Εταιρεία

Prime Ltd

Κλάδος

Χονδρικό Εμπόριο Προϊόντων & Υπηρεσιών Ναυσιπλοΐας

Εφαρμογή που αντικαταστάθηκε

DOS application

Λύση SoftOne

Soft1 Cloud ERP

Υλοποίηση έργου από

SoftOne Technologies Α.Ε.
Δίχως ίχνος υπερβολής, η... καρδιά της εταιρείας μας είναι το ίδιο το πληροφοριακό σύστημα της SoftOne! Οι ακολουθούμενες διαδικασίες σχεδιάστηκαν με τον πλέον βέλτιστο τρόπο και διακρίνονται από πλήρη αυτοματοποίηση, ενώ το σύστημα χαρακτηρίζεται από σταθερή λειτουργία δίχως διακοπές. Επιπροσθέτως, η συνεργασία μας με τη SoftOne είναι συνεχής και χαρακτηρίζεται από υψηλή αποδοτικότητα και κυρίως, αποτελεσματικότητα».

Κώστας Βανός, Γενικός Διευθυντής, Prime Ltd

Prime Products DistributionΗ Prime Products Distribution αποτελεί μία ελληνική πολυεθνική επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται επιτυχώς στη ναυτιλιακή, καθώς και εν γένει βιομηχανικές αγορές, για περισσότερα από 20 χρόνια. Με έδρα τον Πειραιά και επιμέρους γραφεία σε 4 λιμάνια εξυπηρέτησης (Πειραιάς, Ρότερνταμ, Φουτζέιρα και Σιγκαπούρη), η εταιρεία προσφέρει ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες εκτείνονται από γενικές προμήθειες πλοίων, τελωνειακών αποθηκών και καταστημάτων έως εξειδικευμένα εργαλεία μέτρησης και ανίχνευσης διαρροών αερίων, τεχνικό εξοπλισμό ασφάλειας και logistics.
 • Πολύπλοκη εταιρική λειτουργία με διατήρηση γραφείων σε Πειραιά, Ρότερνταμ, Φουτζέιρα και Σιγκαπούρη
 • Υψηλές δαπάνες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης ΙΤ υποδομών σε κάθε επιμέρους γραφείο της επιχείρησης
 • Διαχείριση αυξημένου όγκου γραφειοκρατίας ανά διαφορετικό γραφείο-λιμάνι εξυπηρέτησης
 • Ανάγκη δημιουργίας, διατήρησης και ανανέωσης διαφορετικών αρχείων (ειδών, πελατών, εντύπων κα.) για κάθε γραφείο εξυπηρέτησης
 • Χρονοβόρα διαδικασία διεκπεραίωσης λήψης παραγγελιών, υποβολής προσφορών και τιμολόγησης πελατών
 • Περίπλοκη διαδικασία ενοποίησης πληροφοριών και έκδοσης συγκεντρωτικών αναφορών
 • Έντονη απαίτηση για ταχύτερη απόκριση σε αιτήματα πελατών

 • Ενιαία κάλυψη απαιτήσεων λειτουργίας με τη συνδρομητική λύση Soft1 Cloud ERP
 • Κεντρική διαχείριση παραγγελιοληψίας, με real-time πληροφόρηση για είδη τιμοκαταλόγου, κινήσεις πελατών, ιστορικό προσφορών, τιμολογιακές πολιτικές κα.
 • Σχεδίαση εργασίας εισαγωγής φόρμας παραγγελίας πελάτη και αυτοματοποιημένης δημιουργίας προσφοράς πωλήσεων
 • Ανάπτυξη ισχυρού υποσυστήματος sampling για άμεση αναζήτηση και εύρεση ειδών, προμηθευτών και τιμών διάθεσης
 • Αυτοματοποιημένη δημιουργία παραστατικών αγορών με ομαδοποίηση ειδών ανά προμηθευτή, καθώς και ορισμό ποσοτήτων βάσει ελέγχου υπολοίπων αποθήκης
 • Online προώθηση παραστατικών τόσο σε προμηθευτές, όσο και στα επιμέρους γραφεία εξυπηρέτησης της εταιρείας
 • Εφαρμογή λειτουργιών διαχείρισης διεθνών συναλλαγών για εκτέλεση τιμολογήσεων, εισπράξεων και πληρωμών σε διαφορετικά νομίσματα
 • Διαμόρφωση εργασίας cash flow για λεπτομερή απεικόνιση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας
 • Αυτόματη αναβάθμιση συστήματος και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backups)

 • Ενοποιημένη εταιρική λειτουργία, με σημαντική εξοικονόμηση τόσο σε επίπεδο κόστους, όσο και χρόνου διεκπεραίωσης διαδικασιών
 • Real-time διασύνδεση και ροή πληροφόρησης μεταξύ των επιμέρους γραφείων της επιχείρησης
 • Εξάλειψη κάθε δαπάνης απόκτησης, εγκατάστασης και συντήρησης πληροφοριακού εξοπλισμού
 • Επιτάχυνση της διαδικασίας διεκπεραίωσης παραγγελιών πελατών κατά 75%, με μηδενικό επίπεδο λαθών
 • Ευέλικτη κάλυψη ιδιαιτεροτήτων που απορρέουν από το διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο των χωρών όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία
 • Λεπτομερής παρακολούθηση της ρευστότητας της επιχείρησης
 • Απρόσκοπτη λειτουργία μηχανογράφησης, με εξάλειψη φαινομένων downtime
 • Αποδοτική αξιοποίηση πόρων IT
 • Ευφυής διαχείριση προμηθειών και βελτίωση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών


Δείτε πως μπορεί η επιχείρησή σας να κερδίσει περισσότερα με λιγότερα


Ζητήστε παρουσίαση του Soft1