Εταιρεία

Deloitte

Κλάδος

Ορκωτοί Ελεγκτές & Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Εφαρμογή που αντικαταστάθηκε

DOS application

Λύση SoftOne

Soft1 Payroll & HR

Υλοποίηση έργου από

SoftOne Technologies Α.Ε.




Λόγω των συχνών αλλαγών της νομοθεσίας που αφορούν τη μισθοδοσία, καθώς επίσης και του μεγάλου αριθμού εργαζομένων της εταιρείας μας (> 600), η εφαρμογή της SoftOne πραγματικά μας βοήθησε να εξοικονομούμε πολύτιμο χρόνο στην αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που προκύπτουν, έγκαιρα και έγκυρα.

Ευάγγελος Μαντζούνης, Υπεύθυνος Μισθοδοσίας, Deloitte Greece





Deloitte



Η Deloitte Greece αποτελεί μέλος του δικτύου εταιρειών-μελών Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), που συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων οργανισμών παροχής ελεγκτικών, φορολογικών, συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών διεθνώς. Απασχολώντας περισσότερους από 600 εργαζομένους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η Deloitte Greece προσφέρει τις υπηρεσίες της στην πλειοψηφία των ηγέτιδων επιχειρήσεων -κρατικών και ιδιωτικών- των σημαντικότερων κλάδων της ελληνικής οικονομίας.




 • Άμεση ενημέρωση των αλλαγών στη νομοθεσία
 • Εξάλειψη των manual καταχωρήσεων
 • Επίλυση προβλημάτων στο τμήμα της τηλεφωνικής υποστήριξης
 • Δυσκολία στον υπολογισμό και στον έλεγχο της ΑΠΔ
 • Δυσκολία στην πρόσβαση των πληροφοριών των εργαζομένων

 • Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση εκδόσεων με όλες τις αλλαγές της νομοθεσίας
 • Σχεδιασμός ευέλικτων εκτυπώσεων και φορμών βάσει των αναγκών της επιχείρησης
 • Γρήγορη δημιουργία αρχείου τράπεζας (για ηλεκτρονική πληρωμή)
 • Ιστορικό εργαζομένων (μισθολογική εξέλιξη, προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη)

 • Μείωση κατά 50% του απαιτούμενου χρόνου καταχώρησης των μισθολογικών στοιχείων για τον υπολογισμό της μηνιαίας μισθοδοσίας
 • Άμεση ενημέρωση εφαρμογής με όλες τις αλλαγές της νομοθεσίας (Σ.Σ.Ε., φορολογία, ασφαλιστικά ταμεία), με τη διαδικασία αναβάθμισης έκδοσης
 • Παροχή όλων των εντύπων, των εκτυπώσεων και των αρχείων που απαιτούνται από τη νομοθεσία
 • Υπολογισμός ΑΠΔ με δυνατότητα προβολής και μεταβολής του αρχείου πριν την υποβολή στο ΙΚΑ
 • Αυτόματη δημιουργία άρθρου μισθοδοσίας
 • Ευελιξία στο σχεδιασμό των εκτυπώσεων μισθοδοσίας


Δείτε πως μπορεί η επιχείρησή σας να κερδίσει περισσότερα με λιγότερα


Ζητήστε παρουσίαση του Soft1