Εταιρεία

Elviart Καλοϊδάς ΑΒΕΕ

Κλάδος

Προϊόντα Ζύμης

Εφαρμογή που αντικαταστάθηκε

Enterprise ERP (Singular)

Λύση SoftOne

Soft1 ERP

Υλοποίηση έργου από

SoftOne Technologies Α.Ε.

ElviartΗ Elviart Καλοϊδάς ΑΒΕΕ εξειδικεύεται από το 1952 στην παραγωγή προϊόντων ζύμης. Με ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο Αττικής, κατέχει ηγετική θέση στην αγορά, καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις ημερήσιας παραγωγής 650.000 τεμαχίων. Δραστηριοποιούμενη μέσω αυτόνομων δικτύων διανομής σε Γερμανία και Κύπρο, προωθεί τη διευρυμένη γκάμα των προϊόντων της στην ευρωπαϊκή αγορά και τις χώρες της Μέσης Ανατολής αντίστοιχα.
 • Ολοκληρωμένη υποστήριξη αυξανόμενων απαιτήσεων μηχανογράφησης
 • Αποτελεσματική οργάνωση και παρακολούθηση όλων των επιμέρους σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας
 • Αποδοτική διαχείριση διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Ταχύτερη διακίνηση ειδών λόγω περιορισμένης διάρκειας ζωής
 • Αυτοματοποίηση διαδικασιών πώλησης
 • Συστηματικός έλεγχος συνολικής απόδοσης λειτουργίας

 • Ενιαία κάλυψη όλων των business λειτουργιών από την έκδοση λογισμικού Soft1 Open Enterprise
 • Λεπτομερής σχεδιασμός διαδικασιών Προγραμματισμού και Ελέγχου παραγωγής με ενσωμάτωση όλων των απαραιτήτων αναφορών και παραστατικών (παραγγελιών πωλήσεων, ανάλωσης πρώτων υλών, κοστολόγησης ανά φάση παραγωγής, ποσοτικής καταγραφής ειδών)
 • Αξιοποίηση προηγμένων λειτουργιών real-time εποπτείας αποθεμάτων, διακίνησης ειδών και υποστήριξης διαδικασίας απογραφής του Soft1
 • Εφαρμογή mobile λύσης Soft1 PDA Warehouse για αυτοματοποιημένη εκτέλεση καθημερινών εργασιών της αποθήκης (παραλαβή ειδών, picking, εσωτερικές διακινήσεις) και ταυτόχρονη ενημέρωση του συστήματος
 • Αυτοματοποιημένη διαχείριση και ακριβής έλεγχος αποθεμάτων βάσει ημερομηνιών εισαγωγής και ανάλωσης παρτίδων
 • Χρήση εργαλείων CRM για άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες παραγγελιών-εισπράξεων, υποστήριξη αιτημάτων πελατών και αξιοποίηση νέων ευκαιριών πώλησης
 • Διαμόρφωση σεναρίων προϋπολογισμού αναφορικά με τις Αγορές πρώτων υλών, τις Δαπάνες των τμημάτων και τις Πωλήσεις προϊόντων για προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα

 • Αυτοματοποίηση διαδικασιών συνεργασίας με αποτέλεσμα την ταχύτερη και αποδοτικότερη εκτέλεση εργασιών
 • Αυξημένη ακρίβεια παραγωγής για έγκαιρη ανταπόκριση σε συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις ζήτησης
 • Μείωση κόστους λειτουργίας αποθηκευτικών χώρων και βελτίωση χρόνου παράδοσης προϊόντων
 • Άμεση και συνεχής πληροφόρηση για τις κινήσεις των αποθηκευτικών χώρων
 • Ελεγχόμενη διαχείριση αποθεμάτων με εξάλειψη απωλειών λόγω λήξης επιμέρους παρτίδων
 • Αύξηση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών και βαθμού ικανοποίησης πελατών
 • Ολοκληρωμένη εικόνα απόδοσης και δυνατότητα έγκαιρης λήψης διορθωτικών κινήσεων


Δείτε πως μπορεί η επιχείρησή σας να κερδίσει περισσότερα με λιγότερα


Ζητήστε παρουσίαση του Soft1