Εταιρεία

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΕΠΕ (Nespresso)

Κλάδος

Εμπορία Προϊόντων & Μηχανών Παρασκευής Καφέ

Εφαρμογή που αντικαταστάθηκε

Singular Control 4

Λύση SoftOne

Soft1 ERP

Υλοποίηση έργου από

Datalink
Αναζητώντας μία ολοκληρωμένη λύση μηχανογράφησης για την υποστήριξη των σύνθετων και συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων λειτουργίας της εταιρείας μας, καταλήξαμε στο λογισμικό της SoftOne. Το Soft1 ERP αποδείχτηκε ιδιαίτερα εύκολο στην εκμάθησή του, ενσωματώνοντας λειτουργίες που καλύπτουν πλήρως το σύνολο των αναγκών μας. Οι διευρυμένες δυνατότητες του συστήματος συνέβαλαν στη μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησής μας, καθώς και τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Ελένη Μιχοπούλου, Γενική Διευθύντρια, Nespresso Business Solutions - ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΕΠΕ

Nespresso Business Solutions - ΣΥΝΕΡΓΙΑΗ Nespresso Business Solutions - ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΕΠΕ αποτελεί αποκλειστικό αντιπρόσωπο της ελβετικής εταιρείας Nestle Nespresso SA στην ελληνική αγορά. Δραστηριοποιούμενη έως και το 2010 στην προώθηση συστημάτων NESPRESSO οικιακής χρήσης, εξειδικεύεται πλέον με μεγάλη επιτυχία στην παροχή επαγγελματικών λύσεων σε εστιατόρια, πολυτελή ξενοδοχεία, καφέ και χώρους εστίασης, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Βελτίωση ταχύτητας διεκπεραίωσης διαδικασίας λήψης τηλεφωνικών παραγγελιών
 • Αποτελεσματικός έλεγχος οικονομικής διαχείρισης και εταιρικών χρηματοροών
 • Διαμόρφωση ενιαίου συστήματος ελέγχου και κοστολόγησης υπηρεσιών
 • Ανάπτυξη διαδικασιών διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων πωλήσεων
 • Ενιαία επίβλεψη εργασιών και δυνατότητα διαχωρισμού αρμοδιοτήτων
 • Παρακολούθηση αποθηκευτικών χώρων και διαδικασιών διακίνησης προϊόντων

 • Ταχύτατη διεκπεραίωση τηλεφωνικών παραγγελιών μέσω της δυνατότητας προβολής ιστορικού εμπορικών συναλλαγών έως και δέκα (10) προηγούμενων χρήσεων
 • Ολοκληρωμένος οικονομικός προγραμματισμός με ενιαία επίβλεψη απαιτήσεων και συμφωνιών αποπληρωμής
 • Δημιουργία φακέλων διαχείρισης εργασιών του τμήματος service με επιλογή μαζικής μετατροπής τους σε παραστατικά διακίνησης και τιμολόγησης
 • Στατιστική απεικόνιση εργασιών του τμήματος service και αναλυτική παρακολούθηση σειριακών αριθμών και εγγυήσεων
 • Ανάπτυξη διαδικασιών εντοπισμού και αξιοποίησης ευκαιριών πώλησης, καθώς και αναλυτική απεικόνιση πωλήσεων με πλήθος παραμετροποιήσιμων επιλογών (χρονικές-γεωγραφικές περιόδους, εμπορικές κατηγορίες ειδών-πελατών κα.)
 • Διαμόρφωση ισχυρού υποσυστήματος κεντρικού ελέγχου των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης με σαφή επιμερισμό αρμοδιοτήτων ανά χρήστη και τμήμα
 • Δημιουργία συστήματος ελέγχου καταχώρησης δεδομένων
 • Διαχείριση πολλαπλών αποθηκευτικών χώρων με ποσοτικές ενδείξεις εκκρεμοτήτων και ανταλλαγή δεδομένων παραλαβών-παραδόσεων με εταιρείες courier & logistics

 • Βελτίωση ταχύτητας εκτέλεσης εργασιών και ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών προς συναλλασσόμενους
 • Ενίσχυση δείκτη cash flow και άμεση κάλυψη τραπεζικών απαιτήσεων
 • Απλοποίηση διαδικασιών του τμήματος service και εξαγωγή ποιοτικών αναφορών μέτρησης του βαθμού ικανοποίησης πελατών
 • Αναβάθμιση λειτουργίας της διεύθυνσης Πωλήσεων με την αξιοποίηση προηγμένων αναφορών απόδοσης
 • Αποδοτικότερη εταιρική οργάνωση και λειτουργία
 • Εξάλειψη λαθών κατά τη διαδικασία καταχώρησης δεδομένων
 • Μείωση κόστους διαχείρισης αποθήκης και απαιτούμενου χρόνου διακίνησης εμπορευμάτων


Δείτε πως μπορεί η επιχείρησή σας να κερδίσει περισσότερα με λιγότερα


Ζητήστε παρουσίαση του Soft1