Εταιρεία

Kleopas Alliott Business Consultants

Κλάδος

Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Εφαρμογή που αντικαταστάθηκε

Legacy system

Λύση SoftOne

Soft1 200

Υλοποίηση έργου από

I.T. Business Consulting
Το Soft1 είναι πολύ ευέλικτο σε ότι αφορά την προσαρμογή του στις διαδικασίες της εταιρείας μας, αλλά και τις ανάγκες των πελατών μας. Όταν έχουμε μεγάλες πολυεθνικές με διαδικασίες και πρωτόκολλα λειτουργιών, οι ανάγκες αυτές είναι πολύ συγκεκριμένες. Εδώ ακριβώς είναι που το Soft1 πλεονεκτεί έναντι του ανταγωνισμού.

Γιάννης Κλεώπας, Διευθύνων Σύμβουλος, Kleopas Alliott Business Consultants

Kleopas Alliott Business ConsultantsΗ Kleopas Alliott Business Consultants αποτελεί, από το 1992, πλήρες μέλος του Διεθνούς Ομίλου Ανεξάρτητων Λογιστικών, Νομικών και Συμβουλευτικών Γραφείων Alliott Group. Με έδρα την Αθήνα και 2 ακόμη γραφεία (στη Μύκονο και το Βουκουρέστι αντίστοιχα), η εταιρεία αποτελεί έναν διεθνούς εμβέλειας πάροχο λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, εξυπηρετώντας αποτελεσματικά εκατοντάδες πελάτες, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών, μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και κορυφαίων πολυεθνικών.

 • Εκσυγχρονισμός επιχειρησιακών διαδικασιών
 • Μηχανογραφική υποστήριξη όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών (λογιστικών, φορολογικών και μισθοδοσίας)
 • Αποδοτική διαχείριση εύρους πελατών, διαφορετικών κλάδων ή/και νομικών μορφών
 • Αυτοματοποίηση και ταχύτερη διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών
 • Άμεση ανταπόκριση σε αλλαγές και φορολογικές μεταρρυθμίσεις
 • Ευελιξία προσαρμογής στις ιδιαίτερες απαιτήσεις πολύπλοκων οργανισμών
 • Αναλυτική πληροφόρηση και έλεγχος λειτουργίας

 • Εγκατάσταση λογιστικής εφαρμογής Soft1 200, με τη μορφή του συνδρομητικού μοντέλου ASK
 • Αξιοποίηση πρότυπων λογιστικών σχεδίων, έτοιμων μηχανισμών, πλήρους σειράς εκτυπώσεων-αναφορών κλπ. για τη λογιστική παρακολούθηση απεριόριστων εταιρειών και οικονομικών χρήσεων
 • Χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών για την ολοκληρωμένη διαχείριση και ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών εντύπων
 • Προσθήκη ενότητας “Soft1 Μισθοδοσία” για αυτοματοποιημένη καταχώρηση μισθοδοτικών στοιχείων, τήρηση αναλυτικού αρχείου εργαζομένων, πλήρη διαχείριση ασφαλιστικών ταμείων κα.
 • Γεφύρωση της λύσης με συστήματα πελατών, για γρήγορα και ορθά δομημένη μετάδοση δεδομένων
 • Ταχύτερη καταχώρηση στοιχείων με χρήση έξυπνων λειτουργιών ανεύρεσης, συντομεύσεων, εφαρμογών αυτόματης ενημέρωσης από αρχεία excel
 • Διασύνδεση με εξειδικευμένα φοροτεχνικά sites και υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ για άμεση άντληση χρήσιμης πληροφόρησης
 • Ενσωμάτωση όλων των προβλεπόμενων εντύπων και αυτόματη ενημέρωση εκδόσεων
 • Αξιοποίηση των customization tools του Soft1 για την ευθυγράμμιση της λογιστικής διαχείρισης με τις επιμέρους πολιτικές πολυεθνικών επιχειρήσεων
 • Χρήση εργαλείων reporting για την εξαγωγή πλήθους αναφορών (λογιστικής αποτύπωσης, μισθοδοτικών αναγκών, τραπεζικών συναλλαγών κα.)

 • Ελεγχόμενο κόστος λειτουργίας
 • Βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών
 • Μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία στη διαχείριση δεδομένων
 • Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών και καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών
 • Γρήγορη εκμάθηση και εύκολη διεκπεραίωση λογιστικών εργασιών
 • Μείωση χρόνου διεκπεραίωσης υποθέσεων και ελαχιστοποίηση λαθών
 • Αύξηση παραγωγικότητας εργαζομένων
 • Διαρκής εναρμόνιση με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις
 • Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και άμεση ανταπόκριση σε αιτήματα πελατών
 • Ολοκληρωμένος έλεγχος λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο


Δείτε πως μπορεί η επιχείρησή σας να κερδίσει περισσότερα με λιγότερα


Ζητήστε παρουσίαση του Soft1