Εταιρεία

Deloitte

Κλάδος

Ορκωτοί Ελεγκτές & Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Εφαρμογή που αντικαταστάθηκε

DOS application

Λύση SoftOne

Soft1 Payroll & HR

Υλοποίηση έργου από

SoftOne Technologies Α.Ε.
Λόγω των συχνών αλλαγών της νομοθεσίας που αφορούν τη μισθοδοσία, καθώς επίσης και του μεγάλου αριθμού εργαζομένων της εταιρείας μας (> 600), η εφαρμογή της SoftOne πραγματικά μας βοήθησε να εξοικονομούμε πολύτιμο χρόνο στην αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που προκύπτουν, έγκαιρα και έγκυρα.

Ευάγγελος Μαντζούνης, Υπεύθυνος Μισθοδοσίας, Deloitte Greece

DeloitteΗ Deloitte Greece αποτελεί μέλος του δικτύου εταιρειών-μελών Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), που συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων οργανισμών παροχής ελεγκτικών, φορολογικών, συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών διεθνώς. Απασχολώντας περισσότερους από 600 εργαζομένους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η Deloitte Greece προσφέρει τις υπηρεσίες της στην πλειοψηφία των ηγέτιδων επιχειρήσεων -κρατικών και ιδιωτικών- των σημαντικότερων κλάδων της ελληνικής οικονομίας.
 • Άμεση ενημέρωση των αλλαγών στη νομοθεσία
 • Εξάλειψη των manual καταχωρήσεων
 • Επίλυση προβλημάτων στο τμήμα της τηλεφωνικής υποστήριξης
 • Δυσκολία στον υπολογισμό και στον έλεγχο της ΑΠΔ
 • Δυσκολία στην πρόσβαση των πληροφοριών των εργαζομένων

 • Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση εκδόσεων με όλες τις αλλαγές της νομοθεσίας
 • Σχεδιασμός ευέλικτων εκτυπώσεων και φορμών βάσει των αναγκών της επιχείρησης
 • Γρήγορη δημιουργία αρχείου τράπεζας (για ηλεκτρονική πληρωμή)
 • Ιστορικό εργαζομένων (μισθολογική εξέλιξη, προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη)

 • Μείωση κατά 50% του απαιτούμενου χρόνου καταχώρησης των μισθολογικών στοιχείων για τον υπολογισμό της μηνιαίας μισθοδοσίας
 • Άμεση ενημέρωση εφαρμογής με όλες τις αλλαγές της νομοθεσίας (Σ.Σ.Ε., φορολογία, ασφαλιστικά ταμεία), με τη διαδικασία αναβάθμισης έκδοσης
 • Παροχή όλων των εντύπων, των εκτυπώσεων και των αρχείων που απαιτούνται από τη νομοθεσία
 • Υπολογισμός ΑΠΔ με δυνατότητα προβολής και μεταβολής του αρχείου πριν την υποβολή στο ΙΚΑ
 • Αυτόματη δημιουργία άρθρου μισθοδοσίας
 • Ευελιξία στο σχεδιασμό των εκτυπώσεων μισθοδοσίας


Δείτε πως μπορεί η επιχείρησή σας να κερδίσει περισσότερα με λιγότερα


Ζητήστε παρουσίαση του Soft1