Σεμινάριο: Εργασίες Τέλους Χρήσης 2019. Οι Αλλαγές στο Φορολογικό Σύστημα & η Πλατφόρμα myData
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Δευτέρα 16/03/2020
Ώρα διεξαγωγής:
16:30 – 22:00 μμ.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

SoftOne Technologies
Λ. Κατσώνη & Αχιλλέως 8
Καλλιθέα
Αίθουσα Εκπαιδεύσεων
(Ισόγειο)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

SoftOne Training Services
Αθήνα
211 10 22222
info@softone.gr

Περιγραφή

Ειδικά θέματα εφαρμογής των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε. Προσδιορισμός του καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος σύμφωνα με τους κανόνες των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε. για την περίοδο 2019. Οι αλλαγές στο φορολογικό σύστημα για τα έτη 2019 και 2020

Στόχος

Οι συμμετέχοντες:

Θα αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις, σχετικά με τον προσδιορισμό του καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος επαγγελματιών και επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε. για την περίοδο 2019.

Θα μάθουν να προσαρμόζουν τα δεδομένα των λογιστικών αρχείων για να συνταχθεί ορθά το έντυπο Ε3: Προσδιορισμός, φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων, σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του εντύπου Ε3 μέσα από εμπεριστατωμένη ανάλυση των κανόνων και πολλά πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής.

Θα ενημερωθούν για το ποια δεδομένα από την πλατφόρμα myDATA θα «προσυμπληρώνουν» το έντυπο Ε3.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές, βοηθούς λογιστές και στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων και λογιστικών γραφείων.

Εισηγητής

Γιώργος Α. Κορομηλάς – Λογιστής / Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών, Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014

Διδακτέα ύλη

Βασικοί κανόνες Ε.Λ.Π. και Κ.Φ.Ε. βάσει των οποίων συντάσσονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα

  • Αρχή του δεδουλευμένου & Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
  • Αναγνώριση εσόδων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π., Αναγνώριση εσόδων σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., Αναγνώριση εξόδων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και Αναγνώριση εξόδων σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.
  • Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα
  • Διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης (μόνιμες και προσωρινές) στα έσοδα και στα έξοδα

Μεθοδολογία προσδιορισμού λογιστικών και φορολογικών αποτελεσμάτων περιόδου

Ειδικά θέματα που αφορούν τις εργασίες προσδιορισμού των ετησίων αποτελεσμάτων και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων – νομικών οντοτήτων ανεξάρτητα αν τηρείται απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

Παραδείγματα προσδιορισμού αποτελεσμάτων περιόδου 2019

Παραδείγματα φορολογίας και διάθεσης των αποτελεσμάτων της περιόδου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Ανάλυση των αλλαγών στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που αφορούν τα φορολογικά έτη 2019 και 2020

Ανάλυση των λοιπών αλλαγών στο φορολογικό σύστημα

Πλατφόρμα myDATA (Ηλεκτρονικά βιβλία της Α.Α.Δ.Ε.)

Οι αλλαγές στα έντυπα φορολογικού έτους 2019


TIMH ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: €100


* Η τιμή είναι ανά συμμετέχοντα και δεν συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α.
Σημείωση: Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας!

Σε κάθε πρόσθετη συμμετοχή από την ίδια εταιρεία
(πέραν της πρώτης), έκπτωση 20%.
*Η συμπλήρωση των πεδίων είναι υποχρεωτική