Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας (ΕΡΓΑΝΗ)

Πλήρης κάλυψη όλων των απαιτήσεων λειτουργίας
της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας με την πρωτοποριακή
λύση myErgani LIVE της SoftOneΓια οποιοδήποτε σύστημα λογισμικού και εφαρμογή μισθοδοσίας,
της επιχείρησης ή του λογιστή της

Η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας επιφέρει μια νέα πραγματικότητα στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, επιβάλλοντας την καταγραφή και αποστολή στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ II των δεδομένων προσέλευσης και αποχώρησης όλων των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους.

Η πρωτοποριακή λειτουργία Soft1 myErgani LIVE αυτοματοποιεί τον τρόπο λειτουργίας της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας για οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξαρτήτως του μοντέλου εργασίας ή του αριθμού των εργαζομένων που απασχολεί, προσφέροντας πολλαπλούς τρόπους συλλογής και αποστολής των δεδομένων προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων, αλλά και απλοποιώντας τον τρόπο εκτέλεσης πολύπλοκων καθημερινών εργασιών.
Πολλαπλοί τρόποι συλλογής & διαβίβασης δεδομένων

Ενσωματώνοντας την πρωτοποριακή υπηρεσία Worktime Audit, το Soft1 myErgani LIVE παρέχει τη δυνατότητα συλλογής, εισαγωγής και αποστολής των δεδομένων προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων από πολλαπλές πηγές.

Web Check In / Check Out

Η υπηρεσία Soft1 myErgani LIVE διαθέτει ηλεκτρονικό (virtual) σύστημα καταγραφής δεδομένων, υποστηρίζοντας τις ανάγκες εργαζομένων που απασχολούνται εκτός γραφείου.

Ο εργαζόμενος από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ή το smartphone του δηλώνει την προσέλευση & την αποχώρησή του και η εφαρμογή Worktime Audit διαβιβάζει αυτόματα τα δεδομένα στο ΕΡΓΑΝΗ II σε πραγματικό χρόνο.

Ενσωματωμένο Mobile App

Το Soft1 Ergani QR Scanner είναι ένα πρωτοποριακό mobile application καταγραφής δεδομένων προσέλευσης & αποχώρησης με δυνατότητα λειτουργίας σε tablet ή smartphone.

Παρέχει τη δυνατότητα σάρωσης της κάρτας εργασίας κάθε εργαζόμενου, με σκοπό την καταγραφή των δεδομένων προσέλευσης και αποχώρησής του. Διασυνδέεται με την υπηρεσία Worktime Audit, διαβιβάζοντας αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο όλα τα δεδομένα στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ II.
Σύστημα Ωρομέτρησης

Οι προηγμένες υπηρεσίες διαδικτύου (web services) του Soft1 myErgani LIVE διασυνδέονται και επικοινωνούν απρόσκοπτα με οποιοδήποτε σύστημα ωρομέτρησης, λαμβάνοντας αυτόματα όλα τα δεδομένα προσέλευσης & αποχώρησης των εργαζομένων, τα οποία στη συνέχεια διαβιβάζονται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ II μέσω της υπηρεσίας Worktime Audit.

Πρωτοποριακό περιβάλλον λειτουργίας

Η καταγραφή και εισαγωγή των δεδομένων προσέλευσης & αποχώρησης γίνεται αποκλειστικά ή συνδυαστικά με καθέναν από τους ανωτέρω τρόπους.

Επιπλέον, σε συνδυασμό με τη λειτουργία Web Check In / Check Out, τα εργαλεία ελέγχου του Soft1 myErgani Live παρέχουν στους εργαζόμενους τη δυνατότητα για 24/7 πρόσβαση και μέσω οποιασδήποτε συσκευής στα δεδομένα προσέλευσης & αποχώρησής τους.

Εξειδικευμένη λειτουργικότητα για κάθε επιχείρηση,
ανεξαρτήτως μοντέλου εργασίας και αριθμού εργαζομένων

  • Επικοινωνία με το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για τη λήψη στοιχείων και δηλωθέντων ψηφιακών ωραρίων εργαζομένων
  • Δημιουργία ψηφιακού ωραρίου εργαζομένων της επιχείρησης, είτε προϋπολογιστικά είτε απολογιστικά
  • Αυτόνομη λειτουργία χωρίς εφαρμογή μισθοδοσίας
  • Αποστολή ψηφιακού ωραρίου και χτυπημάτων σε εξωτερικό πάροχο υπολογισμού μισθοδοσίας
  • Υπολογισμός μισθοδοσίας από το δηλωθέν ψηφιακό ωράριο ή τις δηλώσεις προσέλευσης/αποχώρησης
  • Άμεση έναρξη χρήσης στο δοκιμαστικό περιβάλλον λειτουργίας του ΕΡΓΑΝΗ II

Αυτόματοι έλεγχοι ορθής λειτουργίας
πριν τη διαβίβαση των δεδομένων στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Το Soft1 myErgani LIVE ενσωματώνει την λειτουργία “myErgani Tools”, η οποία προστατεύει την επιχείρησή σας καθώς αποστέλλει αυτόματες ειδοποιήσεις και τρέχει ελέγχους ορθότητας, προλαμβάνοντας παραλείψεις και λάθη διαβίβασης.

Έχετε απορίες για τη λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας;

Η λύση Soft1 myErgani LIVE έχει όλες τις απαντήσεις

Δείτε Περισσότερα

Δείτε επιπλέον
Με ενδιαφέρει
   Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου*

*Η συμπλήρωση των πεδίων είναι υποχρεωτική
Ελλάδα 2.0 - Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU