report (5 users), Soft1 myCustomer (50 customers)

 

Eνότητες Soft1

Η ενότητα Μισθοδοσίας περιλαμβάνει ολοκληρωμένο αρχείο εργαζομένων με απεριόριστες δυνατότητες καταχώρησης μισθοδοτικών και προσωπικών στοιχείων, ενώ παρακολουθεί και όλες τις σχέσεις εργασίας. Περιλαμβάνει άπειρες πρακτικά περιόδους, ανοικτές χρήσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αναδρομικά, ΑΠΔ, ταμεία, αυτόματη αποστολή αποδείξεων πληρωμής σε email εργαζομένων, άμεση ενημέρωση του υποσυστήματος οικονομικής διαχείρισης (Γενική και Αναλυτική Λογιστική), βιβλίο Αδειών, υπόλοιπα Αδειών, εκτυπώσεις. Σε συνδυασμό με την ενότητα των Δαπανών-Ειδικών Συναλλαγών, μεταφέρει τα αποτελέσματα μισθοδοσίας, με ανάλυση σε κέντρα κόστους, σε παραστατικά εμπορικής διαχείρισης
Wiki Link.

 

Λειτουργίες

Αυτοτελής ενότητα για διαχείριση Βιβλίων Β’ Κατηγορίας. Η ενότητα δέχεται εγγραφές από όλες ανεξαιρέτως τις λοιπές ενότητες της εφαρμογής με μηχανισμό «γέφυρας» που λειτουργεί είτε on line, είτε batch – αναλόγως ρύθμισης που επιφέρει ο χειριστής στις παραμέτρους κάθε παραστατικού. Περιλαμβάνει λογαριασμούς, παραστατικά εσόδων, παραστατικά εξόδων, πρότυπων εγγραφών, θεωρημένες και λοιπές λογιστικές εκτυπώσεις, Έντυπα (Φ.Π.Α., Δηλώσεις Εισοδήματος).
Wiki Link

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Χρήστες

Θέση εργασίας, η οποία προσφέρει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα και τις εργασίες μίας εγκατάστασης των εφαρμογής Soft1 OpEn Start, Start Plus και Start Retail.

Soft1 OpEn Prime Χρήστης
Soft1 OpEn Prime Plus Χρήστης
Soft1 OpEn Express Χρήστης
Soft1 OpEn Express Plus Χρήστης
Soft1 OpEn Business Χρήστης
Soft1 OpEn Value Χρήστης
Soft1 OpEn Value Plus Χρήστης
Soft1 OpEn Global Plus Χρήστης
Soft1 OpEn Books 100 Χρήστης
Soft1 OpEn Books 200 Χρήστης
Soft1 OpEn Books 300 Χρήστης
Soft1 300 Χρήστης
Soft1 ERP Χρήστης
Soft1 360 xVan user [Νέα συνδρομή – έτη: 1]

 

Λύσεις Soft1 ECOS

Δείτε επιπλέον