Εταιρεία

DHL

Κλάδος

Διεθνείς Ταχυμεταφορές

Λύση SoftOne

Soft1 ERP

Υλοποίηση έργου από

SoftOne Technologies Α.Ε.

DHLΗ DHL είναι μέλος ενός από τους κορυφαίους ομίλους ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών logistics στον κόσμο, του Deutsche Post DHL, περιλαμβάνοντας τρεις τομείς επιχειρήσεων: το DHL Express, το DHL Global Forwarding & Freight και το DHL Supply Chain. Η DHL δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 220 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο, συνιστώντας την πολυεθνική επιχείρηση με τη μεγαλύτερη παρουσία παγκοσμίως.
 • Ανασχεδιασμός διαδικασιών για ενιαία μηχανογραφική κάλυψη
 • Επιτάχυνση της διαδικασίας καταχώρησης - ανεύρεσης στοιχείων και παραγωγής εκτυπώσεων
 • Διαμόρφωση πλήρους υποσυστήματος κοστολόγησης υπηρεσιών
 • Συμβατότητα λειτουργιών με το ισχύον πλαίσιο φορολογικών υποχρεώσεων
 • Αποδοτικότερη επικοινωνία με κεντρικά συστήματα μητρικής εταιρείας (Deutsche Post)
 • Αναλυτική στατιστική πληροφόρηση

 • Ενιαία κάλυψη όλων των business λειτουργιών από το Soft1 ERP
 • Ευέλικτη διαδικασία κοστολόγησης υπηρεσιών
 • Πλήρης διαχείριση εισαγωγών / εξαγωγών και logistics
 • Διαμόρφωση λειτουργικότητας βάσει ρόλων και οργανικών δομών
 • Σχεδιασμός παραμετροποιήσιμων εκτυπώσεων και φορμών βάσει των αναγκών κάθε τμήματος
 • Αυτοματοποίηση μεταφοράς δεδομένων και δημιουργίας reporting για ανάγκες μητρικής εταιρείας
 • Αυτοματοποίηση περιοδικών εργασιών (π.χ. πληρωμές προμηθευτών)
 • Ικανοποίηση ποιοτικών standards μητρικής εταιρείας (Deutsche Post)

 • Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου με ταχύτερη εκτέλεση εργασιών
 • Ομοιογένεια πληροφοριών για όλα τα τμήματα της εταιρείας
 • Ολοκληρωμένος κεντρικός έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Αξιόπιστη ροή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο
 • Αποδοτικότερη εταιρική οργάνωση και λειτουργία
 • Σημαντική μείωση των λαθών κατά την καταχώρηση στοιχείων
 • Αυξημένες δυνατότητες διοικητικής πληροφόρησης
 • Ποιοτικότερες υπηρεσίες προς πελάτες


Δείτε πως μπορεί η επιχείρησή σας να κερδίσει περισσότερα με λιγότερα


Ζητήστε παρουσίαση του Soft1