Σεμινάριο: Soft1 Basic Reporting
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Τρίτη 02/04/2019
Ώρα διεξαγωγής:
17:00 – 20:00 μμ.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

SoftOne Technologies
Λ. Κατσώνη & Αχιλλέως 8
Καλλιθέα
Αίθουσα Εκπαιδεύσεων
(Ισόγειο)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

SoftOne Training Services
Αθήνα
211 10 22222
info@softone.gr

Σύντομη περιγραφή

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τη λειτουργία και τις δυνατότητες των ευρετηρίων της εφαρμογής Soft1, καθώς και να εξηγήσει με παραδείγματα, τον τρόπο σχεδιασμού τους, προκειμένου να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο πληροφόρησης της επιχείρησης.

Στο τέλος του σεμιναρίου, θα υπάρχει δυνατότητα διατύπωσης ερωτημάτων, ενώ ταυτόχρονα, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Στόχος

Η κατανόηση των βασικών εννοιών της διαδικασίας δημιουργίας ευρετηρίων

Η γνώση των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό ευρετηρίων και η αποτελεσματική αξιοποίησή τους

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εξοικειωμένους χρήστες της εφαρμογής Soft1, από διάφορα τμήματα ή διευθύνσεις μίας επιχείρησης, που επιθυμούν να γνωρίσουν πως μπορούν να σχεδιάσουν / προσαρμόσουν ευρετήρια, με εύκολο και γρήγορο τρόπο.

Διδακτέα ύλη

Βασικές λειτουργίες

  • Περιγραφή των βασικών εννοιών και της δομής ενός ευρετηρίου
  • Τρόποι αναζήτησης με χρήση φίλτρων και εύρους τιμών, επιλέγοντας από ένα μεγάλο πλήθος πεδίων των αρχείων της εφαρμογής
  • Βασικοί χειρισμοί επί των ευρετηρίων (ταξινόμηση, ομαδοποίηση, αφαίρεση / προσθήκη στηλών κα.)
  • Βασικές εργασίες που εκτελούνται επί των γραμμών των ευρετηρίων (Quick view, προσθήκη σε προεπιλογές κα.)

Βασικά εργαλεία σχεδίασης

Παραδείγματα σχεδιασμού ευρετηρίων


TIMH ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: €50


* Η τιμή είναι ανά συμμετέχοντα και δεν συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α.
Σημείωση: Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας!


*Η συμπλήρωση των πεδίων είναι υποχρεωτική