Κάντε πράξη τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των λειτουργιών HR
της επιχείρησής σας, με τις καινοτόμες λύσεις της SOFTONE


Ανεξάρτητα από το σύστημα λογισμικού / εφαρμογή μισθοδοσίας
που χρησιμοποιείτε εσείς ή ο λογιστής σας!

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Το SOFTONE myErgani LIVE καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, παρέχοντας τη δυνατότητα αυτόματης συλλογής, εισαγωγής και διαβίβασης των δεδομένων προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων στο ΕΡΓΑΝΗ II μέσα από πολλαπλές πηγές και συστήματα ωρομέτρησης.

 • Άντληση στοιχείων και ωραρίων εργαζομένων από ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
 • Έλεγχοι προσέλευσης – αποχώρησης
 • Ενημερώσεις & υπενθυμίσεις
 • Δυνατότητα μαζικής υποβολής

SOFTONE Payroll

Η εφαρμογή SOFTONE Μισθοδοσία καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο -και σε διαρκή βάση- όλες τις διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, παρέχοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης κάθε τύπου εργασιακής σχέσης.

 • Υπολογισμός βάσει ωραρίου ή καταγραφών
 • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
 • Σύνδεση με συστήματα ωρομέτρησης

SOFTONE HRMS

Η σύγχρονη λύση της SOFTONE καλύπτει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τις ιδιαίτερες απαιτήσεις λειτουργίας κάθε σύγχρονου τμήματος HR, προσφέροντας τα πλέον καινοτόμα εργαλεία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

 • Οργανόγραμμα & κατάλογος εταιρείας
 • Σεμινάρια & εκπαιδεύσεις
 • Ηλεκτρονικός φάκελος εργαζομένου
 • Υπολογισμός βαρδιών & HR metrics

SOFTONE myWorkplace

To SOFTONE myWorkplace αποτελεί μία πρωτοποριακή online πλατφόρμα αλληλεπίδρασης εργαζομένου - εταιρείας, η οποία επιτρέπει σε κάθε εργαζόμενο την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες καθώς και την εκτέλεση ενεργειών που σχετίζονται με το HR.

 • Άδειες & αιτήματα εργαζομένων
 • Παρουσιολόγιο & εξοδολόγια
 • Στοχοθετήσεις & αξιολογήσεις

SOFTONE CloudShift

Η web εφαρμογή SOFTONE CloudShift αυτοματοποιεί πλήρως τις διαδικασίες υπολογισμού των βαρδιών των εργαζομένων διασφαλίζοντας παράλληλα την εναρμόνιση κάθε επιχείρησης με όλες τις διατάξεις της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

 • Αρχείο εργαζομένων με στοιχεία συμβάσεων, πόστων, δεξιοτήτων κα
 • Δημιουργία, αλλαγή, ακύρωση βάρδιας & προσθήκη εργαζομένων
 • Υπολογισμός & παρακολούθηση βαρδιών ανά πόστο/κέντρο εργασίας
 • Διαχείριση πολλαπλών πλάνων εργασίας και ζωνών βαρδιών

Οι πελάτες μας