Εταιρεία

BoConcept Greece - Life Concept

Κλάδος

Εμπορία Επίπλων

Λύση SoftOne

Soft1 Cloud ERP

Υλοποίηση έργου από

Exetech
Η επιλογή του Soft1 ERP και η συνεργασία με την EXETECH, πιστοποιημένο συνεργάτη της SoftOne, ξεκίνησε από τα πρώτα βήματα της δημιουργίας της εταιρείας μας. Η λειτουργία της μηχανογράφησης στο cloud υποστηρίζει δυναμικά την άρτια λειτουργία των καταστημάτων της επιχείρησής μας. Οι προηγμένες λύσεις, καθώς και η ευκολία χρήσης του Soft1 Cloud ERP διευκολύνουν σημαντικά τους πωλητές των καταστημάτων μας στην εκτέλεση καθημερινών εργασιών, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα αξιοποίησης real-time πληροφοριών για την εξαγωγή αξιόπιστων και αναλυτικών οικονομικών αποτελεσμάτων.

Ανδρέας Βήχος, CFO , BoConcept Greece - Life Concept

BoConceptΗ εταιρεία BoConcept - Life Concept αποτελεί αποκλειστικό αντιπρόσωπο διάθεσης των προϊόντων της αλυσίδας επίπλων BoConcept στην Ελλάδα. Η δανέζικη επιχείρηση κατατάσσεται στις πλέον επώνυμες εταιρείες κατασκευής και εμπορίας επίπλων παγκοσμίως, με 260 και πλέον σημεία πώλησης σε περισσότερες από 60 χώρες.
 • Online διασύνδεση του κεντρικού υποκαταστήματος της εταιρείας με το δίκτυο καταστημάτων λιανικής
 • Ενιαία διαχείριση καταστημάτων λιανικής πώλησης
 • Δυνατότητα κεντρικής παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας λήψεων παραγγελιών λιανικής
 • Αποτελεσματικός έλεγχος διακίνησης εμπορευμάτων μεταξύ των καταστημάτων της εταιρείας
 • Εξαγωγή αξιόπιστων αναφορών οικονομικής διαχείρισης

 • Εγκατάσταση του σύγχρονου, ολοκληρωμένου συστήματος μηχανογράφησης Soft1 Cloud ERP
 • Σχεδίαση ειδικού menu λειτουργίας καταστημάτων (προσαρμοσμένου στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης) με custom προβολές, ιδιαίτερα φιλικές προς τους χρήστες
 • Συνεχής απεικόνιση ροής εκκρεμών παραγγελιών και προσφορών με παράλληλη δυνατότητα ελέγχου ιστορικότητας τιμών και ποσοτήτων
 • Ευέλικτη διαχείριση συναλλαγών λιανικής πώλησης και δυνατότητα χρήσης πιστωτικών καρτών και δώρο-επιταγών
 • Ανάπτυξη συστήματος online παρακολούθησης ενδοδιακίνησης εμπορευμάτων μεταξύ καταστημάτων, καθώς και πλήρους ελέγχου υπολοίπου αποθηκευτικών χώρων
 • Εξαγωγή παραμετροποιήσιμων αναφορών λειτουργίας καταστημάτων για τις ανάγκες της διοίκησης με αξιοποίηση ενσωματωμένων BI εργαλείων

 • Ολοκληρωμένη υποστήριξη των λειτουργιών της επιχείρησης με ένα σύγχρονο σύστημα μηχανογράφησης
 • Μείωση λειτουργικού κόστους επιχείρησης με περιορισμό δαπανών συντήρησης hardware εξοπλισμού
 • Συνεχής λειτουργία συστήματος μηχανογράφησης (24x7), χωρίς πρόσθετες ανάγκες υποστήριξης
 • Πλήρης έλεγχος καθημερινής ροής εργασιών των σημείων λιανικής πώλησης
 • Κεντρικός έλεγχος και αυξημένες δυνατότητες αποτελεσματικής διαχείρισης αποθεμάτων
 • Πληροφόρηση και ανάλυση στοιχείων πωλήσεων καταστημάτων σε πραγματικό χρόνο, με ταυτόχρονη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
 • Βελτίωση επιπέδου παρεχόμενης εξυπηρέτησης πελατών


Δείτε πως μπορεί η επιχείρησή σας να κερδίσει περισσότερα με λιγότερα


Ζητήστε παρουσίαση του Soft1