Εταιρεία

Athenaeum InterContinental

Κλάδος

Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

Λύση SoftOne

Soft1 ERP

Υλοποίηση έργου από

Connect Line A.E.

Athenaeum InterContinentalTo Athenaeum InterContinental συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων ξενοδοχείων 5 αστέρων στην ελληνική επικράτεια. Αποτελεί μέρος του ομίλου επιχειρήσεων IHG, ο οποίος κατέχει την πρώτη θέση σε αριθμό ξενοδοχειακών δωματίων παγκοσμίως. Κύριο μέλημα του ομίλου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, επιδιώκοντας τον ευρύτερο επαναπροσδιορισμό της φιλοξενίας στις βάσεις της συνέπειας, της εμπιστοσύνης και της καινοτομίας.
 • Ολοκληρωμένη υποστήριξη των "back office" αναγκών μηχανογράφησης του ξενοδοχείου
 • Γρήγορη επεξεργασία δεδομένων για επίσπευση επιχειρησιακών διαδικασιών
 • Παραγωγή αναλυτικών αναφορών και καταστάσεων για τις ανάγκες διοίκησης του ξενοδοχείου
 • Πλήρης, εύκολη και χωρίς προβλήματα διασύνδεση με άλλα συστήματα και εφαρμογές του ξενοδοχείου
 • Βελτίωση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης προς τους συναλλασσομένους
 • Αυτοματοποίηση και απλοποίηση των διαδικασιών τιμολόγησης και αρχειοθέτησης

 • Εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος Soft1 ERP για υποστήριξη διευρυμένων και πολύπλοκων επιχειρησιακών διαδικασιών
 • Δυνατότητα διαχείρισης της απαιτούμενης πληροφορίας γρήγορα και αποτελεσματικά, αξιοποιώντας την τεχνολογικά προηγμένη πλατφόρμα ανάπτυξης του Soft1 ERP
 • Δημιουργία και αξιοποίηση αναλυτικών αναφορών με χρήση των ενσωματωμένων Business Intelligence εργαλείων της πλατφόρμας Qlikview
 • Διασύνδεση με το “front-office” σύστημα του ξενοδοχείου, με αξιοποίηση των ισχυρών δυνατοτήτων ολοκλήρωσης του Soft1 ERP
 • Γρήγορη μεταφορά και επεξεργασία δεδομένων Πελατών και Προμηθευτών, με αξιοποίηση της πλούσιας λειτουργικότητας του Soft1
 • Εφαρμογή νέων, αυτοματοποιημένων εργασιών τιμολόγησης, όπως Ηλεκτρονική Αποστολή Εκδιδομένων Παραστατικών

 • Πλήρης κάλυψη των “back-office” αναγκών μηχανογράφησης
 • Ευέλικτη και γρήγορη επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων
 • Άμεση εξαγωγή ποιοτικών καταστάσεων και αναφορών
 • Αυτοματοποίηση λειτουργιών μηχανογράφησης, με δυνατότητες διασύνδεσης με άλλα συστήματα και εφαρμογές
 • Βελτίωση ποιότητας εξυπηρέτησης πελατών και παροχής premium υπηρεσιών
 • Αυτοματοποίηση διαδικασίας τιμολόγησης, με μεγαλύτερο έλεγχο και ταχύτερη εκτέλεση λειτουργιών


Δείτε πως μπορεί η επιχείρησή σας να κερδίσει περισσότερα με λιγότερα


Ζητήστε παρουσίαση του Soft1