Εταιρεία

Μουσείο Μπενάκη

Κλάδος

Μουσεία - Κέντρα Πολιτισμού

Εφαρμογή που αντικαταστάθηκε

Κεφάλαιο

Λύση SoftOne

Soft1 Cloud ERP

Υλοποίηση έργου από

SoftOne Technologies Α.Ε.
Με το Soft1 Cloud ERP, έχουμε στη διάθεσή μας και μέσα από οποιαδήποτε συσκευή, όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να λαμβάνουμε αποφάσεις και να ενημερώνουμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Χάρης Σιαμπάνης, Οικονομικός & Επιχειρησιακός Διευθυντής, Μουσείο Μπενάκη

Μουσείο ΜπενάκηΤο διεθνούς φήμης πολιτιστικό κέντρο «Μουσείο Μπενάκη» διαφυλάττει και καθιστά γνωστές παγκοσμίως σημαντικές συλλογές μετά από τη λειτουργία 6 συνολικά μουσειακών χώρων και 7 εργαστηρίων συντήρησης έργων τέχνης. Το μουσείο φιλοξενεί πλήθος μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, ενώ διοργανώνει πληθώρα διαφορετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων, μέσω των οποίων επιδιώκει την επιμόρφωση του κοινού καθώς και τη στήριξη της επιστημονικής έρευνας.
 • Έλλειψη διαλειτουργικότητας υφιστάμενων συστημάτων και κυκλωμάτων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία επικαλύψεων μεταξύ εσωτερικών διαδικασιών
 • Αυξημένη πολυπλοκότητα και χαμηλή αποδοτικότητα εργασιών
 • Απουσία αξιόπιστων στατιστικών και ενοποιημένων αναφορών
 • Δυσκολία άμεσης ενημέρωσης της διοίκησης για τη συνολική λειτουργία του πολιτιστικού κέντρου
 • Σημαντικές καθυστερήσεις στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

 • Λεπτομερής έλεγχος και επιμερισμός δαπανών, αγορών και εσόδων ανά τμήμα ή δραστηριότητα του μουσείου
 • Διαχείριση συνδρομών μελών και φίλων
 • Διαχείριση εκδηλώσεων (χωρητικότητα, ηλεκτρονικό εισιτήριο, συμμετέχοντες κτλ.)
 • Διαχείριση πωλήσεων ανά πωλητήριο
 • Διαχείριση εκθεμάτων (ημερολόγιο, συντήρηση, χρηματοοικονομικά στοιχεία κα.)
 • Επιμερισμός κόστους εργαζομένων ανά τμήμα ή δραστηριότητα
 • Online παρακολούθηση απόδοσης εκδηλώσεων (ανά κατηγορία, τμήμα, ώρα, κερδοφορία, έκθεμα κλπ)
 • Εξελιγμένα εργαλεία BI & Reporting και πρότυπες αναφορές και dashboards για σημαντικούς δείκτες απόδοσης

 • Βελτίωση συνολικής εμπειρίας επισκεπτών
 • Ενιαία διαχείριση όλων των διαδικασιών, για όλα τα business units
 • Μείωση λειτουργικού κόστους με παράλληλη εξάλειψη δαπανών και επενδύσεων ΙΤ και hardware
 • Εξοικονόμηση χρόνου μέσω αυτοματοποίησης διαδικασιών καταχώρησης
 • 24x7 αξιόπιστη λειτουργία συστήματος
 • Απελευθέρωση πόρων ΙΤ και αξιοποίησή τους σε πιο παραγωγικές εργασίες
 • Αυξημένος έλεγχος διαδικασιών και ενεργειών και εξάλειψη πιθανότητας λαθών
 • Real-time πρόσβαση σε δεδομένα και εκτέλεση κρίσιμων καθημερινών εργασιών από παντού και μέσω οποιαδήποτε συσκευής
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων μέσω της απόλυτης συμμόρφωσης με το GDPR
 • Ακριβείς αναφορές απόδοσης και αξιόπιστες στατιστικές αναλύσεις με αποτέλεσμα την ταχύτερη λήψη αποφάσεων


Δείτε πως μπορεί η επιχείρησή σας να κερδίσει περισσότερα με λιγότερα


Ζητήστε παρουσίαση του Soft1