Εταιρεία

ΕΛ.ΒΙ.Ζ ΑΕ

Κλάδος

Παραγωγή Ζωοτροφών

Εφαρμογή που αντικαταστάθηκε

Open ERP

Λύση SOFTONE

SOFTONE ERP

Υλοποίηση έργου από

SOFTONE

ΕΛ.ΒΙ.ΖΗ ΕΛ.ΒΙ.Ζ ΑΕ, μέλος του ομίλου ΕΥΡΩΦΑΡΜ, εξειδικεύεται από το 1963 στην παραγωγή ζωοτροφών. Με εγκαταστάσεις στο Πλατύ Ημαθίας και στο Πετροχώρι Ξάνθης, διαθέτει στον Έλληνα κτηνοτρόφο υγιεινά και ισορροπημένα διατροφικά είδη, που δραστηριοποιούν στον υψηλότερο βαθμό τις παραγωγικές δυνατότητες των ζώων, βελτιώνοντας ταυτόχρονα το κόστος και την ποιότητα των ζωοκομικών προϊόντων.
 • Ολοκληρωμένη μηχανογραφική υποστήριξη επιχειρησιακών διαδικασιών
 • Οργάνωση και αυτοματοποίηση παραγωγικής διαδικασίας
 • Έλεγχος διακύμανσης κόστους παραγομένων ειδών
 • Τυποποίηση διαδικασίας διεκπεραίωσης αγορών και παραγγελιοδοσίας
 • Αποτελεσματική διαχείριση αποθεμάτων πρώτων υλών και τελικών προϊόντων
 • Βελτίωση ποιότητας εξυπηρέτησης πελατών
 • Εύρυθμη λειτουργία παραγωγικών εγκαταστάσεων
 • Συστηματικός έλεγχος απόδοσης λειτουργίας

 • Συγκέντρωση όλων των business λειτουργιών στη σύγχρονη πλατφόρμα λογισμικού SOFTONE ERP
 • Διασύνδεση SOFTONE με διαθέσιμο μηχανολογικό εξοπλισμό για λεπτομερή καταγραφή τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων, προγραμματισμό, δημιουργία εντολών παραγωγής και έλεγχο ανάλωσης πρώτων υλών
 • Ενσωμάτωση Εσωλογιστικής Κοστολόγησης (Βιομηχανικής) για αυτόματο υπολογισμό άμεσου και έμμεσου κόστους παραγωγής
 • Δημιουργία Σεναρίων Έγκρισης Αγορών, με αυστηρό ορισμό τόσο των τύπων παραστατικών που χρήζουν έγκρισης, όσο και των χρηστών που εξουσιοδοτούνται να την παρέχουν
 • Παρακολούθηση αποθήκης ειδών σε Παρτίδες, με πλήρη στοιχεία αποθέματος-διακινήσεων και προσδιορισμό ανάλωσης βάσει της ημερομηνίας λήξης κάθε παρτίδας
 • Αξιοποίηση ενότητας CRM για ταχύτερη επεξεργασία εισερχόμενων δεδομένων παραγγελιών και πωλήσεων
 • Προσθήκη off line λειτουργίας για συνεχή εκτέλεση κρίσιμων εργασιών στις απομακρυσμένες μονάδες της επιχείρησης, ακόμη και σε περιπτώσεις διακοπής της σύνδεσης με το κεντρικό σύστημα
 • Εφαρμογή εργαλείων BI και Reporting για αυτόματη εξαγωγή αναφορών απόδοσης και αξιολόγησή τους έναντι διαμορφωμένων Budget Πωλήσεων

 • Αποτελεσματική οργάνωση, ταχύτερη και αποδοτικότερη διεκπεραίωση εργασιών
 • Βελτιστοποίηση κόστους παραγωγής και ταχύτερη ανταπόκριση σε μεταβαλλόμενες απαιτήσεις πελατών
 • Ακρίβεια υπολογισμού κόστους προϊόντων και αυξημένες δυνατότητες έγκαιρης λήψης διορθωτικών κινήσεων
 • Συνεχής έλεγχος συναλλαγών προμηθειών, εναρμόνιση παραγγελιοδοσίας με actual ζήτηση
 • Συστηματικός έλεγχος και αυτοματοποιημένη ανάλωση αποθεμάτων
 • Αύξηση βαθμού ικανοποίησης πελατών
 • Απρόσκοπτη λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων και αποφυγή καθυστερήσεων στην παραγωγική διαδικασία
 • Αξιόπιστη πληροφόρηση, ταχύτερη λήψη διοικητικών αποφάσεων


Δείτε πως μπορεί η επιχείρησή σας να κερδίσει περισσότερα με λιγότερα


Ζητήστε παρουσίαση του SOFTONE ERP