Εταιρεία

Λουξ

Κλάδος

Παραγωγή & Εμφιάλωση Αναψυκτικών

Εφαρμογή που αντικαταστάθηκε

Custom ERP

Λύση SoftOne

Soft1 360

Υλοποίηση έργου από

DATUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Λουξ Μαρλαφέκας ΑΒΕΕΗ Λουξ αποτελεί τη 2η μεγαλύτερη βιομηχανία παραγωγής αναψυκτικών και χυμών στην εγχώρια αγορά και τη μόνη ελληνική εταιρεία (του κλάδου) με πλήρως καθετοποιημένη διαδικασία παραγωγής, η οποία εγγυάται τον απόλυτο έλεγχο της ποιότητας: από τη συγκομιδή και τη διαλογή της πρώτης ύλης, έως την εμφιάλωση και την τοποθέτηση των προϊόντων στο τελικό σημείο πώλησης. Με ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής, εμφιάλωσης και διανομής και άρτια εξοπλισμένο κέντρο Logistics, η Λουξ διαθέτει στην αγορά 12 προϊόντα αναψυκτικών και χυμών μέσα από ένα διευρυμένο δίκτυο 450+ αντιπροσώπων. Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα σε ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία, Ιταλία και Κύπρο.
 • Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός πληροφοριακών συστημάτων
 • Παρακολούθηση συγκεκριμένων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων μέσα από μία ενοποιημένη πλατφόρμα
 • Αποτελεσματική υποστήριξη διευρυμένου δικτύου συνεργατών και σημείων διανομής
 • Αναλυτική παρακολούθηση παγίων εγκαταστάσεων, χρησιδανείων και συμφωνητικών πελατών
 • Ενίσχυση της καθημερινής λειτουργίας του δικτύου πωλήσεων της επιχείρησης
 • Ταχύτερη και ασφαλής πρόσβαση, καθώς και καταχώρηση δεδομένων πωλήσεων

 • Αυτοματοποίηση των διαδικασιών των πωλήσεων, με τη λύση enterprise mobility “Soft1 360”
 • Real-time διαχείριση επισκέψεων πωλητών στα σημεία διάθεσης των προϊόντων, μέσα από tablet ή smartphone
 • Διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών των πωλητών (λήψη παραγγελιών, merchandising, διαχείριση ερωτηματολογίων, καταγραφή αναγκών και σχολίων, επίλυση αιτημάτων, ευκαιρίες πώλησης)
 • Αναλυτική καταγραφή ενεργειών και γεωγραφικής θέσης πωλητών στο κεντρικό σύστημα μηχανογράφησης
 • Προγραμματισμός επισκέψεων με καθορισμό δρομολογίων, εμφάνιση διαδρομών σε χάρτη, καταγραφή χιλιομετρικών αποστάσεων και διάρκειας επίσκεψης
 • Offline λειτουργία για υλοποίηση εργασιών ακόμα και χωρίς σύνδεση internet
 • Πλήρης διασύνδεση με την κεντρική εγκατάσταση για άμεση πρόσβαση σε πραγματικά δεδομένα πελατών
 • Ενσωμάτωση φωτογραφιών και video στο σημείο επίσκεψης, για πληρέστερη απεικόνιση παγίων εγκαταστάσεων και προωθητικών υλικών

 • Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και μείωση λειτουργικού κόστους
 • Αύξηση της αποτελεσματικότητας των πωλήσεων
 • Βελτιστοποίηση προγραμματισμού εργασιών
 • Ταχύτερη ανταπόκριση σε αιτήματα πελατών
 • Άμεση συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση δεδομένων (ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων πωλήσεων)
 • Real-time έλεγχος και αξιολόγηση των καθημερινών δραστηριοτήτων των πωλητών
 • Αποτελεσματική διαχείριση νέων ευκαιριών πώλησης
 • Ταχύτερη δρομολόγηση ενεργειών επίλυσης εμπορικών θεμάτων


Δείτε πως μπορεί η επιχείρησή σας να κερδίσει περισσότερα με λιγότερα


Ζητήστε παρουσίαση του Soft1