Ο ψηφιακός μετασχηματισμός
του τμήματος HR στην πράξη!
Αναβαθμίστε το επίπεδο λειτουργίας του τμήματος HR με το σύγχρονο σύστημα Soft1 HRMS &
τη διαδραστική πλατφόρμα επικοινωνίας εργαζομένων-εταιρείας Soft1 myWorkplace

ανεξάρτητα από το λογισμικό που χρησιμοποιεί η επιχείρησή σαςSoft1 HRMS

 • Διαχείριση στελεχών
 • Παρακολούθηση οργανογράμματος
 • Αξιολογήσεις εργαζομένων
 • Τήρηση παρουσιολογίου
 • Εκπαιδεύσεις & Σεμιναρία
 • Ολοκληρωμένη διαδικασία recruitment
 • Πλήρης λειτουργία βαρδιολογίου
 • Καθορισμός πακέτων παροχών
 • Διαχείριση εξοδολογίων & προμηθειών

Soft1 myWorkplace

 • Διαχείριση στοιχείων εργαζομένων
 • Καταχώρηση αιτήσεων αδειών
 • Πορεία αιτημάτων
 • Έλεγχος αιτημάτων εργαζομένων
 • Πρόσβαση στο ημερολόγιο εργασίας
 • Χρήση ψηφιακής κάρτας εργασίας
 • Real-time ενημέρωση πορείας αιτημάτων

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

 • Έλεγχος προσέλευσης – αποχώρησης
 • Έλεγχος χρόνου απασχόλησης
 • Εντοπισμός σφαλμάτων διαβίβασης με δυνατότητα αυτόματης επαναδιαβίβασης
 • Μαζικές υποβολές σε περίπτωση αδυναμίας διαβίβασης σε πραγματικό χρόνο
 • Δυνατότητα διαβίβασης από προϊστάμενο για υφισταμένους του
 • Ενημέρωση για παράληψη εισόδου ή εξόδου
 • Τήρηση αναλυτικών δεδομένων για απεριόριστο χρονικό διάστημα
 • Δυνατότητα πρόσβασης εργαζομένων στα δεδομένα τους

Soft1 Payroll

 • Εργασιακές σχέσεις
 • Διαχείριση εργαζομένων
 • Συλλογικές συμβάσεις
 • Ασφαλιστικά ταμεία
 • Τυποποιημένες εκτυπώσεις
 • Λογιστική ενημέρωση
 • Προβλέψεις & κέντρα κόστους
 • Περιοδικές αποδοχές
 • Τμηματικές πληρωμές
Ανακαλύψτε και εσείς τις ισχυρές δυνατότητες των νέων πρωτοποριακών εφαρμογών της SoftOne.
Κάντε τώρα το βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τμήματος HR και της δικής σας επιχείρησης!

Συμπληρώστε τη φόρμα   Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου*

*Η συμπλήρωση των πεδίων είναι υποχρεωτική