Εταιρεία

Eurocatering Α.Ε.

Κλάδος

Εμπόριο Φρέσκων Φρούτων & Λαχανικών

Εφαρμογή που αντικαταστάθηκε

Κεφάλαιο - Anaconda - Custom εφαρμογή

Λύση SoftOne

Soft1 Cloud ERP

Υλοποίηση έργου από

DGSOFT

EurocateringΗ Eurocatering αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εμπορίας φρέσκων φρούτων και λαχανικών, καθώς επίσης και παραγωγής και διάθεσης συσκευασμένων φρέσκων σαλατών και λαχανικών. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στις Αχαρνές Αττικής και λειτουργία υποκαταστήματος στη Θεσσαλονίκη, η εταιρεία τροφοδοτεί τις μεγαλύτερες αλυσίδες εστίασης και σούπερ μάρκετ, εστιατόρια και ξενοδοχεία στην ελληνική αγορά.
 • Ενοποίηση όλων των λειτουργιών της επιχείρησης σε ένα ενιαίο σύστημα μηχανογράφησης
 • Αποτελεσματική οργάνωση και έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας
 • Συστηματικός έλεγχος κινήσεων και συναλλαγών αποθήκης
 • Αποδοτικότερη διαχείριση προϊόντων λόγω περιορισμένου χρόνου ζωής
 • Βελτίωση διαδικασίας λήψης παραγγελιών
 • Ακριβής λογιστική αποτύπωση της συνολικής απόδοσης της επιχείρησης
 • Αξιόπιστη στατιστική πληροφόρηση

 • Αντικατάσταση πολλαπλών, διαφορετικών εφαρμογών με το Soft1 Open Enterprise Edition, που αξιοποιεί τόσο τα οφέλη του cloud, όσο και προηγμένες λύσεις enterprise mobility
 • Σχεδίαση και τυποποίηση διαδικασιών Προγραμματισμού και Ελέγχου Παραγωγής προϊόντων με εφαρμογή βιομηχανικής κοστολόγησης σε κάθε επιμέρους στάδιο επεξεργασίας
 • Χρήση προηγμένων λειτουργιών της ενότητας Αποθήκης για real-time έλεγχο αποθεμάτων και αυτοματοποιημένη εκτέλεση καθημερινών συναλλαγών
 • Αυτοματοποιημένη διαχείριση παρτίδων βάσει ημερομηνιών εισαγωγής και ανάλωσης
 • Σχεδίαση πρότυπου συστήματος παραγγελιοληψίας και αξιοποίηση της εφαρμογής Soft1 360 για ταχύτερη -online- καταχώρηση με αυτόματες προτάσεις ειδών παλαιότερων παραγγελιών
 • Χρήση της ενότητας Soft1 Activity Based Costing για αναλυτική καταγραφή λειτουργικών δαπανών ανά τμήμα
 • Εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων Business Intelligence για αυτοματοποιημένη εξαγωγή σύνθετων reports απόδοσης

 • Μείωση λειτουργικού κόστους, καθώς επίσης ταχύτερη και αξιόπιστη διαχείριση δεδομένων
 • Άμεση προσαρμογή σε αυξημένη ζήτηση, ακριβής προσδιορισμός κόστους παραγομένων και διασφάλιση ποιότητας προϊόντων
 • Βελτίωση διαχείρισης αποθεμάτων και απλοποίηση διαδικασιών
 • Ταχύτερη διακίνηση ειδών και διασφάλιση μηδενικών απωλειών λόγω λήξεως παρτίδων
 • Ταχύτερη καταχώρηση παραγγελιών και ελαχιστοποίηση χρόνου παράδοσης προϊόντων
 • Συστηματικός έλεγχος κόστους λειτουργίας και αυξημένες δυνατότητες εξοικονόμησης δαπανών
 • Ολοκληρωμένη, real-time πληροφόρηση και υποστήριξη διαδικασίας λήψης αποφάσεων


Δείτε πως μπορεί η επιχείρησή σας να κερδίσει περισσότερα με λιγότερα


Ζητήστε παρουσίαση του Soft1