Επίλεξε το δικό σου
επόμενο βήμα μπροστά
με επιδότηση 90%
Εκμεταλλευτείτε τις παροχές των προγραμμάτων voucher του Ελλάδα 2.0. Επιλέξτε ψηφιακές λύσεις και υπηρεσίες του Ομίλου SOFTONE που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες και κάντε ακόμη ένα βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας.

Συνδυασμοί Atlantis

Συνδυασμός επιμέρους ενοτήτων που καλύπτουν τις πτυχές της εμπορικής δραστηριότητας μίας επιχείρησης, από τη διαχείριση συναλλασσομένων, τη διεξαγωγή των λειτουργιών των πωλήσεων και των αγορών και την παρακολούθηση εισπράξεων, αξιογράφων και τραπεζικών λογαριασμών, αποθηκευτικών χώρων, ειδών (σε επιμέρους χαρακτηριστικά και εναλλακτικούς κωδικούς), την διενέργεια συναλλαγών σε ξένο νόμισμα και τη διαμόρφωση σύνθετων τιμολογιακών πολιτικών.
Wiki Link 1 Wiki Link 2

Συνδυασμοί Atlantis Entry

Συνδυασμός επιμέρους ενοτήτων που καλύπτουν τις πτυχές της εμπορικής δραστηριότητας μίας επιχείρησης, από τη διαχείριση συναλλασσομένων, τη διεξαγωγή των λειτουργιών των πωλήσεων και των αγορών και την παρακολούθηση εισπράξεων, αξιογράφων και τραπεζικών λογαριασμών, έως τη διαχείριση (3) αποθηκευτικών χώρων, ειδών (σε επιμέρους χαρακτηριστικά και εναλλακτικούς κωδικούς), την διενέργεια συναλλαγών σε ξένο νόμισμα και τη διαμόρφωση σύνθετων τιμολογιακών πολιτικών.
Wiki Link 1 Wiki Link 2