Είστε έτοιμοι για
more than software;


Τρίτη 10 Οκτωβρίου


Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
, αίθουσα “ΦΑΡΟΣ”
Ώρα Προσέλευσης: 10:30 π.μ.

Δηλώστε Συμμετοχή

Κάθε συμμετοχή είναι προσωπική. Για περισσότερες από μια συμμετοχές από την ίδια εταιρεία,
θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις συμμετοχής.


*Η συμπλήρωση των πεδίων είναι υποχρεωτική