WEBINAR - Ανάλυση, Ερμηνεία & Αξιολόγηση Οικονομικών Καταστάσεων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Α’ Μέρος:
Τετάρτη 22/04/2020

Β’ Μέρος:
Πέμπτη 23/04/2020

Ώρα διεξαγωγής:
17:00 – 21:00 μμ.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

WEBINAR

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

SoftOne Training Services
Αθήνα
211 10 22222
info@softone.gr

Σύντομη περιγραφή

Το webinar επικεντρώνεται στη διεξοδική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, με τη χρήση παραδοσιακών αλλά και σύγχρονων εργαλείων. Κατά τη διάρκειά του, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τις οικονομικές καταστάσεις, ενώ παράλληλα θα μάθουν να τις αξιοποιούν ως εργαλείο αξιολόγησης, βελτίωσης και διαχείρισης σχέσεων με επενδυτές και πιστωτές.

Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιασθούν και θα αναλυθούν οι ισολογισμοί και οι υπόλοιπες οικονομικές καταστάσεις κατά ΕΛΠ και ΔΛΠ. Χρησιμοποιώντας έναν Ισολογισμό με την μορφή case study, θα γίνει αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση των βασικότερων αριθμοδεικτών απόδοσης με έμφαση στην ερμηνεία και εμβάθυνσή τους. Θα εντοπισθούν τα κρίσιμα σημεία των οικονομικών καταστάσεων τα οποία φανερώνουν ατασθαλίες ή λάθη.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα διανεμηθούν:

• Τεύχος διαφανειών της παρουσίασης

• Τεύχος θεμάτων μελέτης και ασκήσεων

• Εφαρμογή σε Excel αυτόματου υπολογισμού αριθμοδεικτών για κάθε επιχείρηση

Το σεμινάριο διοργανώνεται από τη SoftOne με την επιστημονική υποστήριξη της ONC-Σύμβουλοι

Στόχος

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν σε βάθος τις οικονομικές καταστάσεις, να εντοπίσουν τα κρίσιμα σημεία και να αποκτήσουν τις γνώσεις που θα τους είναι απαραίτητες στο να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Διευθύνοντες Συμβούλους, Γενικούς και Οικονομικούς Διευθυντές, στελέχη Οικονομικής Διεύθυνσης, λοιπά στελέχη επιχειρήσεων και αναλυτές οικονομικών καταστάσεων, οι οποίοι χρειάζεται να αναλύσουν και να κατανοήσουν σε βάθος τις οικονομικές καταστάσεις

Εισηγητές

Νεοφύτου Ορθόδοξος - Απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος MBA του University of Nottingham στην Αγγλία. Έχει διατελέσει ως διευθυντικό στέλεχος (Οικονομικός / Διοικητικός Διευθυντής) σε μεγάλες εταιρείες όπως PwC, Coca Cola HBC, Frigoglass, IDEAL, PLIAS κα. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία ως εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων στις κατευθύνσεις Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα χρηματοοικονομικά θέματα, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τις ενοποιήσεις ισολογισμών, την αναδιοργάνωση επιχειρήσεων, το Budgeting και το Management Reporting.

Πέτρος Παπαζαχαρίου - Απόφοιτος Οικονομικών Σπουδών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), με μεταπτυχιακούς τίτλους ειδίκευσης στη χρηματοοικονομική διοίκηση και στη συμβουλευτική μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών σε επιτελική θέση στον τομέα της Επιχειρηματικής Πίστης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, εξειδικευόμενος σε θέματα πιστωτικής πολιτικής, διαχείρισης κινδύνων και διαδικασιών πιστωτικής αξιολόγησης. Από το 1998, ασχολείται με την εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών του τραπεζικού και του επιχειρηματικού τομέα σε θέματα επιχειρηματικού σχεδιασμού και χρηματοοικονομικής διαχείρισης ως συνεργάτης καθηγητής του ελληνικού παραρτήματος του Γαλλικού Πανεπιστημίου Conservatoire National des Arts et Métiers - CNAM (Κολλέγιο Rene des Cartes), ως συνεργάτης του ΕΚΠΑ στο e-learning πρόγραμμα εξειδίκευσης “Personal Finance” και στο «Judicial Education Programme in Banking and Finance», και ως εκπαιδευτής στο Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, στην Ακαδημία Πίστης της Εθνικής Τράπεζας, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και σε εταιρείες εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διδακτέα ύλη

Εισαγωγή: Πλαίσιο ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων

Οικονομικές Καταστάσεις - Ισολογισμός

Οικονομικές Καταστάσεις - Αποτελέσματα

Αριθμοδείκτες

Συγκριτική (Ανταγωνιστική - Κλαδική - Διαχρονική) ανάλυση

Σχεδιασμός αξιοποίησης - αναστροφής δεικτών

Χρηματοοικονομικές Ρήτρες (financial covenants)

Ανάλυση DuPont

Ανάλυση Νεκρού Σημείου και Λειτουργική Μόχλευση

Ανάλυση Λειτουργικού Κύκλου & Αναγκών Κεφαλαίου Κίνησης

Ανάλυση Περιοδικών Καταστάσεων και Ισοζυγίων

Μελέτη Περίπτωσης (case study): Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχείρησης

TIMH WEBINAR: €120

* Η τιμή είναι ανά συμμετέχοντα και δεν συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α.
Σημείωση: Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας!

Σε κάθε πρόσθετη συμμετοχή από την ίδια εταιρεία (πέραν της πρώτης), έκπτωση 20%.