Home  ›  Blog  ›  Trends & Views  ›  Καθορίζοντας τους κανόνες του επιτυχημένου BYODΚαθορίζοντας τους κανόνες του επιτυχημένου BYOD

May 15, 2015


Trends & Views

Όταν αναφερόμαστε στο επιτυχημένο BYOD, θα πρέπει βέβαια να προηγείται η κατανόηση της τεχνολογίας, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό το παν. Δεδομένου πως η κατανόηση αυτή υπάρχει, το αμέσως επόμενο βήμα είναι η πρόληψη και όχι η εκ των υστέρων αντίδραση σε προβληματικές καταστάσεις.

Για να γίνουμε πιο σαφείς, η λογική του BYOD διαφοροποιείται, κυρίως εξαιτίας των endpoint συσκευών. Οι εργαζόμενοι όχι μόνο διαθέτουν τον πλήρη έλεγχό τους, αλλά είναι και οι ιδιοκτήτες τους, αφήνοντας ελάχιστες επιλογές στο τμήμα IT για το διαμοιρασμό του ελέγχου αυτού. Στην πράξη, ο μόνος έλεγχος που έχει το τμήμα ΙΤ, είναι να επιτρέπει στις συσκευές αυτές την πρόσβαση στο εταιρικό δίκτυο. Εντούτοις, δεν είναι δυνατόν να προσφέρετε στους εργαζόμενους μερική πρόσβαση -απαιτούνται πολλά περισσότερα από αυτό, προκειμένου το BYOD (και κατ’ επέκταση οι ενοποιημένες επικοινωνίες – UC) να επιτύχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Το συμπέρασμα είναι πως χρειάζεται μια προληπτική προσέγγιση, όπου οι κανόνες έχουν τεθεί εξαρχής. Παραθέτουμε τρία σημεία που θα πρέπει να θέσετε -διασφαλίζοντας τον έλεγχο- προκειμένου το BYOD να είναι αποτελεσματικό.

Διαχείριση συσκευών

Μπορεί οι εργαζόμενοι να έχουν επωμιστεί πλήρως το κόστος των συσκευών που θα φέρουν στο περιβάλλον εργασίας, αλλά αυτό είναι απλά το ένα μέρος. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε τις πολιτικές σχετικά με τις αναβαθμίσεις των συσκευών, τις αναβαθμίσεις του λειτουργικού και του software, αλλά και την πολιτική της εταιρείας στα ζητήματα της αντικατάστασης, απώλειας, κλοπής, ζημιάς κ.ο.κ. Όλα τα προαναφερθέντα έχουν κάποιο κόστος, οπότε πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα κατοχής και την υπευθυνότητα.

Δικαιώματα κατοχής δεδομένων

Η ουσιαστική επιχειρηματική αξία του BYOD έγκειται στα δεδομένα και στις εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι έξυπνες αυτές συσκευές. Στον προσωπικό τους χρόνο, οι εργαζόμενοι δεν αντιμετωπίζουν περιορισμούς σχετικούς με τα δεδομένα, μιας και τους ανήκουν. Στην εργασία, παρ’ όλα αυτά, τα δεδομένα ανήκουν στην επιχείρηση και επομένως η ιδιοκτησία της συσκευής δεν έχει σημασία. Η υπεύθυνη χρήση είναι πολύ σημαντική στο σημείο αυτό, αλλιώς τα δεδομένα θα χαθούν ή θα πέσουν σε λάθος χέρια. Σε κάποιον βαθμό, η διαδικασία αυτή μπορεί να ελεγχθεί μέσω των πολιτικών του ΙΤ, αλλά είναι εξίσου σίγουρο πως οι χρήστες των BYOD θα μεταφέρουν όπου βρίσκονται και δεδομένα της επιχείρησης.

Απόρρητο και ασφάλεια

Το θέμα αυτό απασχολεί και τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη. Οι εργαζόμενοι έχουν μια υποχρέωση να προστατεύουν τα δεδομένα της επιχείρησης, αλλά και οι εργοδότες θα πρέπει να έχουν την ίδια ευαισθησία σχετικά με τα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στις συσκευές αυτές. Ακόμα περισσότερο, το κάθε μέρος οφείλει να σέβεται την ιδιωτικό ήτα και να μην την παρακάμπτει μέσω της δυνατότητας πρόσβασης που προσφέρει το BYOD.

Σκοπός των προαναφερθέντων είναι να περιγράψουν με λίγα λόγια τους “κανόνες του παιχνιδιού”, ενώ η καθεμιά από τις παραμέτρους, μπορεί να εξελιχθεί περαιτέρω. Αν και είναι σημαντικό για την επιχείρηση να διατηρεί τον έλεγχο της διαδικασίας καθορισμού των κανόνων, η συνολική στρατηγική θα αποδειχθεί σαφώς πιο επιτυχημένη, εφόσον γίνει σε συνεργασία με τους εργαζομένους -θα έχουν κάποιο λόγο σχετικά με τους κανόνες αυτούς, αλλά σε τελική ανάλυση αυτοί είναι οι κανόνες που εσείς έχετε θέσει. Απλά πρέπει να έχετε υπόψη σας, πως το BYOD δεν έχει να κάνει με το να πάρετε πίσω τον έλεγχο από τους τελικούς χρήστες, αλλά περισσότερο με το να μοιραστείτε τον έλεγχο, ώστε και τα δύο μέρη να ωφεληθούν εξίσου.

#Mobile    

Σχετικά Άρθρα